ta  e 

拉杆球头 D8640-5RB1A

Front Axle, Left
  

适用品牌

 • 日产

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
日产
日产 MICRA V (K14) 2016/12-
MICRA V (K14) 0.9 IG-TH4B 408  HR09DET   898663Hatchback 2016-
MICRA V (K14) 0.9 LPGHR09DET   898643 2019-
MICRA V (K14) 1.0BR10DE  B4D 410   998543Hatchback 2016-
MICRA V (K14) 1.0BR10DE  B4D 410   998523Hatchback 2016-
MICRA V (K14) 1.0 DIG-T 117HR10DDT   999863 2019-
MICRA V (K14) 1.0 IG-T 100HR10DET   999743 2018-
MICRA V (K14) 1.5 DCIK9K 628   1461664Hatchback 2016-

适用发动机

 • 日产 B4D 410
 • 日产 BR10DE
 • 日产 H4B 408
 • 日产 HR09DET
 • 日产 HR10DDT
 • 日产 HR10DET
 • 日产 K9K 628

参考号

厂商 号码 号码
MEYLE 36-16 020 01** 361602001**
NK 503221** 503221**
OE D8640-*RB*A D8640*RB*A
厂商 号码 号码
OE D8640-*RB*A D8640*RB*A
SIDEM 4114* 4114*
SPIDAN 4490* 4490*
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347