ta  e 

Clutch Shaft 8172031

  

Make

 • VOLVO

Model

MakeModelEnigne CCKWCylinderTypeYearParameter
VOLVO
VOLVO 8500 1999/01-
8500 8500 12100250Bus 1999-
8500 8500 12100279Bus 1999-
8500 8500 12100250Bus 1999-
8500 8500 12100279Bus 1999-
8500 8500 12100250Bus 1999-
8500 8500 12100279Bus 1999-
VOLVO 8700 1999/01-
8700 8700DH12D340   121002506Bus 1999-
8700 8700DH12D380   121002806Bus 1999-
8700 8700DH12D340   121002506Bus 1999-
8700 8700DH12D380   121002806Bus 1999-
8700 8700DH12D340   121002506Bus 1999-
VOLVO 9700 2001/04-
9700 9700DH12D340   121002506Bus 2001-
9700 9700DH12D420   121003096Bus 2001-
9700 9700DH12D380   121002806Bus 2001-
9700 9700DH12D340   121002506Bus 2001-
9700 9700DH12D380   121002806Bus 2001-
9700 9700DH12D420   121003096Bus 2001-
9700 9700DH12E460   121003386Bus 2007-
9700 9700DH12E460   121003386Bus 2007-
VOLVO 9900 2001/10-
9900 9900DH12D420   121003096Bus 2001-
9900 9900DH12D420   121003096Bus 2001-
9900 9900DH12E460   121003386Bus 2007-
9900 9900DH12E460   121003386Bus 2007-
VOLVO B 12 1992/01-
B 12 B 12DH12E340   121002506Bus 2006-
B 12 B 12DH12E380   121002806Bus 2006-
B 12 B 12DH12E420   121003096Bus 2006-
B 12 B 12DH12E460   121003386Bus 2006-
B 12 B 12DH12E340   121002506Bus 2006-
B 12 B 12DH12E380   121002806Bus 2006-
B 12 B 12DH12E420   121003096Bus 2006-
B 12 B 12DH12E460   121003386Bus 2006-
VOLVO FH 2005/09-
FH 400D13A400   128002946Platform / Chassis 2005-
FH 400D13A400   128002946Truck Tractor 2005-
FH 400D13A400   128002946Platform / Chassis 2005-
FH 400D13A400   128002946Truck Tractor 2005-
FH 400D13A400   128002946Platform / Chassis 2005-
FH 400D13A400   128002946Truck Tractor 2005-
FH 400D13A400   128002946Platform / Chassis 2005-
FH 400D13A400   128002946Platform / Chassis 2005-
FH 400D13A400   128002946Platform / Chassis 2005-
FH 420D13C420   128003096Platform / Chassis 2009-
FH 420D13C420   128003096Platform / Chassis 2009-
FH 420D13C420   128003096Platform / Chassis 2009-
FH 420D13C420   128003096Platform / Chassis 2009-
FH 420D13C420   128003096Truck Tractor 2009-
FH 420D13C420   128003096Truck Tractor 2009-
FH 420D13C420   128003096Truck Tractor 2009-
FH 420D13C420   128003096Truck Tractor 2009-
FH 420D13C420   128003096Platform / Chassis 2009-
FH 420D13C420   128003096Platform / Chassis 2009-
FH 420D13C420   128003096Platform / Chassis 2009-
FH 420D13C420   128003096Platform / Chassis 2009-
FH 440D13A440   128003246Platform / Chassis 2005-
FH 440D13A440   128003246Truck Tractor 2005-
FH 440D13A440   128003246Platform / Chassis 2005-
FH 440D13A440   128003246Platform / Chassis 2005-
FH 440D13A440   128003246Truck Tractor 2005-
FH 440D13A440   128003246Truck Tractor 2005-
FH 440D13A440   128003246Platform / Chassis 2005-
FH 440D13A440   128003246Platform / Chassis 2005-
FH 440D13A440   128003246Platform / Chassis 2005-
FH 460D13C460   128003386Platform / Chassis 2009-
FH 460D13C460   128003386Platform / Chassis 2009-
FH 460D13C460   128003386Truck Tractor 2009-
FH 460D13C460   128003386Platform / Chassis 2009-
FH 460D13C460   128003386Truck Tractor 2009-
FH 460D13C460   128003386Platform / Chassis 2009-
FH 460D13C460   128003386Truck Tractor 2009-
FH 460D13C460   128003386Platform / Chassis 2009-
FH 460D13C460   128003386Platform / Chassis 2009-
FH 480D13A480   128003536Platform / Chassis 2005-
