ta  e 

发电机皮带轮 000 906 69 06

  

适用品牌

 • 奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 E-CLASS (W213) 2016/01-
E-CLASS (W213) E 200 (213.042)M 274.920   19911354Saloon 2016-
E-CLASS (W213) E 200 4-matic (213.043)M 274.920   19911354Saloon 2016-
E-CLASS (W213) E 250 (213.045)M 274.920   19911554Saloon 2016-
E-CLASS (W213) E 300 (213.048)M 274.920   19911804Saloon 2016-
E-CLASS (W213) E 300 (213.048)M 274.920   19911904 2019-
奔驰 E-CLASS Convertible (A238) 2017/06-
E-CLASS Convertible (A238) E 200 (238.442)M 274.920   19911354Convertible 2017-
E-CLASS Convertible (A238) E 200 4-matic (238.443)M 274.920   19911354Convertible 2017-
E-CLASS Convertible (A238) E 300 (238.448)M 274.920   19911804Convertible 2017-
奔驰 E-CLASS Coupe (C238) 2016/12-
E-CLASS Coupe (C238) E 200 (238.342)M 274.920   19911354Coupe 2016-
E-CLASS Coupe (C238) E 200 4-matic (238.343)M 274.920   19911354Coupe 2017-
E-CLASS Coupe (C238) E 300 (238.348)M 274.920   19911804Coupe 2016-
奔驰 E-CLASS T-Model (S213) 2016/07-
E-CLASS T-Model (S213) E 200 (213.242)M 274.920   19911354Estate 2016-
E-CLASS T-Model (S213) E 200 4-matic (213.243)M 274.920   19911354Estate 2017-
E-CLASS T-Model (S213) E 250 (213.245)M 274.920   19911554Estate 2016-

适用发动机

 • 奔驰 M 274.920

参考号

厂商 号码 号码
AUTEX 6553** 6553**
AUTOKIT 03.821** 03821**
INA 535 0341 ** 5350341**
IPD 15-43** 1543**
OE 000 906 69 ** 00090669**
厂商 号码 号码
OE 274 155 00 ** 27415500**
OE A 000 906 69 ** A00090669**
OE A 274 155 00** A27415500**
REPKIT RKT38** RKT38**
SALERI SIL T586* T586*
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347