ta  e 

悬架衬套修理包 169 323 02 92

Front Axle
  

适用品牌

 • 奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 A-CLASS掀背/两厢车(W169) 2004/09-2012/06
A-CLASS掀背/两厢车(W169) A 160 (169.031, 169.331)M 266.920   1498704Hatchback 2009-2012
A-CLASS掀背/两厢车(W169) A 170 (169.032, 169.332)M 266.940   1699854Hatchback 2004-2012
A-CLASS掀背/两厢车(W169) A 180 (169.032, 169.332)M 266.940   1699854Hatchback 2009-2012
A-CLASS掀背/两厢车(W169) A 200 (169.033, 169.333)M 266.960   20341004Hatchback 2004-2012
奔驰 B级掀背/两厢车(W245) 2005/03-2011/11
B级掀背/两厢车(W245) B 200 (245.233)M 266.960   20341004Hatchback 2005-2011
B级掀背/两厢车(W245) B 200 TURBO (245.234)M 266.980   20341424Hatchback 2005-2011

适用发动机

 • 奔驰 M 266.920
 • 奔驰 M 266.940
 • 奔驰 M 266.960
 • 奔驰 M 266.980

参考号

厂商 号码 号码
FREY 7513100** 7513100**
厂商 号码 号码
OE 169 323 02 ** 16932302**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347