ta  e 

减振器平面轴承 13293569

Front Axle
  

适用品牌

 • 欧宝

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
欧宝
欧宝 麦瑞纳 B 2010/06-2017/03
麦瑞纳 B 1.3 CDTIA 13 DTE   1248704MPV 2010-
麦瑞纳 B 1.4A 14 XER   1398744MPV 2010-
麦瑞纳 B 1.4A 14 NET   13641034MPV 2010-
麦瑞纳 B 1.4 LPGA 14 NEL   1364884MPV 2011-
麦瑞纳 B 1.4 TA 14 NEL   1364884MPV 2013-2013
麦瑞纳 B 1.6 CDTiB 16 DTH   15981004MPV 2013-
麦瑞纳 B 1.7 CDTIA 17 DT   1686744MPV 2010-
麦瑞纳 B 1.7 CDTIA 17 DTC   1686814MPV 2010-
麦瑞纳 B 1.7 CDTIA 17 DTS   1686964MPV 2010-

适用发动机

 • 欧宝 A 13 DTE
 • 欧宝 A 14 NEL
 • 欧宝 A 14 NET
 • 欧宝 A 14 XER
 • 欧宝 A 17 DT
 • 欧宝 A 17 DTC
 • 欧宝 A 17 DTS
 • 欧宝 B 16 DTH

参考号

厂商 号码 号码
OE 3445** 3445**
OE 132935** 132935**
厂商 号码 号码
ORIGINAL IMPERIUM 3871* 3871*
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347