FH 480D13A480   128003536Truck Tractor 2005-
FH 480D13A480   128003536Truck Tractor 2005-
FH 480D13A480   128003536Platform / Chassis 2005-
FH 480D13A480   128003536Truck Tractor 2005-
FH 480D13A480   128003536Platform / Chassis 2005-
FH 480D13A480   128003536Platform / Chassis 2005-
FH 480D13A480   128003536Platform / Chassis 2005-
FH 480D13A480   128003536Platform / Chassis 2005-
FH 500D13B500   128003686Truck Tractor 2005-
FH 500D13B500   128003686Platform / Chassis 2007-
FH 500D13B500   128003686Platform / Chassis 2007-
FH 500D13C500   128003686Platform / Chassis 2007-
FH 500D13C500   128003686Platform / Chassis 2009-
FH 500D13C500   128003686Platform / Chassis 2009-
FH 500D13C500   128003686Truck Tractor 2009-
FH 500D13C500   128003686Platform / Chassis 2009-
FH 500D13C500   128003686Truck Tractor 2009-
FH 520D13A520   128003826Truck Tractor 2005-
FH 520D13A520   128003826Platform / Chassis 2005-
FH 520D13A520   128003826Platform / Chassis 2005-
FH 520D13A520   128003826Platform / Chassis 2005-
FH 520D13A520   128003826Truck Tractor 2005-
FH 520D13A520   128003826Truck Tractor 2005-
FH 520D13A520   128003826Platform / Chassis 2005-
FH 520D13A520   128003826Platform / Chassis 2005-
FH 520D13A520   128003826Platform / Chassis 2005-
FH 540D13C540   128003976Platform / Chassis 2009-
FH 540D13C540   128003976Platform / Chassis 2009-
FH 540D13C540   128003976Truck Tractor 2009-
FH 540D13C540   128003976Platform / Chassis 2009-
FH 540D13C540   128003976Truck Tractor 2009-
FH 540D13C540   128003976Platform / Chassis 2009-
FH 540D13C540   128003976Truck Tractor 2009-
FH 540D13C540   128003976Platform / Chassis 2009-
FH 540D13C540   128003976Platform / Chassis 2009-
FH FH 16/550D16C550   161204046Truck Tractor 2005-
FH FH 16/610D16C610   161204496Truck Tractor 2005-
VOLVO FH 12 1993/08-
FH 12 FH 12/340D12A340   121002506Truck Tractor 1993-
FH 12 FH 12/340D12A340   121002506Platform / Chassis 1993-
FH 12 FH 12/340D12A340   121002506Dump Truck 1993-
FH 12 FH 12/340D12A340   121002506Platform / Chassis 1993-
FH 12 FH 12/340D12A340   121002506Platform / Chassis 1993-
FH 12 FH 12/340D12A340   121002506Platform / Chassis 1993-
FH 12 FH 12/340D12A340   121002506Platform / Chassis 1993-
FH 12 FH 12/340D12A340   121002506Truck Tractor 1993-
FH 12 FH 12/340D12A340   121002506Truck Tractor 1993-
FH 12 FH 12/340D12A340   121002506Truck Tractor 1995-
FH 12 FH 12/380D12A380   121002796Dump Truck 1993-
FH 12 FH 12/380D12A380   121002796Truck Tractor 1993-
FH 12 FH 12/380D12A380   121002796Platform / Chassis 1993-
FH 12 FH 12/380D12A380   121002796Platform / Chassis 1993-
FH 12 FH 12/380D12A380   121002796Platform / Chassis 1993-
FH 12 FH 12/380D12A380   121002796Platform / Chassis 1993-
FH 12 FH 12/380D12C380   121002796Platform / Chassis 1993-
FH 12 FH 12/380D12A380   121002796Truck Tractor 1993-
FH 12 FH 12/380D12A380   121002796Truck Tractor 1993-
FH 12 FH 12/380D12A380   121002796Truck Tractor 1995-
FH 12 FH 12/420D12A420   121003096Dump Truck 1993-
FH 12 FH 12/420D12A420   121003096Platform / Chassis 1993-
FH 12 FH 12/420D12A420   121003096Truck Tractor 1993-
FH 12 FH 12/420D12A420   121003096Platform / Chassis 1993-
FH 12 FH 12/420D12A420   121003096Platform / Chassis 1993-
FH 12 FH 12/420D12A420   121003096Platform / Chassis 1993-
