ta  e 

减振器平面轴承 218 321 00 83

  

适用品牌

 • 奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 A-CLASS (W177) 2018/03-
A-CLASS (W177) A 160 (177.082)M 282.914   1332804Hatchback 2018-
A-CLASS (W177) A 180 (177.084)M 282.914   13321004Hatchback 2018-
A-CLASS (W177) A 180 d (177.003)OM 608.915   1461854Hatchback 2018-
A-CLASS (W177) A 200 (177.087)M 282.914   13321204Hatchback 2018-
A-CLASS (W177) A 200 (177.087)M 282.914   13321104Hatchback 2018-
A-CLASS (W177) A 250 (177.046)M 260.920   19911654Hatchback 2018-
奔驰 B-CLASS (W247) 2018/12-
B-CLASS (W247) B 160 (247.082)M 282.914   1332804Sports Tourer 2019-
B-CLASS (W247) B 160 d (247.002)OM 608.915   1461704Sports Tourer 2019-
B-CLASS (W247) B 180 (247.084) 13321004Hatchback 2018-
B-CLASS (W247) B 180 d (247.003)OM 608.915   1461854Hatchback 2018-
B-CLASS (W247) B 200 (247.087) 13321204Hatchback 2018-
B-CLASS (W247) B 200 (247.087)M 282.914   13321104Sports Tourer 2019-
B-CLASS (W247) B 200 d (247.012)OM 654.920   19501104Hatchback 2018-
B-CLASS (W247) B 220 (247.044)M 260.920   19911404Sports Tourer 2019-
B-CLASS (W247) B 220 4-matic (247.045)M 260.920   19911404Sports Tourer 2019-
B-CLASS (W247) B 220 d (247.014)OM 654.920   19501404Hatchback 2018-
B-CLASS (W247) B 250 (247.046)M 260.920   19911654Sports Tourer 2019-
B-CLASS (W247) B 250 4-matic (247.047)M 260.920   19911654Sports Tourer 2019-
奔驰 CLA (C118) 2019/03-
CLA (C118) AMG CLA 35 4-matic (118.351)M 260.920   19912254 2019-
CLA (C118) AMG CLA 45 4-matic+ (118.353)M 139.980   19912854 2019-
CLA (C118) AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354)M 139.980   19913104 2019-
CLA (C118) CLA 180 (118.384)M 282.914   13321004 2019-
CLA (C118) CLA 180 d (118.303)OM 608.915   1461854 2019-
CLA (C118) CLA 200 (118.387)M 282.914   13321104 2019-
CLA (C118) CLA 200 (118.387)M 282.914   13321204 2019-
CLA (C118) CLA 200 d (118.312)OM 654.920   19501104 2019-
CLA (C118) CLA 220 (118.344)M 260.920   19911404 2019-
CLA (C118) CLA 220 4-matic (118.345)M 260.920   19911404 2019-
CLA (C118) CLA 220 d (118.314)OM 654.920   19501404 2019-
CLA (C118) CLA 250 (118.346)M 260.920   19911654 2019-
CLA (C118) CLA 250 4-matic (118.347)M 260.920   19911654 2019-
奔驰 CLA Shooting Brake (X118) 2019/06-
CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 35 4-matic (118.651)M 260.920   19912254Shooting Brake 2019-
CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 45 4-matic+ (118.653)M 139.980   19912854Shooting Brake 2019-
CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.654)M 139.980   19913104Shooting Brake 2019-
CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 (118.684)M 282.914   13321004Shooting Brake 2019-
CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 d (118.603)OM 608.915   1461854Shooting Brake 2019-
CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687)M 282.914   13321204Shooting Brake 2019-
CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687)M 282.914   13321104Shooting Brake 2019-
CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 d (118.612)OM 654.920   19501104Shooting Brake 2019-
CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 (118.644)M 260.920   19911404Shooting Brake 2019-
CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 d (118.614)OM 654.920   19501404Shooting Brake 2019-
CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 (118.646)M 260.920   19911654Shooting Brake 2019-
CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 4-matic (118.647)M 260.920   19911654Shooting Brake 2019-
奔驰 GLA (H247) 2020/02-
GLA (H247) AMG GLA 35 4-matic (247.751)M 260.920   19912254 2020-
GLA (H247) AMG GLA 45 4-matic+ (247.753)M 139.980   19912854 2020-
GLA (H247) AMG GLA 45 S 4-matic+ (247.754)M 139.980   19913104 2020-
GLA (H247) GLA 180 (247.784)M 282.914   13321004SUV 2020-
GLA (H247) GLA 180 d (247.710)OM 654.920   1950854 2020-
GLA (H247) GLA 200 (247.787)M 282.914   13321204 2020-
GLA (H247) GLA 200 d (247.712)OM 654.920   19501104 2020-
GLA (H247) GLA 200 d 4-matic (247.713)OM 654.920   19501104 2020-
GLA (H247) GLA 220 d (247.714)OM 654.920   19501404 2020-
GLA (H247) GLA 220 d 4-matic (247.715)OM 654.920   19501404 2020-
GLA (H247) GLA 250 (247.746)M 260.920   19911654 2020-
GLA (H247) GLA 250 4-matic (247.747)M 260.920   19911654 2020-
GLA (H247) GLA 250 e (247.786)M 282.914   13321184SUV 2020-
GLA (H247) GLA 250 e (247.786)M 282.914   13321604SUV 2020-
奔驰 GLB (X247) 2019/08-
GLB (X247) AMG GLB 35 4-matic (247.651)M 260.920   19912254SUV 2019-
GLB (X247) GLB 180 (247.684)M 282.914   13321004SUV 2020-
GLB (X247) GLB 180 d (247.610)OM 654.920   1950854SUV 2019-
GLB (X247) GLB 200 (247.687)M 282.914   13321204SUV 2019-
GLB (X247) GLB 200 4-matic (247.688)M 282.914   13321204SUV 2020-
GLB (X247) GLB 200 d (247.612)OM 654.920   19501104SUV 2019-
GLB (X247) GLB 200 d 4-matic (247.613)OM 654.920   19501104SUV 2019-
GLB (X247) GLB 220 d (247.614)OM 654.920   19501404SUV 2019-
GLB (X247) GLB 220 d 4-matic (247.615)OM 654.920   19501404SUV 2019-
GLB (X247) GLB 250 (247.646)M 260.920   19911654SUV 2019-
GLB (X247) GLB 250 4-matic (247.647)M 260.920   19911654SUV 2019-
奔驰 SPRINTER 3-t Box (910) 2018/02-
SPRINTER 3-t Box (910) 211 CDI (910.621, 910.623)OM 651.950  OM 651.958   2143844Box 2018-
SPRINTER 3-t Box (910) 214 CDI (910.621, 910.623)OM 651.950  OM 651.958   21431054Box 2018-
奔驰 SPRINTER 3-t Platform/Chassis (910) 2018/02-
SPRINTER 3-t Platform/Chassis (910) 211 CDI (910.121, 910.123)OM 651.950   2143844Platform/Chassis 2018-
SPRINTER 3-t Platform/Chassis (910) 214 CDI (910.121, 910.123)OM 651.950   21431054Platform/Chassis 2018-
奔驰 SPRINTER 3,5-t Box (907, 910) 2018/02-
SPRINTER 3,5-t Box (907, 910) 311 CDI (910.631, 910.633)OM 651.950  OM 651.958   2143844Box 2018-
SPRINTER 3,5-t Box (907, 910) 314 CDI (910.631, 910.633)OM 651.958   21431054Box 2018-
奔驰 SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (907, 910) 2018/02-
SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (907, 910) 311 CDI (910.131, 910.133)OM 651.950  OM 651.958   2143844Platform/Chassis 2018-
SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (907, 910) 314 CDI (910.131, 910.133)OM 651.950  OM 651.958   21431054Platform/Chassis 2018-
奔驰 SPRINTER 4-t Box (907, 910) 2018/02-
SPRINTER 4-t Box (907, 910) 411 CDI (910.641, 910.643)OM 651.950  OM 651.958   2143844Box 2018-
SPRINTER 4-t Box (907, 910) 414 CDI (910.643)OM 651.958   21431054Box 2018-

适用发动机

 • 奔驰 M 139.980
 • 奔驰 M 260.920
 • 奔驰 M 282.914
 • 奔驰 OM 608.915
 • 奔驰 OM 651.950
 • 奔驰 OM 651.958
 • 奔驰 OM 654.920

参考号

厂商 号码 号码
DIAMAX AF020** AF020**
FEBI BILSTEIN 1769** 1769**
OE 218 321 00 ** 21832100**
OE 910 321 00 ** 91032100**
厂商 号码 号码
OE A218 321 00 ** A21832100**
OE A910 321 00 ** A91032100**
ORIGINAL IMPERIUM 3898* 3898*
SWAG 33 10 37** 331037**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347