ta  e 

雾灯开关 90 228 201

  

适用品牌

 • 欧宝
 • 沃克斯豪尔

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
欧宝
欧宝 可赛B掀背/两厢车(73_, 78_, 79_, F35_) 1993/03-2002/12
可赛B掀背/两厢车(73_, 78_, 79_, F35_) 1.0 i 12VX 10 XE   973403Hatchback 1996-2000
可赛B掀背/两厢车(73_, 78_, 79_, F35_) 1.2 iX 12 SZ   1195334Hatchback 1993-2000
可赛B掀背/两厢车(73_, 78_, 79_, F35_) 1.2 i 16VX 12 XE   1199484Hatchback 1998-2000
可赛B掀背/两厢车(73_, 78_, 79_, F35_) 1.4 iC 14 NZ   1389444Hatchback 1993-2000
可赛B掀背/两厢车(73_, 78_, 79_, F35_) 1.4 i 16VX 14 XE   1389664Hatchback 1994-2000
可赛B掀背/两厢车(73_, 78_, 79_, F35_) 1.4 SiC 14 SE   1389604Hatchback 1993-2000
可赛B掀背/两厢车(73_, 78_, 79_, F35_) 1.5 D15 D (4EC1)   1488374Hatchback 1993-2000
可赛B掀背/两厢车(73_, 78_, 79_, F35_) 1.5 TD15 DT (T4EC1)   1488494Hatchback 1993-2000
可赛B掀背/两厢车(73_, 78_, 79_, F35_) 1.6 GSI 16VC 16 XE   1598804Hatchback 1993-2000
可赛B掀背/两厢车(73_, 78_, 79_, F35_) 1.6 i 16VX 16 XE   1598784Hatchback 1994-2000
可赛B掀背/两厢车(73_, 78_, 79_, F35_) 1.7 D17 D (4EE1)   1686444Hatchback 1996-2000
欧宝 可赛B箱式车(73_) 1994/08-2001/12
可赛B箱式车(73_) 1.4 iX 14 SZ   1389444Box 1999-2000
可赛B箱式车(73_) 1.7 D17 D (4EE1)   1686444Box 1999-2000
欧宝 小老虎双门跑车(95_) 1994/07-2000/12
小老虎双门跑车(95_) 1.4 16VX 14 XE   1389664Coupe 1994-2000
小老虎双门跑车(95_) 1.6 16VX 16 XE   1598784Coupe 1994-1998
沃克斯豪尔
沃克斯豪尔 可赛掀背/两厢车 1992/12-2000/09
可赛掀背/两厢车 1.0 i 12VX 10 XE   973403Hatchback 1996-2000
可赛掀背/两厢车 1.2 iX 12 SZ   1195334Hatchback 1993-2000
可赛掀背/两厢车 1.2 i 16VX 12 XE   1199484Hatchback 1998-2000
可赛掀背/两厢车 1.4 iC 14 NZ   1389444Hatchback 1993-2000
可赛掀背/两厢车 1.4 i 16VX 14 XE   1389664Hatchback 1994-2000
可赛掀背/两厢车 1.4 i SC 14 SE   1389604Hatchback 1993-2000
可赛掀背/两厢车 1.5 D15 D   1488374Hatchback 1992-1996
可赛掀背/两厢车 1.5 TD15 DT (T4EC1)   1488494Hatchback 1993-1996
可赛掀背/两厢车 1.6 GSI 16VC 16 XE   1598804Hatchback 1993-2000
可赛掀背/两厢车 1.6 i 16VX 16 XE   1598784Hatchback 1994-2000
可赛掀背/两厢车 1.7 D17 D (4EE1)   1686444Hatchback 1996-2000
沃克斯豪尔 可赛MK二代掀背/两厢车 2000/08-2006/10
可赛MK二代掀背/两厢车 1.2 16VZ 12 XE   1199554Hatchback 2000-2006
沃克斯豪尔 CORSAVAN Mk I (B) (S93) 1994/01-2000/09
CORSAVAN Mk I (B) (S93) 1.4 iC 14 NZ   1389444Box 1994-2000
CORSAVAN Mk I (B) (S93) 1.7 D17 D (4EE1)   1686444Box 1994-2000
沃克斯豪尔 小老虎双门跑车 1994/07-2000/12
小老虎双门跑车 1.4 16VX 14 XE   1389664Coupe 1994-2000
小老虎双门跑车 1.6 16VX 16 XE   1598784Coupe 1994-2000

适用发动机

 • 欧宝 15 D (4EC1)
 • 欧宝 15 DT (T4EC1)
 • 欧宝 17 D (4EE1)
 • 欧宝 C 14 NZ
 • 欧宝 C 14 SE
 • 欧宝 C 16 XE
 • 欧宝 X 10 XE
 • 欧宝 X 12 SZ
 • 欧宝 X 12 XE
 • 欧宝 X 14 SZ
 • 欧宝 X 14 XE
 • 欧宝 X 16 XE
 • 沃克斯豪尔 15 D
 • 沃克斯豪尔 15 DT (T4EC1)
 • 沃克斯豪尔 17 D (4EE1)
 • 沃克斯豪尔 C 14 NZ
 • 沃克斯豪尔 C 14 SE
 • 沃克斯豪尔 C 16 XE
 • 沃克斯豪尔 X 10 XE
 • 沃克斯豪尔 X 12 SZ
 • 沃克斯豪尔 X 12 XE
 • 沃克斯豪尔 X 14 XE
 • 沃克斯豪尔 X 16 XE
 • 沃克斯豪尔 Z 12 XE

参考号

厂商 号码 号码
ERA 6621** 6621**
OE 17 12 8** 17128**
厂商 号码 号码
OE 90 228 2** 902282**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347