ta  e 

发动机支架胶垫 4F0 199 382 BN

Front, Right
  

适用品牌

 • 奥迪

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奥迪
奥迪 A6四门轿车(4F2) 2004/04-2011/08
A6四门轿车(4F2) 3.0 TDIASB   29671716Saloon 2006-2011
A6四门轿车(4F2) 3.0 TDI quattroBNG   29671556Saloon 2004-2011
A6四门轿车(4F2) 3.0 TDI quattroBMK   29671656Saloon 2004-2006
A6四门轿车(4F2) 3.0 TDI quattroASB   29671716Saloon 2006-2008
A6四门轿车(4F2) 3.0 TDI quattroCDYA   29671766Saloon 2008-2011
奥迪 A6 (4G2, 4GC, C7) 2010/11-2018/09
A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDICLAB   29671506Saloon 2010-
A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattroCLAA   29671506Saloon 2011-
A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattroCKVB   29671806Saloon 2011-
奥迪 A6旅行车(4FH) 2006/05-2011/08
A6旅行车(4FH) 3.0 TDI quattroASB   29671716Estate 2006-2008
A6旅行车(4FH) 3.0 TDI quattroBNG   29671556Estate 2006-2011
A6旅行车(4FH) 3.0 TDI quattroCDYA   29671766Estate 2008-2011
奥迪 A6旅行车(4F5) 2005/03-2011/08
A6旅行车(4F5) 3.0 TDiASB   29671716Estate 2006-2011
A6旅行车(4F5) 3.0 TDI quattroBMK   29671656Estate 2005-2006
A6旅行车(4F5) 3.0 TDI quattroBNG   29671556Estate 2005-2011
A6旅行车(4F5) 3.0 TDI quattroASB   29671716Estate 2006-2008

适用发动机

 • 奥迪 ASB
 • 奥迪 BMK
 • 奥迪 BNG
 • 奥迪 CDYA
 • 奥迪 CKVB
 • 奥迪 CLAA
 • 奥迪 CLAB

参考号

厂商 号码 号码
MALO 1751** 1751**
OE 4F0 199 3** BN 4F01993**BN
厂商 号码 号码
ORIGINAL IMPERIUM 3760* 3760*
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347