ta  e 

风扇护罩 17 11 1 740 700

  

适用品牌

 • 宝马

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
宝马
宝马 5系四门轿车(E39) 1995/09-2003/07
5系四门轿车(E39) 520 iM52 B(20 6 S3) Vanos   19911106Saloon 1996-2000
5系四门轿车(E39) 523 iM52 B25 (Vanos)   24941256Saloon 1995-2000
宝马 5系旅行车(E39) 1996/09-2004/05
5系旅行车(E39) 520 iM52 B(20 6 S3) Vanos   19911106Estate 1997-2000
5系旅行车(E39) 523 iM52 B25 (Vanos)   24941256Estate 1996-2000

适用发动机

 • 宝马 M52 B(20 6 S3) Vanos
 • 宝马 M52 B25 (Vanos)

参考号

厂商 号码 号码
OE 17 11 1 740 7** 171117407**
厂商 号码 号码
VEMO V20-93-00** V209300**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347