ta  e 

电压调节器 003 154 68 06

  

适用品牌

 • 吉普
 • 奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
吉普
吉普 指挥官 (XK) 2005/09-2010/12
指挥官 (XK) 3.0 CRD 4x4EXL   29871606Closed Off-Road Vehicle 2006-2010
奔驰
奔驰 C级四门轿车(W204) 2007/01-2014/01
C级四门轿车(W204) C 200 CDI (204.007, 204.006)OM 646.811   21481004Saloon 2007-2010
C级四门轿车(W204) C 220 CDI (204.008)OM 646.811   21481254Saloon 2007-2008
C级四门轿车(W204) C 220 CDI (204.008)OM 646.811   21481204Saloon 2007-2008
C级四门轿车(W204) C 280 4-matic (204.081)M 272.948   29961706Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 300 4-matic (204.081)M 272.948   29961706Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 350 4-matic (204.087)M 272.971   34982006Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 63 AMG (204.077)M 156.985   62083368Saloon 2008-2014
C级四门轿车(W204) C 63 AMG (204.077)M 156.985   62083588Saloon 2008-2014
C级四门轿车(W204) C 63 AMG (204.077)M 156.985   62083738Saloon 2008-2014
C级四门轿车(W204) C 63 AMG DR 520 62083838Saloon 2010-2014
奔驰 C-CLASS Coupe (C204) 2011/01-
C-CLASS Coupe (C204) C 63 AMG (204.377)M 156.985   62083368Coupe 2011-
C-CLASS Coupe (C204) C 63 AMG (204.377)M 156.985   62083588Coupe 2012-
C-CLASS Coupe (C204) C 63 AMG (204.377)M 156.985   62083808Coupe 2012-
C-CLASS Coupe (C204) C 63 AMG (204.377)M 156.985   62083738Coupe 2012-
奔驰 C级旅行车(S204) 2007/08-2014/08
C级旅行车(S204) C 200 CDI (204.207)OM 646.811   21481004Estate 2007-2011
C级旅行车(S204) C 220 CDI (204.202)OM 651.911   21431204Estate 2008-2014
C级旅行车(S204) C 220 CDI (204.208)OM 646.811   21481254Estate 2007-2008
C级旅行车(S204) C 220 CDI (204.208)OM 646.811   21481204Estate 2007-2008
C级旅行车(S204) C 63 AMGM 156.985   62083738Estate 2013-2014
C级旅行车(S204) C 63 AMG (204.277)M 156.985   62083368Estate 2008-2014
C级旅行车(S204) C 63 AMG (204.277)M 156.985   62083588Estate 2012-2014
奔驰 CLK双门跑车(C209) 2002/05-2010/03
CLK双门跑车(C209) 500 (209.372)M 273.965   54612858Coupe 2006-2009
CLK双门跑车(C209) 63 AMG (209.377)M 156.982   62083548Coupe 2006-2009
CLK双门跑车(C209) 63 AMG (209.377)M 156.982   62083738Coupe 2007-2009
奔驰 CLK敞篷车(A209) 2003/02-2010/03
CLK敞篷车(A209) CLK 500 (209.472)M 273.967   54612858Convertible 2006-2010
CLK敞篷车(A209) CLK 63 AMG (209.477)M 156.982   62083548Convertible 2006-2010
奔驰 CLS跑车(C219) 2004/10-2011/02
CLS跑车(C219) CLS 320 CDIOM 642.920   29871556Coupe 2005-2010
CLS跑车(C219) CLS 320 CDI (219.322)OM 642.910   29871656Coupe 2005-2010
CLS跑车(C219) CLS 350 (219.356)M 272.964   34982006Coupe 2004-2010
CLS跑车(C219) CLS 350 (219.357)M 272.985   34982156Coupe 2006-2010
CLS跑车(C219) CLS 350 CDIOM 642.920   29872006Coupe 2009-2010
CLS跑车(C219) CLS 350 CDI (219.322)OM 642.920   29871656Coupe 2009-2010
CLS跑车(C219) CLS 500 (219.372)M 273.960   54612858Coupe 2006-2010
CLS跑车(C219) CLS 63 AMG (219.377)M 156.983   62083788Coupe 2006-2010
奔驰 E级四门轿车(W211) 2002/03-2009/03
E级四门轿车(W211) E 230 (211.052)M 272.922   24961506Saloon 2007-2008
E级四门轿车(W211) E 280 (211.054)M 272.943   29961706Saloon 2005-2008
E级四门轿车(W211) E 280 4-matic (211.092)M 272.943   29961706Saloon 2006-2008
E级四门轿车(W211) E 280 CDI (211.020)OM 642.920   29871406Saloon 2005-2008
E级四门轿车(W211) E 280 CDI 4-matic (211.084)OM 642.921   29871406Saloon 2005-2008
E级四门轿车(W211) E 300 BlueTEC (211.024)OM 642.920   29871556Saloon 2007-2008
E级四门轿车(W211) E 320 CDI (211.022)OM 642.920   29871656Saloon 2005-2008
E级四门轿车(W211) E 320 CDI 4-matic (211.089)OM 642.910   29871656Saloon 2005-2008
E级四门轿车(W211) E 350 (211.056)M 272.964   34982006Saloon 2005-2008
E级四门轿车(W211) E 350 4-matic (211.087)M 272.964   34982006Saloon 2005-2008
E级四门轿车(W211) E 350 CGI (211.057)M 272.985   34982156Saloon 2007-2008
E级四门轿车(W211) E 500 (211.072)M 273.960   54612858Saloon 2006-2008
E级四门轿车(W211) E 500 4-matic (211.090)M 273.962   54612858Saloon 2006-2008
E级四门轿车(W211) E 63 AMG (211.077, 211.177)M 156.983   62083788Saloon 2006-2008
奔驰 E-CLASS (W212) 2009/01-
E-CLASS (W212) E 300 (212.054)M 272.952   29961706Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 350 (212.056)M 272.980   34982006Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.087)M 272.977   34982006Saloon 2009-2011
E-CLASS (W212) E 350 CGI (212.057)M 272.983   34982156Saloon 2009-2011
E-CLASS (W212) E 500 (212.072)M 273.971   54612858Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.090)M 273.970   54612858Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.077)M 156.985   62083868Saloon 2009-
