t a  e 

求购滤清器

发布时间:2018-10-07 18:05:03 有效期至:2018-12-06 23:59:59

求购产品

图片 零件/参考号 参数 适用品牌 描述 单价/数量
Height : 140 mm
Diameter : 93 mm
Thread size: 3/4"-16 UNF
一汽奥迪
上海大众
大众
奥迪
沃尔沃(富豪)
罗孚
西雅特
¥ 0.00
5000
Outer Diameter : 76 mm
Inner Diameter 1 : 62 mm
Inner Diameter 2 : 71 mm
Thread Size : 3/4-16 UNF
Height : 123 mm
一汽大众
一汽奥迪
上海大众
大众
奥迪
斯柯达
斯柯达(上海大众)
红旗(一汽)
西雅特
¥ 0.00
1000
Outer Diameter : 93 mm
Inner Diameter 1 : 62 mm
Inner Diameter 2 : 71 mm
Thread Size : 3/4-16 UNF
Height : 170 mm
大众
沃尔沃(富豪)
¥ 0.00
1000
Outer Diameter : 80,5 mm
Outer Diameter 1 : 85,5 mm
Thread Measurement 1 : M 14 X 1.5
Thread Size : M 12 X 1.5
Height : 152 mm
一汽奥迪
哈飞
大众
奥迪
红旗(一汽)
西雅特
¥ 0.00
500
Outer Diameter : 74,5 mm
Thread Measurement 1 : M 14 X 1.5
Thread Size : M 12 X 1.5
Height : 125 mm
大众
奥迪
标致
沃尔沃(富豪)
菲亚特
萨博
蓝旗亚
阿尔法-罗蜜欧
¥ 0.00
500
Outer Diameter : 74 mm
Inlet Diameter : 8 mm
Outlet Diameter : 8 mm
Height : 151 mm
一汽大众
一汽奥迪
上海大众
中华
大众
奇瑞
奥迪
斯柯达
福特
西雅特
¥ 0.00
500
Outer Diameter : 80 mm
Inlet Diameter : 8 mm
Outlet Diameter : 8 mm
Height : 150 mm
名爵
大众
本田
福特
罗孚
西雅特
路虎
¥ 0.00
500

求购描述

求购大量滤清器,出口非洲。请有关认真负责的生产厂家联系我,我的QQ:1424001953.

联系人信息

登录 查看求购者联系信息
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注 名称 尺寸范围 单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347