ta  e 

刹车调整臂 345 420 78 38

  

适用品牌

 • 奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 阿克索卡车第二代 2004/10-
阿克索卡车第二代 3340 K, 3341 KOM 457.956   119672956Dump Truck 2004-
阿克索卡车第二代 3340 S, 3341 SOM 457.962   119672956Truck Tractor 2009-
阿克索卡车第二代 3340, 3341OM 457.937   119672956Platform / Chassis 2004-
阿克索卡车第二代 3343 KOM 457.910   119673156Dump Truck 2011-
阿克索卡车第二代 3343 SOM 457.910   119673156Truck Tractor 2011-
阿克索卡车第二代 3344 KOM 457.956   119673156Dump Truck 2011-
阿克索卡车第二代 4140OM 457.910   119672956Platform / Chassis 2011-
阿克索卡车第二代 4144OM 457.910   119673156Platform / Chassis 2011-

适用发动机

 • 奔驰 OM 457.910
 • 奔驰 OM 457.937
 • 奔驰 OM 457.956
 • 奔驰 OM 457.962

参考号

厂商 号码 号码
OE 345 420 78 ** 34542078**
厂商 号码 号码
WABCO 433 536 51* * 43353651**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347