FH 12 FH 12/420D12A420   121003096Platform / Chassis 1993-
FH 12 FH 12/420D12A420   121003096Truck Tractor 1993-
FH 12 FH 12/420D12A420   121003096Truck Tractor 1993-
FH 12 FH 12/420D12A420   121003096Truck Tractor 1995-
FH 12 FH 12/460D12C460   121003386Truck Tractor 1998-
FH 12 FH 12/460D12C460   121003386Platform / Chassis 1998-
FH 12 FH 12/460D12C460   121003386Platform / Chassis 1998-
FH 12 FH 12/460D12C460   121003386Platform / Chassis 1998-
FH 12 FH 12/460D12C460   121003386Truck Tractor 1998-
FH 12 FH 12/460D12C460   121003386Truck Tractor 1998-
FH 12 FH 12/460D12C460   121003386Truck Tractor 1998-
FH 12 FH 12/460D12C460   121003386Platform / Chassis 1998-
FH 12 FH 12/460D12C460   121003386Platform / Chassis 1998-
VOLVO FH 16 1993/08-
FH 16 FH 16/470D16A470   161203466Platform / Chassis 1993-1999
FH 16 FH 16/470D16A470   161203466Platform / Chassis 1993-1999
FH 16 FH 16/470D16A470   161203466Truck Tractor 1993-1999
FH 16 FH 16/520D16A520   161203826Platform / Chassis 1993-2002
FH 16 FH 16/520D16A520   161203826Platform / Chassis 1993-2002
FH 16 FH 16/520D16A520   161203826Truck Tractor 1993-2002
FH 16 FH 16/520D16A520   161203826Truck Tractor 1993-2002
FH 16 FH 16/520D16A520   161203826Platform / Chassis 1995-
FH 16 FH 16/540D16G540   161203966Platform / Chassis 2009-
FH 16 FH 16/540D16G540   161203966Platform / Chassis 2009-
FH 16 FH 16/540D16G540   161203966Platform / Chassis 2009-
FH 16 FH 16/540D16G540   161203966Platform / Chassis 2009-
FH 16 FH 16/540D16G540   161203966Truck Tractor 2009-
FH 16 FH 16/540, FH 16/550D16C550   161203966Truck Tractor 2003-
FH 16 FH 16/540, FH 16/550D16C550   161203966Platform / Chassis 2003-
FH 16 FH 16/540, FH 16/550D16C550   161203966Platform / Chassis 2003-
FH 16 FH 16/540, FH 16/550D16C550   161203966Platform / Chassis 2003-
FH 16 FH 16/540, FH 16/550D16C550   161203966Platform / Chassis 2003-
FH 16 FH 16/540, FH 16/550D16C550   161203966Platform / Chassis 2003-
FH 16 FH 16/540, FH 16/550D16C550   161203966Truck Tractor 2003-
FH 16 FH 16/540, FH 16/550D16C550   161203966Truck Tractor 2003-
FH 16 FH 16/540, FH 16/550D16G540   161203966Truck Tractor 2007-
FH 16 FH 16/550D16C550   16120396Truck Tractor 2003-
FH 16 FH 16/550D16C550   16120396Platform / Chassis 2005-
FH 16 FH 16/550D16C550   16120396Truck Tractor 2005-
FH 16 FH 16/580D16E580   161204266Truck Tractor 2006-
FH 16 FH 16/580D16E580   161204266Platform / Chassis 2006-
FH 16 FH 16/580D16E580   161204266Platform / Chassis 2006-
FH 16 FH 16/580D16E580   161204266Truck Tractor 2006-
FH 16 FH 16/580D16E580   161204266Platform / Chassis 2006-
FH 16 FH 16/580D16E580   161204266Truck Tractor 2006-
FH 16 FH 16/580D16E580   161204266Platform / Chassis 2006-
FH 16 FH 16/580D16E580   161204266Platform / Chassis 2006-
FH 16 FH 16/580D16E580   161204266Platform / Chassis 2009-
FH 16 FH 16/580D16E580   161204266Platform / Chassis 2009-
FH 16 FH 16/580D16E580   161204266Platform / Chassis 2009-
FH 16 FH 16/600D16G600   161204416Platform / Chassis 2006-
FH 16 FH 16/600D16G600   161204416Truck Tractor 2009-
FH 16 FH 16/600D16G600   161204416Platform / Chassis 2009-
FH 16 FH 16/600D16G600   161204416Platform / Chassis 2009-
FH 16 FH 16/600D16G600   161204416Platform / Chassis 2009-
FH 16 FH 16/600D16G600   161204416Truck Tractor 2009-
FH 16 FH 16/610D16C610   161204496Truck Tractor 2003-
