ta  e 

散热器风扇 93 294 288

  

适用品牌

 • 雪佛兰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
雪佛兰
雪佛兰 CLASSIC 2002/01-
CLASSIC 1.6 1598684Saloon 2004-
雪佛兰 COMBO 2001/04-
COMBO 1.6Z 16 SE   1598674Box 2001-
雪佛兰 可赛旅行车 1996/01-2010/12
可赛旅行车 1.6 GLSC 16 NE   1598684Estate 1997-2002
可赛旅行车 1.6 GSX 16 XE   1598754Estate 1997-2002
雪佛兰 CORSA Hatchback 1994/03-2010/12
CORSA Hatchback 1.6 GLSC 16 NE   1598684Hatchback 1994-2002
雪佛兰 可赛卡车 1994/08-2010/12
可赛卡车 1.6 GLSC 16 NE   1598684Pickup 1994-2002
雪佛兰 可赛四门轿车 1994/03-2010/12
可赛四门轿车 1.6 GLSB 16 NE   1598684Saloon 1994-2002
可赛四门轿车 1.6 GLS 16V 1598784Saloon 1997-2001
可赛四门轿车 1.6 GSX 16 XE   1598754Saloon 1997-2002
雪佛兰 CORSA Saloon 2000/03-
CORSA Saloon 1.6B 16 NE   1598684Saloon 2005-2010

适用发动机

 • 雪佛兰 B 16 NE
 • 雪佛兰 C 16 NE
 • 雪佛兰 X 16 XE
 • 雪佛兰 Z 16 SE

参考号

厂商 号码 号码
BOSCH F 006 KM0 6** F006KM06**
厂商 号码 号码
OE 93 294 2** 932942**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347