ta  e 

油封 023 997 06 45

Inner Diameter : 9.5 mm
Outer Diameter : 14.7 mm
Height : 2.6 mm
  

适用品牌

 • 奔驰
 • 北京奔驰
 • 福建奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 A-CLASS (W176) 2012/06-
A-CLASS (W176) A 160 (176.041)M 270.910   1595754Hatchback 2015-
A-CLASS (W176) A 180 (176.042)M 270.910   1595904Hatchback 2012-
A-CLASS (W176) A 200 (176.043)M 270.910   15951154Hatchback 2012-
A-CLASS (W176) A 200 Flex 15951154Hatchback 2016-
A-CLASS (W176) A 220 4-matic (176.047)M 270.920   19911354Hatchback 2014-
A-CLASS (W176) A 250 (176.050)M 270.920   19911604Hatchback 2015-
A-CLASS (W176) A 250 4-matic (176.046)M 270.920   19911554Hatchback 2012-2015
A-CLASS (W176) A 250 4-matic (176.051)M 270.920   19911604Hatchback 2015-
A-CLASS (W176) A260 (176.044)M 270.920   19911554Hatchback 2012-2015
奔驰 A-CLASS (W177) 2018/03-
A-CLASS (W177) A 220 (177.044)M 260.920   19911404Hatchback 2018-
A-CLASS (W177) A 220 4-matic (177.045)M 260.920   19911404Hatchback 2018-
A-CLASS (W177) A 250 (177.046)M 260.920   19911654Hatchback 2018-
A-CLASS (W177) A 250 4-matic (177.047)M 260.920   19911654Hatchback 2018-
A-CLASS (W177) AMG A 35 4-matic (177.051)M 260.920   19912254Hatchback 2018-
奔驰 A-CLASS Saloon (W177) 2018/09-
A-CLASS Saloon (W177) A 220 (177.144)M 260.920   19911404 2019-
A-CLASS Saloon (W177) A 220 4-matic (177.145)M 260.920   19911404Saloon 2018-
A-CLASS Saloon (W177) A 250 (177.146)M 260.920   19911654Saloon 2018-
A-CLASS Saloon (W177) A 250 4-matic (177.147)M 260.920   19911654Saloon 2018-
A-CLASS Saloon (W177) AMG A 35 4-matic (177.151)M 260.920   19912254 2019-
奔驰 B-CLASS (W246, W242) 2011/10-
B-CLASS (W246, W242) B 160 (246.241)M 270.910   1595754Hatchback 2015-
B-CLASS (W246, W242) B 180 (246.242)M 270.910   1595904Hatchback 2012-
B-CLASS (W246, W242) B 200 (246.243)M 270.910   15951154Hatchback 2012-
B-CLASS (W246, W242) B 200 Flexfuel (246.243)M 270.910   15951154Sports Tourer 2011-2018
B-CLASS (W246, W242) B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848)M 270.920   19911154Hatchback 2012-
B-CLASS (W246, W242) B 220 (246.245)M 270.920   19911354Hatchback 2014-
B-CLASS (W246, W242) B 220 4-matic (246.247)M 270.920   19911354Hatchback 2013-
B-CLASS (W246, W242) B 250 4-matic (246.246)M 270.920   19911554Hatchback 2014-
B-CLASS (W246, W242) B 260 (246.244)M 270.920   19911554Hatchback 2013-
奔驰 B-CLASS (W247) 2018/12-
B-CLASS (W247) B 220 (247.044)M 260.920   19911404Sports Tourer 2019-
B-CLASS (W247) B 220 4-matic (247.045)M 260.920   19911404Sports Tourer 2019-
B-CLASS (W247) B 250 (247.046)M 260.920   19911654Sports Tourer 2019-
B-CLASS (W247) B 250 4-matic (247.047)M 260.920   19911654Sports Tourer 2019-
奔驰 C级四门轿车(W204) 2007/01-2014/01
C级四门轿车(W204) C 180 CGI (204.031)M 274.910   15951154Saloon 2008-2014
C级四门轿车(W204) C 180 CGI (204.049)M 271.820   17961154Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 200 (204.048)M 271.820   17961374Saloon 2011-2014
C级四门轿车(W204) C 200 CGI (204.048)M 271.820   17961354Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 250 CGI (204.047)M 271.860   17961504Saloon 2009-2014
奔驰 C-CLASS (W205) 2013/07-
C-CLASS (W205) C 160 (205.044)M 274.910   1595954Saloon 2015-
C-CLASS (W205) C 160 (205.075)M 264.915   1497954 2019-
C-CLASS (W205) C 180 (205.040)M 274.910   15951154Saloon 2014-
C-CLASS (W205) C 180 (205.040)M 274.910   15951104Saloon 2018-
C-CLASS (W205) C 180 (205.076)M 264.915   14971154 2019-
C-CLASS (W205) C 180 FlexM 274.910   15951154Saloon 2014-
C-CLASS (W205) C 200 (205.042)M 274.920   19911354Saloon 2013-
C-CLASS (W205) C 200 (205.080)M 264.920   19911504 2019-
C-CLASS (W205) C 200 4-matic (205.043)M 274.920   19911354Saloon 2015-
C-CLASS (W205) C 200 4-matic (205.079)M 264.920   19911504Saloon 2019-
C-CLASS (W205) C 200 EQ Boost (205.077)M 264.915   14971354Saloon 2018-
C-CLASS (W205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.078)M 264.915   14971354Saloon 2018-
C-CLASS (W205) C 250 (205.045)M 274.920   19911554Saloon 2014-
C-CLASS (W205) C 300 (205.048)M 274.920   19911804Saloon 2015-