FH 16 FH 16/610D16C610   161204496Platform / Chassis 2003-
FH 16 FH 16/610D16C610   161204496Platform / Chassis 2003-
FH 16 FH 16/610D16C610   161204496Platform / Chassis 2003-
FH 16 FH 16/610D16C610   161204496Platform / Chassis 2003-
FH 16 FH 16/610D16C610   161204496Truck Tractor 2003-
FH 16 FH 16/610D16C610   161204496Truck Tractor 2003-
FH 16 FH 16/610D16C610   161204496Truck Tractor 2007-
FH 16 FH 16/660D16E660   161204856Truck Tractor 2006-
FH 16 FH 16/660D16E660   161204856Platform / Chassis 2006-
FH 16 FH 16/660D16E660   161204856Platform / Chassis 2006-
FH 16 FH 16/660D16E660   161204856Truck Tractor 2006-
FH 16 FH 16/660D16E660   161204856Platform / Chassis 2006-
FH 16 FH 16/660D16E660   161204856Truck Tractor 2006-
FH 16 FH 16/660D16E660   161204856Platform / Chassis 2006-
FH 16 FH 16/660D16E660   161204856Platform / Chassis 2006-
FH 16 FH 16/660D16E660   161204856Truck Tractor 2007-
FH 16 FH 16/660D16E660   161204856Platform / Chassis 2009-
FH 16 FH 16/660D16E660   161204856Platform / Chassis 2009-
FH 16 FH 16/700D16G700   161205156Platform / Chassis 2009-
FH 16 FH 16/700D16G700   161205156Truck Tractor 2009-
FH 16 FH 16/700D16G700   161205156Platform / Chassis 2009-
FH 16 FH 16/700D16G700   161205156Platform / Chassis 2009-
FH 16 FH 16/700D16G700   161205156Platform / Chassis 2009-
FH 16 FH 16/700D16G700   161205156Truck Tractor 2009-
FH 16 FH 16/700D16G700   161205156Truck Tractor 2009-
FH 16 FH 16/700D16G700   161205156Truck Tractor 2009-
VOLVO FH 16 II 2009/04-
FH 16 II FH 16/540, FH 16/550D16G540   161203966Platform / Chassis 2012-
FH 16 II FH 16/540, FH 16/550D16G540   161203966Truck Tractor 2012-
FH 16 II FH 16/540, FH 16/550D16G540   161203966Truck Tractor 2012-
FH 16 II FH 16/540, FH 16/550D16G540   161203966Truck Tractor 2012-
FH 16 II FH 16/540, FH 16/550D16G540   161203966Platform / Chassis 2012-
FH 16 II FH 16/540, FH 16/550D16G540   161203966Platform / Chassis 2012-
FH 16 II FH 16/540, FH 16/550D16G540   161203966Platform / Chassis 2012-
FH 16 II FH 16/540, FH 16/550D16G540   161203966Truck Tractor 2012-
FH 16 II FH 16/540, FH 16/550D16G540   161203966Truck Tractor 2012-
FH 16 II FH 16/540, FH 16/550D16G540   161203966Platform / Chassis 2012-
FH 16 II FH 16/540, FH 16/550D16G540   161203966Platform / Chassis 2012-
FH 16 II FH 16/540, FH 16/550D16G540   161203966Platform / Chassis 2012-
FH 16 II FH 16/540, FH 16/550D16G540   161203966Platform / Chassis 2012-
FH 16 II FH 16/540, FH 16/550D16G540   161203966Truck Tractor 2012-
FH 16 II FH 16/600D16G600   161204416Platform / Chassis 2012-
FH 16 II FH 16/600D16G600   161204416Truck Tractor 2012-
FH 16 II FH 16/600D16G600   161204416Truck Tractor 2012-
FH 16 II FH 16/600D16G600   161204416Truck Tractor 2012-
FH 16 II FH 16/600D16G600   161204416Platform / Chassis 2012-
FH 16 II FH 16/600D16G600   161204416Platform / Chassis 2012-
FH 16 II FH 16/600D16G600   161204416Platform / Chassis 2012-
FH 16 II FH 16/600D16G600   161204416Truck Tractor 2012-
FH 16 II FH 16/600D16G600   161204416Truck Tractor 2012-
FH 16 II FH 16/600D16G600   161204416Platform / Chassis 2012-
FH 16 II FH 16/600D16G600   161204416Truck Tractor 2012-
FH 16 II FH 16/650D16K650   16120479Truck Tractor 2014-
FH 16 II FH 16/650D16K650   16120479Truck Tractor 2014-