奔驰 E-CLASS Convertible (A207) 2010/01-
E-CLASS Convertible (A207) E 350 CGI (207.457)M 272.984   34982156Convertible 2010-
E-CLASS Convertible (A207) E 500 (207.472)M 273.966   54612858Convertible 2010-
奔驰 E-CLASS Coupe (C207) 2009/01-
E-CLASS Coupe (C207) E 350 (207.356)M 272.988   34982006Coupe 2011-
E-CLASS Coupe (C207) E 500 (207.372)M 273.966   54612858Coupe 2009-
奔驰 E级旅行车(S211) 2003/02-2009/07
E级旅行车(S211) 350 CGI (211.257)M 272.985   34982156Estate 2006-2009
E级旅行车(S211) E 200 CDI (211.207)OM 646.821   21481004Estate 2006-2009
E级旅行车(S211) E 230 (211.252)M 272.922   24961506Estate 2007-2009
E级旅行车(S211) E 280 4-matic (211.292)M 272.943   29961706Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 280 CDI (211.220)OM 642.920   29871406Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 280 CDI 4-matic (211.284)OM 642.921   29871406Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 320 CDI (211.222)OM 642.920   29871656Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 320 CDI 4-matic (211.289)OM 642.920   29871656Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 320 T CDI (211.222)OM 642.920   29871556Estate 2007-2009
E级旅行车(S211) E 350 4-matic (211.287)M 272.964   34982006Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 500 (211.272)M 273.960   54612858Estate 2006-2009
E级旅行车(S211) E 500 4-matic (211.290)M 273.962   54612858Estate 2006-2009
E级旅行车(S211) E 63 AMG (211.277)M 156.983   62083788Estate 2006-2009
奔驰 E-CLASS T-Model (S212) 2009/08-
E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.254)M 272.952   29961706Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.256)M 272.980   34982006Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287)M 272.977   34982006Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 CGI (212.257)M 272.983   34982156Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.272)M 273.971   54612858Estate 2009-2012
E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.277)M 156.985   62083868Estate 2009-
奔驰 G级 SUV (W463) 1989/09-
G级 SUV (W463) G 500 (463.202)M 273.963   54612858Closed Off-Road Vehicle 2009-2016
奔驰 G级越野车(W463) 1989/09-
G级越野车(W463) G 500M 273.963   54612858Open Off-Road Vehicle 2009-
奔驰 GL-CLASS SUV (X164) 2006/09-
GL-CLASS SUV (X164) GL 450 4-matic (164.871)M 273.923   46632508Closed Off-Road Vehicle 2006-
GL-CLASS SUV (X164) GL 500 4-matic (164.886)M 273.963   54612858Closed Off-Road Vehicle 2006-
奔驰 M-CLASS SUV (W164) 2005/02-2012/12
M-CLASS SUV (W164) ML 350 4-matic (164.186)M 272.962   34982006Closed Off-Road Vehicle 2005-2011
M-CLASS SUV (W164) ML 500 4-matic (164.172)M 273.963   54612858Closed Off-Road Vehicle 2007-2011
M-CLASS SUV (W164) ML 63 AMG 4-matic (164.177)M 156.980   62083758Closed Off-Road Vehicle 2006-2011
奔驰 R-CLASS MPV (W251) 2005/01-
R-CLASS MPV (W251) R 280 (251.054, 251.154)M 272.945   29961706MPV 2007-
R-CLASS MPV (W251) R 350 (251.056, 251.156)M 272.967   34982006MPV 2007-
R-CLASS MPV (W251) R 350 4-matic (251.065, 251.165)M 272.967   34982006MPV 2006-
R-CLASS MPV (W251) R 500 4-matic (251.072, 251.172)M 273.963   54612858MPV 2005-
R-CLASS MPV (W251) R 63 AMG 4-matic (251.077, 251.177)M 156.980   62083758MPV 2006-
奔驰 S级四门轿车(W221) 2005/09-2013/12
S级四门轿车(W221) S 280 (221.054)M 272.946   29961706Saloon 2006-2013
S级四门轿车(W221) S 300 (221.054)M 272.946   29961706Saloon 2006-2013
S级四门轿车(W221) S 350 (221.056, 221.156)M 272.965   34982006Saloon 2005-2013
S级四门轿车(W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187)M 272.975   34982006Saloon 2008-2013
S级四门轿车(W221) S 450 (221.070, 221.170)M 273.922   46632508Saloon 2005-2013
S级四门轿车(W221) S 450 4-matic (221.084, 221.184)M 273.924   46632508Saloon 2005-2013
S级四门轿车(W221) S 500 (221.071, 221.171)M 273.961   54612858Saloon 2006-2012
S级四门轿车(W221) S 500 4-matic (221.086, 221.186)M 273.961   54612858Saloon 2005-2013
奔驰 S-CLASS双门跑车(C216) 2006/05-2013/12
S-CLASS双门跑车(C216) CL 500 (216.371)M 273.961   54612858Coupe 2006-2013
S-CLASS双门跑车(C216) CL 500 4-matic (216.386)M 273.968   54612858Coupe 2008-2013
奔驰 SL敞篷车(R230) 2001/10-2012/01
SL敞篷车(R230) 280 (230.454)M 272.949   29961706Convertible 2008-2012
SL敞篷车(R230) 300 (230.454)M 272.949   29961706Convertible 2009-2012
SL敞篷车(R230) 350 (230.456)M 272.966   34982006Convertible 2006-2012
SL敞篷车(R230) 500 (230.471)M 273.965   54612858Convertible 2006-2012
SL敞篷车(R230) 63 AMG (230.470)M 156.981   62083868Convertible 2008-2012

