ta  e 

压力真空罐 221 327 02 15

Front Axle
  

适用品牌

 • 奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 S级四门轿车(W221) 2005/09-2013/12
S级四门轿车(W221) S 320 CDI (221.022, 221.122)OM 642.930   29871736Saloon 2005-2009
S级四门轿车(W221) S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180)OM 642.932   29871736Saloon 2006-2013
S级四门轿车(W221) S 350 (221.056, 221.156)M 272.965   34982006Saloon 2005-2013
S级四门轿车(W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187)M 272.975   34982006Saloon 2008-2013
S级四门轿车(W221) S 420 CDI (221.028, 221.128)OM 629.911   39962358Saloon 2006-2009
S级四门轿车(W221) S 450 (221.070, 221.170)M 273.922   46632508Saloon 2005-2013
S级四门轿车(W221) S 450 4-matic (221.084, 221.184)M 273.924   46632508Saloon 2005-2013
S级四门轿车(W221) S 500 (221.071, 221.171)M 273.961   54612858Saloon 2006-2012
S级四门轿车(W221) S 500 4-matic (221.086, 221.186)M 273.961   54612858Saloon 2005-2013
S级四门轿车(W221) S 600 (221.176)M 275.953   551338012Saloon 2005-2013
S级四门轿车(W221) S 63 AMG (221.077, 221.177)M 156.984   62083868Saloon 2006-2013
S级四门轿车(W221) S 65 AMG (221.179)M 275.982   598045012Saloon 2005-2013
奔驰 S-CLASS双门跑车(C216) 2006/05-2013/12
S-CLASS双门跑车(C216) CL 500 (216.371)M 273.961   54612858Coupe 2006-2013
S-CLASS双门跑车(C216) CL 500 4-matic (216.386)M 273.968   54612858Coupe 2008-2013
S-CLASS双门跑车(C216) CL 600 (216.376)M 275.953   551338012Coupe 2006-2013
S-CLASS双门跑车(C216) CL 63 AMG (216.377)M 156.984   62083868Coupe 2006-2013
S-CLASS双门跑车(C216) CL 65 AMG (216.379)M 275.982   598045012Coupe 2006-2010
奔驰 SL敞篷车(R230) 2001/10-2012/01
SL敞篷车(R230) 280 (230.454)M 272.949   29961706Convertible 2008-2012
SL敞篷车(R230) 300 (230.454)M 272.949   29961706Convertible 2009-2012
SL敞篷车(R230) 350 (230.456)M 272.966   34982006Convertible 2006-2012
SL敞篷车(R230) 350 (230.458)M 272.968   34982326Convertible 2008-2012
SL敞篷车(R230) 350 (230.467)M 112.973   37241806Convertible 2003-2012
SL敞篷车(R230) 500 (230.471)M 273.965   54612858Convertible 2006-2012
SL敞篷车(R230) 500 (230.475)M 113.963   49662258Convertible 2001-2012
SL敞篷车(R230) 55 AMG (230.472)M 113.995   54393808Convertible 2006-2012
SL敞篷车(R230) 55 AMG (230.474)M 113.992   54393508Convertible 2001-2002
SL敞篷车(R230) 55 AMG (230.474)M 113.992   54393688Convertible 2002-2012
SL敞篷车(R230) 600 (230.476)M 275.951   551336812Convertible 2003-2012
SL敞篷车(R230) 600 (230.477)M 275.954   551338012Convertible 2006-2012
SL敞篷车(R230) 63 AMG (230.470)M 156.981   62083868Convertible 2008-2012
SL敞篷车(R230) 65 AMG (230.479)M 275.981   598045012Convertible 2004-2012

适用发动机

 • 奔驰 M 112.973
 • 奔驰 M 113.963
 • 奔驰 M 113.992
 • 奔驰 M 113.995
 • 奔驰 M 156.981
 • 奔驰 M 156.984
 • 奔驰 M 272.949
 • 奔驰 M 272.965
 • 奔驰 M 272.966
 • 奔驰 M 272.968
 • 奔驰 M 272.975
 • 奔驰 M 273.922
 • 奔驰 M 273.924
 • 奔驰 M 273.961
 • 奔驰 M 273.965
 • 奔驰 M 273.968
 • 奔驰 M 275.951
 • 奔驰 M 275.953
 • 奔驰 M 275.954
 • 奔驰 M 275.981
 • 奔驰 M 275.982
 • 奔驰 OM 629.911
 • 奔驰 OM 642.930
 • 奔驰 OM 642.932

参考号

厂商 号码 号码
CORTECO 800014** 800014**
OE 221 327 02 ** 22132702**
厂商 号码 号码
OPTIMAL AX-0** AX06*
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 02.30.1** 02301**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347