ta  e 

转向信号灯 204 820 07 21

Front, Left
  

适用品牌

 • 奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 C级四门轿车(W204) 2007/01-2014/01
C级四门轿车(W204) C 180 CGI (204.031)M 274.910   15951154Saloon 2008-2014
C级四门轿车(W204) C 180 CGI (204.049)M 271.820   17961154Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 180 Kompressor (204.044, 204.045)M 271.910   15971154Saloon 2008-2014
C级四门轿车(W204) C 180 Kompressor (204.046)M 271.952   17961154Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 200 CDI (204.007, 204.006)OM 646.811   21481004Saloon 2007-2010
C级四门轿车(W204) C 200 CGI (204.048)M 271.820   17961354Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 200 Kompressor (204.041)M 271.950   17961354Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 220 CDI (204.002)OM 651.911   21431254Saloon 2008-2014
C级四门轿车(W204) C 220 CDI (204.008)OM 646.811   21481204Saloon 2007-2008
C级四门轿车(W204) C 220 CDI (204.008)OM 646.811   21481254Saloon 2007-2008
C级四门轿车(W204) C 230 (204.052)M 272.921   24961506Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 230 4-matic (204.085)M 272.911   24961506Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 250 CDI (204.003)OM 651.911   21431504Saloon 2008-2014
C级四门轿车(W204) C 250 CGI (204.047)M 271.860   17961504Saloon 2009-2014
C级四门轿车(W204) C 280 (204.054)M 272.947   29961706Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 280 4-matic (204.081)M 272.948   29961706Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 300 (204.054)M 272.947   29961706Saloon 2009-2014
C级四门轿车(W204) C 300 4-matic (204.081)M 272.948   29961706Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 320 CDI (204.022)OM 642.960   29871656Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 320 CDI 4-matic (204.089)OM 642.961   29871656Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 350 (204.056)M 272.961   34982006Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 350 4-matic (204.087)M 272.971   34982006Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 350 CDI (204.022)OM 642.960   29871656Saloon 2009-2014
C级四门轿车(W204) C 350 CDI (204.025)OM 642.830   29871706Saloon 2009-2014
C级四门轿车(W204) C 350 CDI 4-matic (204.089)OM 642.961   29871656Saloon 2009-2014
C级四门轿车(W204) C 350 CDI 4-matic (204.092)OM 642.832   29871706Saloon 2009-2014
C级四门轿车(W204) C 350 CGI (204.065)M 272.982   34982156Saloon 2008-2014
奔驰 C级旅行车(S204) 2007/08-2014/08
C级旅行车(S204) C 180 CGI (204.249)M 271.820   17961154Estate 2009-2014
C级旅行车(S204) C 180 Kompressor (204.245)M 271.910   15971154Estate 2008-2014
C级旅行车(S204) C 180 Kompressor (204.246)M 271.952   17961154Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 200 CDI (204.201)OM 651.913   21431004Estate 2010-2014
C级旅行车(S204) C 200 CDI (204.207)OM 646.811   21481004Estate 2007-2011
C级旅行车(S204) C 200 CGI (204.248)M 271.820  M 271.860   17961354Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 200 Kompressor (204.241)M 271.950   17961354Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 220 CDI (204.202)OM 651.911   21431204Estate 2008-2014
C级旅行车(S204) C 220 CDI (204.202)OM 651.911   21431254Estate 2008-2014
C级旅行车(S204) C 220 CDI (204.208)OM 646.811   21481204Estate 2007-2008
C级旅行车(S204) C 220 CDI (204.208)OM 646.811   21481254Estate 2007-2008
C级旅行车(S204) C 230 (204.252)M 272.921   24961506Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 250 CDI (204.203)OM 651.911   21431504Estate 2009-2014
C级旅行车(S204) C 250 CDI 4-matic (204.282)OM 651.912   21431504Estate 2010-2014
C级旅行车(S204) C 250 CGI (204.247)M 271.860   17961504Estate 2009-2014
C级旅行车(S204) C 280 (204.254)M 272.947   29961706Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 320 CDI (204.222)OM 642.960   29871656Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 320 CDI 4-matic (204.289)OM 642.961   29871656Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 350 (204.256)M 272.961   34982006Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 350 CDI (204.225)OM 642.830   29871706Estate 2009-2014
C级旅行车(S204) C 350 CDI 4-matic (204.292)OM 642.832   29871706Estate 2009-2014

适用发动机

 • 奔驰 M 271.820
 • 奔驰 M 271.860
 • 奔驰 M 271.910
 • 奔驰 M 271.950
 • 奔驰 M 271.952
 • 奔驰 M 272.911
 • 奔驰 M 272.921
 • 奔驰 M 272.947
 • 奔驰 M 272.948
 • 奔驰 M 272.961
 • 奔驰 M 272.971
 • 奔驰 M 272.982
 • 奔驰 M 274.910
 • 奔驰 OM 642.830
 • 奔驰 OM 642.832
 • 奔驰 OM 642.960
 • 奔驰 OM 642.961
 • 奔驰 OM 646.811
 • 奔驰 OM 651.911
 • 奔驰 OM 651.912
 • 奔驰 OM 651.913

参考号

厂商 号码 号码
OE 204 820 07 ** 20482007**
OE A 204 820 07 ** A20482007**
SOMORA 1714**MA 1714**MA
厂商 号码 号码
ULO 30990** 30990**
VAN WEZEL 30919**U 30919**U
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347