适用发动机

 • 吉普 EXL
 • 奔驰 M 156.980
 • 奔驰 M 156.981
 • 奔驰 M 156.982
 • 奔驰 M 156.983
 • 奔驰 M 156.985
 • 奔驰 M 272.922
 • 奔驰 M 272.943
 • 奔驰 M 272.945
 • 奔驰 M 272.946
 • 奔驰 M 272.948
 • 奔驰 M 272.949
 • 奔驰 M 272.952
 • 奔驰 M 272.962
 • 奔驰 M 272.964
 • 奔驰 M 272.965
 • 奔驰 M 272.966
 • 奔驰 M 272.967
 • 奔驰 M 272.971
 • 奔驰 M 272.975
 • 奔驰 M 272.977
 • 奔驰 M 272.980
 • 奔驰 M 272.983
 • 奔驰 M 272.984
 • 奔驰 M 272.985
 • 奔驰 M 272.988
 • 奔驰 M 273.922
 • 奔驰 M 273.923
 • 奔驰 M 273.924
 • 奔驰 M 273.960
 • 奔驰 M 273.961
 • 奔驰 M 273.962
 • 奔驰 M 273.963
 • 奔驰 M 273.965
 • 奔驰 M 273.966
 • 奔驰 M 273.967
 • 奔驰 M 273.968
 • 奔驰 M 273.970
 • 奔驰 M 273.971
 • 奔驰 OM 642.910
 • 奔驰 OM 642.920
 • 奔驰 OM 642.921
 • 奔驰 OM 646.811
 • 奔驰 OM 646.821
 • 奔驰 OM 651.911

参考号

厂商 号码 号码
HITACHI 1304** 1304**
OE 003 154 68 ** 00315468**
厂商 号码 号码
OE A 003 154 68 ** A00315468**
VEMO V30-77-10** V307710**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347