ta  e 

铭牌 221 880 00 86

  

适用品牌

 • 奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 S级四门轿车(W221) 2005/09-2013/12
S级四门轿车(W221) S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183)OM 642.868   29871906Saloon 2011-2013
S级四门轿车(W221) S 500 CGI (221.073, 221.173)M 278.932   46633208Saloon 2011-2013
S级四门轿车(W221) S 600 (221.176)M 275.953   551338012Saloon 2005-2013
S级四门轿车(W221) S 63 AMG (221.074, 221.174)M 157.980   54614008Saloon 2011-2013
S级四门轿车(W221) S 65 AMG (221.179)M 275.982   598045012Saloon 2005-2013

适用发动机

 • 奔驰 M 157.980
 • 奔驰 M 275.953
 • 奔驰 M 275.982
 • 奔驰 M 278.932
 • 奔驰 OM 642.868

参考号

厂商 号码 号码
OE 221 880 00 ** 22188000**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347