ta  e 

窗户密封胶条 93859273

Upper
  

适用品牌

 • 欧宝

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
欧宝
欧宝 VIVARO箱式车 2001/08-
VIVARO箱式车 1.9 DIF9Q 762   1870604Box 2001-
VIVARO箱式车 1.9 DTIF9Q 760   1870744Box 2001-
VIVARO箱式车 2.0 16VF4R 720   1998884Box 2001-
VIVARO箱式车 2.0 CDTIM9R 782   1995664Box 2006-
VIVARO箱式车 2.0 CDTIM9R 780   1995844Box 2006-
VIVARO箱式车 2.0 ECOTECF4R 820   1998864Box 2006-
VIVARO箱式车 2.5 CDTIG9U 630   2464844Box 2006-
VIVARO箱式车 2.5 CDTIG9MB6   24631074Box 2006-
VIVARO箱式车 2.5 DTIG9U 730   2463994Box 2003-
欧宝 VIVARO巴士 2001/08-
VIVARO巴士 1.9 DIF9Q 774   1870604Bus 2001-
VIVARO巴士 1.9 DTIF9Q 760   1870744Bus 2001-
VIVARO巴士 2.0 16VF4R 720   1998884Bus 2001-
VIVARO巴士 2.0 CDTIM9R 780   1995844Bus 2006-
VIVARO巴士 2.0 CDTIM9R 782   1995664Bus 2006-
VIVARO巴士 2.0 ECOTECF4R 820   1998864Bus 2006-
VIVARO巴士 2.5 CDTIG9U 630   24631074Bus 2006-
VIVARO巴士 2.5 CDTIG9U 630   2464844Bus 2006-
VIVARO巴士 2.5 DTIG9U 730   2463994Bus 2003-
欧宝 VIVARO A Platform/Chassis (X83) 2001/08-
VIVARO A Platform/Chassis (X83) 1.9 DiF9Q 762   1870604Platform/Chassis 2001-
VIVARO A Platform/Chassis (X83) 1.9 DTIF9Q 760   1870744Platform/Chassis 2006-
VIVARO A Platform/Chassis (X83) 2.0 16VF4R 720   1998884Platform/Chassis 2003-
VIVARO A Platform/Chassis (X83) 2.0 CDTIM9R 782   1995664Platform/Chassis 2006-
VIVARO A Platform/Chassis (X83) 2.0 CDTIM9R 780   1995844Platform/Chassis 2006-
VIVARO A Platform/Chassis (X83) 2.0 ECOTECF4R 820   1998864Platform/Chassis 2006-
VIVARO A Platform/Chassis (X83) 2.5 CDTIG9U 630   2464844Platform/Chassis 2006-
VIVARO A Platform/Chassis (X83) 2.5 CDTIG9U 630   24631074Platform/Chassis 2006-
VIVARO A Platform/Chassis (X83) 2.5 DTiG9U 730   2463994Platform/Chassis 2003-

适用发动机

 • 欧宝 F4R 720
 • 欧宝 F4R 820
 • 欧宝 F9Q 760
 • 欧宝 F9Q 762
 • 欧宝 F9Q 774
 • 欧宝 G9MB6
 • 欧宝 G9U 630
 • 欧宝 G9U 730
 • 欧宝 M9R 780
 • 欧宝 M9R 782

参考号

厂商 号码 号码
OE 44 09 1** 44091**
OE 44 18 7** 44187**
OE 911658** 911658**
厂商 号码 号码
OE 938592** 938592**
VAICO V40-09** V4009**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347