ta  e 

悬架缓冲胶 168 323 07 44

For Shock Absorber
Front Axle
Height : 95 mm

 
  

适用品牌

 • 奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 A-CLASS掀背/两厢车(W168) 1997/07-2004/08
A-CLASS掀背/两厢车(W168) A 140 (168.031, 168.131)M 166.940   1397604Hatchback 1997-2004
A-CLASS掀背/两厢车(W168) A 140 (168.031, 168.131)M 166.960   1598604Hatchback 2001-2004
A-CLASS掀背/两厢车(W168) A 160 (168.033, 168.133)M 166.960   1598754Hatchback 1997-2004
A-CLASS掀背/两厢车(W168) A 160 CDI (168.006)OM 668.940   1689554Hatchback 2001-2004
A-CLASS掀背/两厢车(W168) A 160 CDI (168.007)OM 668.941   1689444Hatchback 1998-2001
A-CLASS掀背/两厢车(W168) A 170 CDI (168.008)OM 668.940   1689664Hatchback 1998-2001
A-CLASS掀背/两厢车(W168) A 170 CDI (168.009, 168.109)OM 668.942   1689704Hatchback 2001-2004
A-CLASS掀背/两厢车(W168) A 190 (168.032, 168.132)M 166.990   1898924Hatchback 1999-2004
A-CLASS掀背/两厢车(W168) A 210 (168.035, 168.135)M 166.995   20841034Hatchback 2002-2004

适用发动机

 • 奔驰 M 166.940
 • 奔驰 M 166.960
 • 奔驰 M 166.990
 • 奔驰 M 166.995
 • 奔驰 OM 668.940
 • 奔驰 OM 668.941
 • 奔驰 OM 668.942

参考号

厂商 号码 号码
MEYLE 014 032 0090 0140320090
厂商 号码 号码
OE 168 323 07 44 1683230744
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347