ta  e 

离合拉线套管 111 721 361 E

  

适用品牌

 • 大众

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
大众
大众 甲壳虫 1947/12-2003/08
甲壳虫 1200 1.2 (11)D   1192254Special Design 1960-1985
甲壳虫 1302 1.3AC   1285294Special Design 1970-1975
甲壳虫 1302 1.6AE   1584354Special Design 1971-1974
甲壳虫 1303 1.2 (13)D   1192254Special Design 1972-1976
甲壳虫 1303 1.3 (13)AB   1285324Special Design 1972-1975
甲壳虫 1303 1.6 (13)AD   1584354Special Design 1972-1979
甲壳虫 1303 LS,S 1.6 (13)AD   1584374Special Design 1972-1979
甲壳虫 1600 (Mexico)AF   1584344Special Design 1973-1992

适用发动机

 • 大众 AB
 • 大众 AC
 • 大众 AD
 • 大众 AE
 • 大众 AF
 • 大众 D

参考号

厂商 号码 号码
GEMO 432 640 432640
JP GROUP 721200004 721200004
厂商 号码 号码
OE 111 721 361 E 111721361E
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347