FH 16 II FH 16/650D16K650   16120479Truck Tractor 2014-
FH 16 II FH 16/650D16K650   16120479Truck Tractor 2014-
FH 16 II FH 16/650D16K650   16120479Truck Tractor 2014-
FH 16 II FH 16/650D16K650   16120479Truck Tractor 2014-
FH 16 II FH 16/650D16K650   16120479Platform / Chassis 2014-
FH 16 II FH 16/650D16K650   16120479Platform / Chassis 2014-
FH 16 II FH 16/650D16K650   16120479Platform / Chassis 2014-
FH 16 II FH 16/650D16K650   16120479Platform / Chassis 2014-
FH 16 II FH 16/650D16K650   16120479Platform / Chassis 2014-
FH 16 II FH 16/650D16K650   16120479Platform / Chassis 2014-
FH 16 II FH 16/650D16K650   16120479Platform / Chassis 2014-
FH 16 II FH 16/700D16G700   161205156Platform / Chassis 2012-
FH 16 II FH 16/700D16G700   161205156Truck Tractor 2012-
FH 16 II FH 16/700D16G700   161205156Truck Tractor 2012-
FH 16 II FH 16/700D16G700   161205156Truck Tractor 2012-
FH 16 II FH 16/700D16G700   161205156Platform / Chassis 2012-
FH 16 II FH 16/700D16G700   161205156Platform / Chassis 2012-
FH 16 II FH 16/700D16G700   161205156Platform / Chassis 2012-
FH 16 II FH 16/700D16G700   161205156Truck Tractor 2012-
FH 16 II FH 16/700D16G700   161205156Truck Tractor 2012-
FH 16 II FH 16/700D16G700   161205156Platform / Chassis 2012-
FH 16 II FH 16/700D16G700   161205156Truck Tractor 2012-
FH 16 II FH 16/750D16G750   161205516Platform / Chassis 2012-
FH 16 II FH 16/750D16G750   161205516Truck Tractor 2012-
FH 16 II FH 16/750D16G750   161205516Truck Tractor 2012-
FH 16 II FH 16/750D16G750   161205516Truck Tractor 2012-
FH 16 II FH 16/750D16G750   161205516Platform / Chassis 2012-
FH 16 II FH 16/750D16G750   161205516Platform / Chassis 2012-
FH 16 II FH 16/750D16G750   161205516Platform / Chassis 2012-
FH 16 II FH 16/750D16G750   161205516Truck Tractor 2012-
FH 16 II FH 16/750D16G750   161205516Truck Tractor 2012-
FH 16 II FH 16/750D16G750   161205516Platform / Chassis 2012-
FH 16 II FH 16/750D16G750   161205516Truck Tractor 2012-
FH 16 II FH 16/750D16G750   16120551Platform / Chassis 2012-
FH 16 II FH 16/750D16G750   16120551Truck Tractor 2012-
VOLVO FH II 2012/01-
FH II 420D13C420  D13K420   128003096Truck Tractor 2012-
FH II 420D13C420  D13K420   128003096Truck Tractor 2012-
FH II 420D13C420  D13K420   12800309Truck Tractor 2012-
FH II 420D13C420  D13K420   128003096Platform / Chassis 2012-
FH II 420D13C420  D13K420   128003096Platform / Chassis 2012-
FH II 420D13C420  D13K420   128003096Truck Tractor 2012-
FH II 420D13C420  D13K420   128003096Truck Tractor 2012-
FH II 420D13C420  D13K420   128003096Platform / Chassis 2012-
FH II 420D13C420  D13K420   128003096Platform / Chassis 2012-
FH II 420D13C420  D13K420   128003096Truck Tractor 2012-
FH II 420D13C420  D13K420   128003096Platform / Chassis 2012-
FH II 420D13C420  D13K420   128003096Platform / Chassis 2012-
FH II 420D13C420  D13K420   128003096Truck Tractor 2012-
FH II 420D13C420  D13K420   128003096Platform / Chassis 2012-
FH II 420D13C420  D13K420   128003096Platform / Chassis 2012-
FH II 420D13C420  D13K420   128003096Platform / Chassis 2012-
FH II 420D13C420  D13K420   128003096Platform / Chassis 2012-
FH II 420D13C420  D13K420   128003096Truck Tractor 2012-
FH II 460D13C460  D13K460   128003386Truck Tractor 2012-
FH II 460D13C460  D13K460   128003386Truck Tractor 2012-
FH II 460D13C460  D13K460   12800338Truck Tractor 2012-
