ta  e 

其它垫片 30 788 492

Seal, oil filter housing
  

适用品牌

 • 沃尔沃(富豪)

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
沃尔沃(富豪)
沃尔沃(富豪) C30掀背/两厢车 2006/09-2013/12
C30掀背/两厢车 D3D 5204 T5   19841105Hatchback 2010-2012
C30掀背/两厢车 D4D 5204 T   19841305Hatchback 2010-2012
沃尔沃(富豪) C70敞篷车 2006/03-2013/12
C70敞篷车 D3D 5204 T5   19841105Convertible 2010-2013
C70敞篷车 D4D 5204 T   19841305Convertible 2010-2013
沃尔沃(富豪) S40二代四门轿车 2003/12-2012/12
S40二代四门轿车 D3D 5204 T5   19841105Saloon 2010-2012
S40二代四门轿车 D4D 5204 T   19841305Saloon 2010-2012
沃尔沃(富豪) S60 II (134) 2010/04-
S60 II (134) 2.4 D4 AWDD 5244 T21   24001405Saloon 2015-
S60 II (134) D3D 5204 T2   19841205Saloon 2010-2014
S60 II (134) D3D 5204 T7   19841005Saloon 2012-2015
S60 II (134) D5D 5244 T10   24001515Saloon 2010-2011
S60 II (134) D5D 5244 T11   24001585Saloon 2011-2015
S60 II (134) D5D 5244 T23   24001695Saloon 2014-2015
S60 II (134) D5 AWDD 5244 T10   24001515Saloon 2010-2011
S60 II (134) D5 AWDD 5244 T11   24001585Saloon 2011-2015
S60 II (134) D5 AWDD 5244 T23   24001695Saloon 2014-2015
沃尔沃(富豪) S80二代四门轿车 2006/03-
S80二代四门轿车 2.4 DD 5244 T14   24001295Saloon 2010-
S80二代四门轿车 D3D 5204 T7   19841005Saloon 2012-
S80二代四门轿车 D3 / D4D 5204 T2   19841205Saloon 2010-
S80二代四门轿车 D5D 5244 T10   24001515Saloon 2010-
S80二代四门轿车 D5D 5244 T11   24001585Saloon 2011-
S80二代四门轿车 D5 AWDD 5244 T10   24001515Saloon 2010-
S80二代四门轿车 D5 AWDD 5244 T11   24001585Saloon 2011-
沃尔沃(富豪) V40 Hatchback (525, 526) 2012/03-
V40 Hatchback (525, 526) D3D 5204 T6   19841105Hatchback 2012-2015
V40 Hatchback (525, 526) D4D 5204 T4   19841305Hatchback 2012-
沃尔沃(富豪) V50旅行车 2003/12-2012/12
V50旅行车 D3D 5204 T5   19841105Estate 2010-2012
V50旅行车 D4D 5204 T   19841305Estate 2010-2012
沃尔沃(富豪) V60 (155, 157) 2010/07-
V60 (155, 157) 2.4 D5D 5244 T11   24001585Estate 2011-2015
V60 (155, 157) 2.4 D5 AWDD 5244 T11   24001585Estate 2011-2015
V60 (155, 157) D3D 5204 T7   19841005Estate 2012-2015
V60 (155, 157) D3 / D4D 5204 T2   19841205Estate 2010-2014
V60 (155, 157) D4 AWDD 5244 T17   24001205Estate 2012-
V60 (155, 157) D4 AWDD 5244 T12   24001335Estate 2013-2015
V60 (155, 157) D4 AWDD 5244 T21   24001405Estate 2015-
V60 (155, 157) D5D 5244 T10   24001515Estate 2010-2011
V60 (155, 157) D5D 5244 T23   24001695Estate 2014-2015
V60 (155, 157) D5 AWDD 5244 T10   24001515Estate 2010-2011
V60 (155, 157) D5 AWDD 5244 T23   24001695Estate 2014-2015
沃尔沃(富豪) V70三代旅行车 2007/04-
V70三代旅行车 2.4 DD 5244 T14   24001295Estate 2009-2010
V70三代旅行车 D3D 5204 T7   19841005Estate 2007-2015
V70三代旅行车 D3 / D4D 5204 T2   19841205Estate 2010-2015
V70三代旅行车 D4 AWDD 5244 T17   24001205Estate 2007-2015
V70三代旅行车 D4 AWDD 5244 T12   24001335Estate 2013-
V70三代旅行车 D5D 5244 T10   24001515Estate 2008-2011
V70三代旅行车 D5D 5244 T11   24001585Estate 2011-2015
V70三代旅行车 D5 AWDD 5244 T10   24001515Estate 2009-2011
V70三代旅行车 D5 AWDD 5244 T11   24001585Estate 2011-2015
沃尔沃(富豪) XC60 SUV 2008/05-
XC60 SUV 2.4 DD 5244 T14   24001295Estate 2009-2010
XC60 SUV 2.4 D / D3 / D4 AWDD 5244 T16   24001205Estate 2008-
XC60 SUV 2.4 D AWDD 5244 T14   24001295Estate 2009-2010
XC60 SUV D3D 5204 T7   19841005Estate 2012-2015
XC60 SUV D3 / D4D 5204 T2   19841205Estate 2010-2014
XC60 SUV D4 AWDD 5244 T12   24001335Estate 2013-2015
XC60 SUV D4 AWDD 5244 T21   24001405Estate 2015-
XC60 SUV D5D 5244 T11   24001585Estate 2011-
XC60 SUV D5 AWDD 5244 T10   24001515Estate 2009-2011
XC60 SUV D5 AWDD 5244 T11   24001585Estate 2011-2015
XC60 SUV D5 AWDD 5244 T23   24001695Estate 2014-2015
XC60 SUV D5 AWDD 5244 T22  D 5244 T20   24001625Estate 2015-
沃尔沃(富豪) XC70二代旅行车 2007/04-
XC70二代旅行车 2.4 DD 5244 T14   24001295Estate 2009-2010
XC70二代旅行车 2.4 D / D4 AWDD 5244 T5   24001205Estate 2007-
XC70二代旅行车 D3D 5204 T2   19841205Estate 2010-2015
XC70二代旅行车 D4 AWDD 5244 T12   24001335Estate 2013-
XC70二代旅行车 D5 AWDD 5244 T10   24001515Estate 2009-2011
XC70二代旅行车 D5 AWDD 5244 T11   24001585Estate 2011-2015
XC70二代旅行车 D5 AWDD 5244 T20   24001625Estate 2015-

适用发动机

 • 沃尔沃(富豪) D 5204 T
 • 沃尔沃(富豪) D 5204 T2
 • 沃尔沃(富豪) D 5204 T4
 • 沃尔沃(富豪) D 5204 T5
 • 沃尔沃(富豪) D 5204 T6
 • 沃尔沃(富豪) D 5204 T7
 • 沃尔沃(富豪) D 5244 T10
 • 沃尔沃(富豪) D 5244 T11
 • 沃尔沃(富豪) D 5244 T12
 • 沃尔沃(富豪) D 5244 T14
 • 沃尔沃(富豪) D 5244 T16
 • 沃尔沃(富豪) D 5244 T17
 • 沃尔沃(富豪) D 5244 T20
 • 沃尔沃(富豪) D 5244 T21
 • 沃尔沃(富豪) D 5244 T22
 • 沃尔沃(富豪) D 5244 T23
 • 沃尔沃(富豪) D 5244 T5

参考号

厂商 号码 号码
AJUSA 012258** 012258**
ELRING 649.9** 6499**
厂商 号码 号码
OE 30 788 4** 307884**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347