ta  e 

整流器 93182481

  

适用品牌

 • 欧宝
 • 沃克斯豪尔

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
欧宝
欧宝 ASTRA CLASSIC Estate (A04) 2006/12-
ASTRA CLASSIC Estate (A04) 1.4Z 14 XEP   1364664Estate 2009-
欧宝 ASTRA CLASSIC Hatchback (A04) 2009/01-
ASTRA CLASSIC Hatchback (A04) 1.4Z 14 XEP   1364664Hatchback 2009-
欧宝 雅特G 旅行版 1998/02-2009/12
雅特G 旅行版 1.4Z 14 XEP   1364664Estate 2004-2009
欧宝 雅特H 两厢 2004/01-2014/05
雅特H 两厢 1.2Z 12 XEP   1229594Hatchback 2005-2010
雅特H 两厢 1.4Z 14 XEP   1364664Hatchback 2004-2010
雅特H 两厢 1.4Z 14 XEL   1364554Hatchback 2004-2004
雅特H 两厢 1.4 LPGZ 14 XEP   1364664Hatchback 2009-2010
雅特H 两厢 1.8Z 18 XE   1796924Hatchback 2004-2010
欧宝 雅特H 箱式 2004/02-2013/12
雅特H 箱式 1.4 EcoTec (L70)Z 14 XEP   1364664Box 2004-2012
欧宝 雅特H 旅行版 2004/08-2014/05
雅特H 旅行版 1.4Z 14 XEP   1364664Estate 2004-2010
雅特H 旅行版 1.4Z 14 XEL   1364554Estate 2004-2010
雅特H 旅行版 1.4 LPGZ 14 XEP   1364664Estate 2009-2010
雅特H 旅行版 1.8Z 18 XE   1796924Estate 2004-2010
欧宝 雅特H GTC 两厢 2005/03-2010/10
雅特H GTC 两厢 1.4Z 14 XEL   1364554Hatchback 2005-2010
雅特H GTC 两厢 1.4Z 14 XEP   1364664Hatchback 2005-2010
雅特H GTC 两厢 1.8Z 18 XE   1796924Hatchback 2005-2010
欧宝 雅特H 2007/02-2014/05
雅特H 1.4 (L69)Z 14 XEP   1364664Saloon 2007-2010
欧宝 雅特H 敞篷版 2005/09-2010/10
雅特H 敞篷版 1.8Z 18 XE   1796924Convertible 2005-2010
欧宝 赛飞利 B 2005/07-2015/04
赛飞利 B 1.6 CNGZ 16 YNG   1598694MPV 2006-
沃克斯豪尔
沃克斯豪尔 雅特MK五代掀背/两厢车 2004/01-2009/09
雅特MK五代掀背/两厢车 1.4Z14XEP   1364664Hatchback 2004-2009
雅特MK五代掀背/两厢车 1.8Z 18 XE   1796924Hatchback 2004-2009
沃克斯豪尔 雅特MK五代旅行车 2004/08-2010/10
雅特MK五代旅行车 1.4Z14XEP   1364664Estate 2004-2009
雅特MK五代旅行车 1.4Z 14 XEL   1364554Estate 2004-2010
雅特MK五代旅行车 1.8Z 18 XE   1796924Estate 2004-2009
沃克斯豪尔 ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 2005/02-2010/11
ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.4 i 16VZ14XEP   1364664Hatchback 2005-2010
ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.8Z 18 XE   1796924Hatchback 2005-2010
沃克斯豪尔 ASTRAVAN Mk V (H) (A04) 2005/03-
ASTRAVAN Mk V (H) (A04) 1.4 iZ14XEP   1364664Box 2005-
沃克斯豪尔 赛飞利二代MPV 2005/04-2014/11
赛飞利二代MPV 1.6 CNGZ 16 YNG   1598694MPV 2005-2014

适用发动机

 • 欧宝 Z 12 XEP
 • 欧宝 Z 14 XEL
 • 欧宝 Z 14 XEP
 • 欧宝 Z 16 YNG
 • 欧宝 Z 18 XE
 • 沃克斯豪尔 Z 14 XEL
 • 沃克斯豪尔 Z 16 YNG
 • 沃克斯豪尔 Z 18 XE
 • 沃克斯豪尔 Z14XEP

参考号

厂商 号码 号码
BOSCH F 00M 113 2** F00M1132**
厂商 号码 号码
OE 931824** 931824**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347