FH II 460D13C460  D13K460   128003386Platform / Chassis 2012-
FH II 460D13C460  D13K460   128003386Platform / Chassis 2012-
FH II 460D13C460  D13K460   128003386Truck Tractor 2012-
FH II 460D13C460  D13K460   128003386Truck Tractor 2012-
FH II 460D13C460  D13K460   128003386Platform / Chassis 2012-
FH II 460D13C460  D13K460   128003386Platform / Chassis 2012-
FH II 460D13C460  D13K460   128003386Truck Tractor 2012-
FH II 460D13C460  D13K460   128003386Platform / Chassis 2012-
FH II 460D13C460  D13K460   128003386Platform / Chassis 2012-
FH II 460D13C460  D13K460   128003386Truck Tractor 2012-
FH II 460D13C460  D13K460   128003386Platform / Chassis 2012-
FH II 460D13C460  D13K460   128003386Platform / Chassis 2012-
FH II 460D13C460  D13K460   128003386Platform / Chassis 2012-
FH II 460D13C460  D13K460   128003386Platform / Chassis 2012-
FH II 460D13C460  D13K460   128003386Truck Tractor 2012-
FH II 500D13C500  D13K500   128003686Truck Tractor 2012-
FH II 500D13C500  D13K500   128003686Truck Tractor 2012-
FH II 500D13C500  D13K500   12800368Truck Tractor 2012-
FH II 500D13K500   12800368Platform / Chassis 2012-
FH II 500D13K500   12800368Truck Tractor 2012-
FH II 500D13C500  D13K500   128003686Platform / Chassis 2012-
FH II 500D13C500  D13K500   128003686Platform / Chassis 2012-
FH II 500D13C500  D13K500   128003686Truck Tractor 2012-
FH II 500D13C500  D13K500   128003686Truck Tractor 2012-
FH II 500D13C500  D13K500   128003686Platform / Chassis 2012-
FH II 500D13C500  D13K500   128003686Platform / Chassis 2012-
FH II 500D13C500  D13K500   128003686Truck Tractor 2012-
FH II 500D13C500  D13K500   128003686Platform / Chassis 2012-
FH II 500D13C500  D13K500   128003686Platform / Chassis 2012-
FH II 500D13C500  D13K500   128003686Truck Tractor 2012-
FH II 500D13C500  D13K500   128003686Platform / Chassis 2012-
FH II 500D13C500  D13K500   128003686Platform / Chassis 2012-
FH II 500D13C500  D13K500   128003686Platform / Chassis 2012-
FH II 500D13C500  D13K500   128003686Platform / Chassis 2012-
FH II 500D13C500  D13K500   128003686Truck Tractor 2012-
FH II 500D13K500   12800368Truck Tractor 2012-
FH II 500D13K500   12800368Platform / Chassis 2012-
FH II 540D13C540  D13K540   128003976Truck Tractor 2012-
FH II 540D13C540  D13K540   128003976Truck Tractor 2012-
FH II 540D13C540  D13K540   12800397Truck Tractor 2012-
FH II 540D13C540  D13K540   128003976Platform / Chassis 2012-
FH II 540D13C540  D13K540   128003976Platform / Chassis 2012-
FH II 540D13C540  D13K540   128003976Truck Tractor 2012-
FH II 540D13C540  D13K540   128003976Truck Tractor 2012-
FH II 540D13C540  D13K540   128003976Platform / Chassis 2012-
FH II 540D13C540  D13K540   128003976Platform / Chassis 2012-
FH II 540D13C540  D13K540   128003976Truck Tractor 2012-
FH II 540D13C540  D13K540   128003976Platform / Chassis 2012-
FH II 540D13C540  D13K540   128003976Platform / Chassis 2012-
FH II 540D13C540  D13K540   128003976Truck Tractor 2012-
FH II 540D13C540  D13K540   128003976Platform / Chassis 2012-
FH II 540D13C540  D13K540   128003976Platform / Chassis 2012-
FH II 540D13C540  D13K540   128003976Platform / Chassis 2012-
FH II 540D13C540  D13K540   128003976Platform / Chassis 2012-
FH II 540D13C540  D13K540   128003976Truck Tractor 2012-
VOLVO FM 2005/09-
