t a  e 

求购雪铁龙打气泵OE 9801906980, 9682022980, 415404830, 4154030030, 5277E5

发布时间:2019-11-08 11:35:16 有效期至:2019-11-10 23:59:59

求购产品

图片 零件/参考号 参数 适用品牌 描述 单价/数量
Weight : 4.5 kg
Packaging length : 30 cm
Packaging width : 18.5 cm
Packaging height : 21.5 cm
Manufactured in : The Netherlands
CITROEN OE:9801906980, 9682022980, 415404830, 4154030030, 5277E5
¥ 0.00
1

求购描述

数量1,做eBay,速卖通平台。

联系人信息

登录 查看求购者联系信息
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注 名称 尺寸范围 单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347