t a  e 

求购离合器片

发布时间:2018-10-07 19:21:12 有效期至:2019-05-31 23:59:59

求购产品

图片 零件/参考号 参数 适用品牌 描述 单价/数量
Outer Diameter : 190 mm
Hub Profile : 18.3x20.4-24N
一汽大众
大众
奥斯汀
罗孚
西雅特
¥ 0.00
500
Outer Diameter : 200 mm
Hub Profile : 18.3x20.4-24N
名爵
大众
奥斯汀
罗孚
¥ 0.00
500
Outer Diameter : 210 mm
Hub Profile : 18.3x20.4-24N
上海大众
大众
奥迪
¥ 0.00
500
Outer Diameter : 210 mm
Hub Profile : 18.3x20.4-24N
一汽大众
大众
西雅特
¥ 0.00
500
Outer Diameter : 210 mm
Hub Profile : 20.3x22.1-28N
一汽大众
大众
奥迪
斯柯达
西雅特
¥ 0.00
500
Outer Diameter : 215 mm
Hub Profile : 20.3x22.1-28N
大众
¥ 0.00
500
Outer Diameter : 228 mm
Hub Profile : 18.3x20.4-24N
大众
¥ 0.00
500

求购描述

求购大量离合器片,出口非洲。请有关认真负责的生产厂家联系我, 我的QQ:1424001953。

联系人信息

登录 查看求购者联系信息
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注 名称 尺寸范围 单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347