ta  e 

点火锁芯 51 33 081

  

适用品牌

 • 欧宝

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
欧宝
欧宝 雅特H 两厢 2004/01-2014/05
雅特H 两厢 1.2X 12 XE   1229594Hatchback 2005-2010
雅特H 两厢 1.4Z 14 XEP   1364664Hatchback 2004-2010
雅特H 两厢 1.4Z 14 XEL   1364554Hatchback 2004-2004
雅特H 两厢 1.6Z 16 XEP   1598774Hatchback 2004-2010
雅特H 两厢 1.8Z 18 XE   1796924Hatchback 2004-2010
雅特H 两厢 2.0 TurboZ20LEL   19981254Hatchback 2004-2010
欧宝 可赛D掀背/两厢车 2006/07-2014/08
可赛D掀背/两厢车 1.0Z 10 XEP   998443Hatchback 2006-
可赛D掀背/两厢车 1.2Z 12 XEP   1229594Hatchback 2006-
可赛D掀背/两厢车 1.2A 12 XER   1229634Hatchback 2010-
可赛D掀背/两厢车 1.4A 14 XER   1398744Hatchback 2010-
可赛D掀背/两厢车 1.4A 14 NEL   1364884Hatchback 2012-
可赛D掀背/两厢车 1.6 TurboZ 16 LER   15981414Hatchback 2007-
欧宝 小老虎双门跑车(95_) 1994/07-2000/12
小老虎双门跑车(95_) 1.4 16VX 14 XE   1389664Coupe 1994-2000
小老虎双门跑车(95_) 1.6 16VX 16 XE   1598784Coupe 1994-1998
欧宝 赛飞利 B 2005/07-2015/04
赛飞利 B 1.6Z 16 XEP   1598774MPV 2005-
赛飞利 B 1.6Z 16 XER   1598854MPV 2008-
赛飞利 B 1.6 CNGZ 16 YNG   1598694MPV 2006-
赛飞利 B 1.8A 18 XEL   1796884MPV 2013-
赛飞利 B 2.0Z 20 LER   19981474MPV 2005-
赛飞利 B 2.2Z 22 YH   21981104MPV 2005-

适用发动机

 • 欧宝 A 12 XER
 • 欧宝 A 14 NEL
 • 欧宝 A 14 XER
 • 欧宝 A 18 XEL
 • 欧宝 X 12 XE
 • 欧宝 X 14 XE
 • 欧宝 X 16 XE
 • 欧宝 Z 10 XEP
 • 欧宝 Z 12 XEP
 • 欧宝 Z 14 XEL
 • 欧宝 Z 14 XEP
 • 欧宝 Z 16 LER
 • 欧宝 Z 16 XEP
 • 欧宝 Z 16 XER
 • 欧宝 Z 16 YNG
 • 欧宝 Z 18 XE
 • 欧宝 Z 20 LER
 • 欧宝 Z 22 YH
 • 欧宝 Z20LEL

参考号

厂商 号码 号码
ERA 6601** 6601**
OE 51 33 0** 51330**
厂商 号码 号码
OE 93 178 5** 931785**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347