ta  e 

油封 8636195

Inner Diameter : 33.3 mm
Outer Diameter : 43.3 mm
Height : 7 mm
  

适用品牌

 • 沃尔沃(富豪)

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
沃尔沃(富豪)
沃尔沃(富豪) S40二代四门轿车 2003/12-2012/12
S40二代四门轿车 T5 AWDB5254T3   25211625Saloon 2004-2007
沃尔沃(富豪) S60四门轿车 2000/07-2010/04
S60四门轿车 R 2,5 T AWDB 5254 T4   25212215Saloon 2003-2010
沃尔沃(富豪) V50旅行车 2003/12-2012/12
V50旅行车 T5 AWDB5254T3   25211625Estate 2004-2007

适用发动机

 • 沃尔沃(富豪) B 5254 T4
 • 沃尔沃(富豪) B5254T3

参考号

厂商 号码 号码
CORTECO 190340**B 190340**B
厂商 号码 号码
OE 86361** 86361**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347