ta  e 

变速箱滤清器修包 RTC-4653


  

适用品牌

 • 路虎
 • 罗孚

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
路虎
路虎 发现一代SUV 1989/06-1998/12
发现一代SUV 2.0 16 V 4x420 T4H   1994994Closed Off-Road Vehicle 1989-1998
发现一代SUV 2.5 TDI 4x412 L   2496834Closed Off-Road Vehicle 1989-1998
发现一代SUV 3.5 4x4 (SALLJG)22 D   35311138Closed Off-Road Vehicle 1989-1994
发现一代SUV 4.0 4x435 D   39471348Closed Off-Road Vehicle 1993-1998
路虎 揽胜一代SUV 1969/10-1996/04
揽胜一代SUV 2.4 TD 4x411 A   2393784Closed Off-Road Vehicle 1986-1990
揽胜一代SUV 3.5 4x411 D   3528978Closed Off-Road Vehicle 1970-1981
揽胜一代SUV 3.5 4x431 D   35281078Closed Off-Road Vehicle 1987-1990
揽胜一代SUV 3.5 Vogue 4x411 D   3528938Closed Off-Road Vehicle 1981-1990
揽胜一代SUV 3.5 Vogue 4x424 D   35281208Closed Off-Road Vehicle 1985-1990
揽胜一代SUV 3.9 Cat 4x437 D   39471278Closed Off-Road Vehicle 1988-1994
揽胜一代SUV 3.9 Vogue SEI 4x435 D   39471348Closed Off-Road Vehicle 1988-1994
揽胜一代SUV 4.3 Vogue LSE 4x440 D   42751498Closed Off-Road Vehicle 1992-1994
路虎 揽胜二代SUV (LP) 1994/07-2002/03
揽胜二代SUV (LP) 2.5 D 4x425 6T (BMW)   24971006Closed Off-Road Vehicle 1994-2002
揽胜二代SUV (LP) 2.5 D 4x414 L   2496834Closed Off-Road Vehicle 1994-2002
揽胜二代SUV (LP) 3.9 4x442 D   39471408Closed Off-Road Vehicle 1994-2002
揽胜二代SUV (LP) 4.0 4x442 D   39471368Closed Off-Road Vehicle 1995-2002
揽胜二代SUV (LP) 4.6 4x446 D   45531658Closed Off-Road Vehicle 1994-2002
揽胜二代SUV (LP) 4.6 4x460 D   45541608Closed Off-Road Vehicle 1998-2002
路虎 揽胜三代SUV (LM) 2002/03-2012/12
揽胜三代SUV (LM) 3.0 D 4x4306D1   29261306Closed Off-Road Vehicle 2002-2012
揽胜三代SUV (LM) 4.4 4x4M62 B44   43982108Closed Off-Road Vehicle 2002-2005

适用发动机

 • 路虎 11 A
 • 路虎 11 D
 • 路虎 12 L
 • 路虎 14 L
 • 路虎 22 D
 • 路虎 24 D
 • 路虎 25 6T (BMW)
 • 路虎 31 D
 • 路虎 35 D
 • 路虎 37 D
 • 路虎 40 D
 • 路虎 42 D
 • 路虎 46 D

参考号

厂商 号码 号码
OE RTC-46** RTC46**
厂商 号码 号码
SCT GERMANY SG 10** SG10**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347