ta  e 

悬架衬套 55215-2S300

Rear Axle, Lower
  

适用品牌

 • 现代

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
现代
现代 ix35 (LM, EL, ELH) 2009/08-
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WDG4KD   19981204Closed Off-Road Vehicle 2010-
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WDG4NA   19991164Closed Off-Road Vehicle 2014-
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 AWDG4KD   19991144Closed Off-Road Vehicle 2013-
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WDD4HA   19951004Closed Off-Road Vehicle 2010-
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WDD4HA   19951354Closed Off-Road Vehicle 2010-
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WDD4HA   19951304Closed Off-Road Vehicle 2011-
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT 4WDG4KD   19991224Closed Off-Road Vehicle 2009-
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDI 4WDG4NA   19991104Closed Off-Road Vehicle 2013-2015
ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 4WDG4NC   19991224Closed Off-Road Vehicle 2013-

适用发动机

 • 现代 D4HA
 • 现代 G4KD
 • 现代 G4NA
 • 现代 G4NC

参考号

厂商 号码 号码
OE 55215-2S3** 552152S3**
厂商 号码 号码
SIDEM 8877** 8877**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347