FM FM 300D9B300   93642216Platform / Chassis 2005-
FM FM 300D9A300   93642206Dump Truck 2005-
FM FM 300D9B300   93642206Platform / Chassis 2005-
FM FM 300D9B300   93642216Dump Truck 2005-
FM FM 300D9B300   93642216Truck Tractor 2005-
FM FM 300D9B300   93642216Platform / Chassis 2005-
FM FM 300D9B300   93642216Platform / Chassis 2005-
FM FM 300D9B300   93642216Truck Tractor 2005-
FM FM 300D9B300   93642216Dump Truck 2005-
FM FM 300D9B300   93642216Truck Tractor 2005-
FM FM 300D9B300   93642216Dump Truck 2005-
FM FM 300D9B300   93642216Platform / Chassis 2005-
FM FM 300D9B300   93642216Platform / Chassis 2005-
FM FM 300D9B300   93642216Platform / Chassis 2005-
FM FM 300D9B300   93642216Platform / Chassis 2005-
FM FM 340D9B340   93642506Platform / Chassis 2005-
FM FM 340D9B340   93642506Platform / Chassis 2005-
FM FM 340D9B340   93642506Dump Truck 2005-
FM FM 340D9B340   93642506Dump Truck 2005-
FM FM 340D9B340   93642506Truck Tractor 2005-
FM FM 340D9B340   93642506Platform / Chassis 2005-
FM FM 340D9B340   93642506Truck Tractor 2005-
FM FM 340D9B340   93642506Platform / Chassis 2005-
FM FM 340D9B340   93642506Truck Tractor 2005-
FM FM 340D9B340   93642506Dump Truck 2005-
FM FM 340D9B340   93642506Truck Tractor 2005-
FM FM 340D9B340   93642506Dump Truck 2005-
FM FM 340D9B340   93642506Platform / Chassis 2005-
FM FM 340D9B340   93642506Platform / Chassis 2005-
FM FM 340D9B340   93642506Platform / Chassis 2005-
FM FM 340D9B340   93642506Platform / Chassis 2005-
FM FM 380D9B380   93642806Platform / Chassis 2005-
FM FM 380D9B380   93642806Platform / Chassis 2005-
FM FM 380D9B380   93642806Dump Truck 2005-
FM FM 380D9B380   93642806Platform / Chassis 2005-
FM FM 380D9B380   93642796Dump Truck 2005-
FM FM 380D9B380   93642806Truck Tractor 2005-
FM FM 380D9B380   93642806Platform / Chassis 2005-
FM FM 380D9B380   93642806Truck Tractor 2005-
FM FM 380D9B380   93642806Platform / Chassis 2005-
FM FM 380D9B380   93642806Truck Tractor 2005-
FM FM 380D9B380   93642806Dump Truck 2005-
FM FM 380D9B380   93642806Truck Tractor 2005-
FM FM 380D9B380   93642806Dump Truck 2005-
FM FM 380D9B380   93642806Platform / Chassis 2005-
FM FM 380D9B380   93642806Platform / Chassis 2005-
FM FM 380D9B380   93642806Platform / Chassis 2005-
FM FM 390D11B390   108002876Platform / Chassis 2008-
FM FM 390D11B390   108002876Truck Tractor 2008-
FM FM 390D11B390   108002876Platform / Chassis 2008-
FM FM 390D11B390   108002876Truck Tractor 2008-
FM FM 390D11B390   108002876Platform / Chassis 2008-
FM FM 390D11B390   108002876Truck Tractor 2008-
VOLVO FM 12 1998/08-2005/09
FM 12 FM 12/340D12C340   121002506Platform / Chassis 1998-2005
FM 12 FM 12/340D12C340   121002506Truck Tractor 1998-2005
FM 12 FM 12/340D12C340   121002506Platform / Chassis 1998-2005
FM 12 FM 12/340D12C340   121002506Platform / Chassis 1998-2005
FM 12 FM 12/340D12C340   121002506Platform / Chassis 1998-2005
FM 12 FM 12/340D12C340   121002506Truck Tractor 1998-2005
FM 12 FM 12/340D12C340   121002506Platform / Chassis 1998-2005
FM 12 FM 12/340D12C340   121002506Platform / Chassis 1998-2005
FM 12 FM 12/380D12C380   121002796Platform / Chassis 1998-2005
FM 12 FM 12/380D12C380   121002796Truck Tractor 1998-2005
FM 12 FM 12/380D12C380   121002796Platform / Chassis 1998-2005
FM 12 FM 12/380D12C380   121002796Platform / Chassis 1998-2005
FM 12 FM 12/380D12C380   121002796Platform / Chassis 1998-2005
FM 12 FM 12/380D12C380   121002796Platform / Chassis 1998-2005
FM 12 FM 12/380D12C380   121002796Truck Tractor 1998-2005
FM 12 FM 12/380D12C380   121002796Platform / Chassis 1998-2005
FM 12 FM 12/420D12C420   121003096Truck Tractor 1998-2005
FM 12 FM 12/420D12C420   121003096Platform / Chassis 1998-2005
FM 12 FM 12/420D12C420   121003096Platform / Chassis 1998-2005
FM 12 FM 12/420D12C420   121003096Platform / Chassis 1998-2005
FM 12 FM 12/420D12C420   121003096Platform / Chassis 1998-2005
FM 12 FM 12/420D12C420   121003096Truck Tractor 1998-2005
FM 12 FM 12/420D12C420   121003096Platform / Chassis 1998-2005
FM 12 FM 12/420D12C420   121003096Platform / Chassis 1998-2005
FM 12 FM 12/460D12C460   121003386Truck Tractor 1998-2005
FM 12 FM 12/460D12C460   12100338Truck Tractor 1998-2005
FM 12 FM 12H/340D12C340   121002506Dump Truck 1998-2005
FM 12 FM 12H/380D12C380   121002796Dump Truck 1998-2005
FM 12 FM 12H/420D12C420   121003096Dump Truck 1998-2005
VOLVO FM 9 2001/12-2005/09
FM 9 FM 9/260D9A260   93641916Truck Tractor 2001-2005
FM 9 FM 9/260D9A260   93641916Platform / Chassis 2001-2005
FM 9 FM 9/260D9A260   93641916Platform / Chassis 2001-2005
FM 9 FM 9/260D9A260   93641916Truck Tractor 2001-2005
FM 9 FM 9/300D9A300   93642216Truck Tractor 2001-2005
FM 9 FM 9/300D9A300   93642216Platform / Chassis 2001-2005
FM 9 FM 9/300D9A300   93642216Truck Tractor 2001-2005
FM 9 FM 9/300D9A300   93642216Platform / Chassis 2001-2005
FM 9 FM 9/300D9B300   93642206Platform / Chassis 2001-2005
FM 9 FM 9/340D9A340   93642506Truck Tractor 2001-2005
FM 9 FM 9/340D9A340   93642506Platform / Chassis 2001-2005
FM 9 FM 9/340D9A340   93642506Truck Tractor 2001-2005
FM 9 FM 9/340D9A340   93642506Platform / Chassis 2001-2005
FM 9 FM 9/340D9A340   93642506Platform / Chassis 2001-2005
FM 9 FM 9/340D9A340   93642506Platform / Chassis 2001-2005
FM 9 FM 9/380D9A380   93642796Platform / Chassis 2001-2005
FM 9 FM 9/380D9A380   93642796Truck Tractor 2001-2005
FM 9 FM 9/380D9A380   93642796Truck Tractor 2001-2005
FM 9 FM 9/380D9A380   93642796Platform / Chassis 2001-2005

Enigne

 • VOLVO D11B390
 • VOLVO D12A340
 • VOLVO D12A380
 • VOLVO D12A420
 • VOLVO D12C340
 • VOLVO D12C380
 • VOLVO D12C420
 • VOLVO D12C460
 • VOLVO D13A400
 • VOLVO D13A440
 • VOLVO D13A480
 • VOLVO D13A520
 • VOLVO D13B500
 • VOLVO D13C420
 • VOLVO D13C460
 • VOLVO D13C500
 • VOLVO D13C540
 • VOLVO D13K420
 • VOLVO D13K460
 • VOLVO D13K500
 • VOLVO D13K540
 • VOLVO D16A470
 • VOLVO D16A520
 • VOLVO D16C550
 • VOLVO D16C610
 • VOLVO D16E580
 • VOLVO D16E660
 • VOLVO D16G540
 • VOLVO D16G600
 • VOLVO D16G700
 • VOLVO D16G750
 • VOLVO D16K650
 • VOLVO D9A260
 • VOLVO D9A300
 • VOLVO D9A340
 • VOLVO D9A380
 • VOLVO D9B300
 • VOLVO D9B340
 • VOLVO D9B380
 • VOLVO DH12D340
 • VOLVO DH12D380
 • VOLVO DH12D420
 • VOLVO DH12E340
 • VOLVO DH12E380
 • VOLVO DH12E420
 • VOLVO DH12E460

REF NO.

Factory Number Number
BERGKRAFT BK84011** BK84011**
DT 2.303** 2303**
FEBI BILSTEIN 3521* 3521*
OE 81720** 81720**
Factory Number Number
PE AUTOMOTIVE 140.402-**A 140402**A
ST-TEMPLIN 08.290.4003.9** 0829040039**
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 03.23.0** 03230**
Close

  Size/Parameters

  AnnotatedParameter nameSize rangeUnit