C-CLASS (W205) C 300 (205.083)M 264.920   19911904Saloon 2018-
C-CLASS (W205) C 300 (205.083)M 264.920   19911834Saloon 2018-
C-CLASS (W205) C 300 4-matic (205.049)M 274.920   19911804Saloon 2013-
C-CLASS (W205) C 300 4-matic (205.084)M 264.920   19911904 2018-
C-CLASS (W205) C 300 e (205.053)M 274.920   19911554 2019-
C-CLASS (W205) C 300 e (205.053)M 274.920   19912354 2019-
C-CLASS (W205) C 300 e 4-matic (205.054)M 274.920   19911554 2019-
C-CLASS (W205) C 300 e 4-matic (205.054)M 274.920   19912354Saloon 2019-
C-CLASS (W205) C 300 EQ Boost (205.083)M 264.920   19911904 2019-
C-CLASS (W205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.084)M 264.920   19911904 2019-
C-CLASS (W205) C 350 e (205.047)M 274.920   19912054Saloon 2015-
C-CLASS (W205) C 350 e (205.047)M 274.920   19911554Saloon 2015-
奔驰 C-CLASS Convertible (A205) 2016/06-
C-CLASS Convertible (A205) C 180 (205.440)M 274.910   15951154Convertible 2016-
C-CLASS Convertible (A205) C 180 (205.476)M 264.915   14971154 2019-
C-CLASS Convertible (A205) C 200 (205.442)M 274.920   19911354Convertible 2016-
C-CLASS Convertible (A205) C 200 (205.480)M 264.920   19911504 2019-
C-CLASS Convertible (A205) C 200 4-matic (205.443)M 274.920   19911354Convertible 2016-
C-CLASS Convertible (A205) C 200 EQ Boost (205.477)M 264.915   14971354Convertible 2018-
C-CLASS Convertible (A205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.478)M 264.915   14971354Convertible 2018-
C-CLASS Convertible (A205) C 250 (205.445)M 274.920   19911554Convertible 2016-
C-CLASS Convertible (A205) C 300 (205.448)M 274.920   19911804Convertible 2016-
C-CLASS Convertible (A205) C 300 (205.483)M 264.920   19911904Convertible 2018-
C-CLASS Convertible (A205) C 300 4-maticM 274.920   19911804Convertible 2017-
C-CLASS Convertible (A205) C 300 4-matic (205.484)M 264.920   19911904Convertible 2018-
C-CLASS Convertible (A205) C 300 EQ Boost (205.483)M 264.920   19911904 2019-
C-CLASS Convertible (A205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.484)M 264.920   19911904 2019-
奔驰 C-CLASS Coupe (C204) 2011/01-
C-CLASS Coupe (C204) C 180 (204.331)M 274.910   15951154Coupe 2013-
C-CLASS Coupe (C204) C 180 (204.349)M 271.820   17961154Coupe 2011-
C-CLASS Coupe (C204) C 200 CGI (204.348)M 271.820   17961354Coupe 2011-
C-CLASS Coupe (C204) C 250 (204.347)M 271.860   17961504Coupe 2011-
奔驰 C-CLASS Coupe (C205) 2015/10-
C-CLASS Coupe (C205) C 180 (205.340)M 274.910   15951154Coupe 2015-
C-CLASS Coupe (C205) C 180 (205.340)M 274.910   15951104Coupe 2018-
C-CLASS Coupe (C205) C 180 (205.376)M 264.915   14971154 2019-
C-CLASS Coupe (C205) C 200 (205.342)M 274.920   19911354Coupe 2016-
C-CLASS Coupe (C205) C 200 (205.380)M 264.920   19911504 2019-
C-CLASS Coupe (C205) C 200 4-matic (205.343)M 274.920   19911354Coupe 2016-
C-CLASS Coupe (C205) C 200 EQ Boost (205.377)M 264.915   14971354Coupe 2018-
C-CLASS Coupe (C205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.378)M 264.915   14971354Coupe 2018-
C-CLASS Coupe (C205) C 250 (205.345)M 274.920   19911554Coupe 2015-
C-CLASS Coupe (C205) C 300 (205.348)M 274.920   19911804Coupe 2016-
C-CLASS Coupe (C205) C 300 (205.383)M 264.920   19911904Coupe 2018-
C-CLASS Coupe (C205) C 300 4-matic (205.349)M 274.920   19911804Coupe 2016-
C-CLASS Coupe (C205) C 300 4-matic (205.384)M 264.920   19911904 2018-
C-CLASS Coupe (C205) C 300 EQ Boost (205.383)M 264.920   19911904 2019-
C-CLASS Coupe (C205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.384)M 264.920   19911904 2019-
奔驰 C级旅行车(S204) 2007/08-2014/08
C级旅行车(S204) C 180 (204.231)M 274.910   15951154Estate 2012-2014
C级旅行车(S204) C 180 CGI (204.249)M 271.820   17961154Estate 2009-2014
C级旅行车(S204) C 200 CGI (204.248)M 271.820  M 271.860   17961354Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 250M 274.920   19911554Estate 2014-2014
C级旅行车(S204) C 250 CGI (204.247)M 271.860   17961504Estate 2009-2014
奔驰 C-CLASS T-Model (S205) 2014/09-
C-CLASS T-Model (S205) C 160 (205.244)M 274.910   1595954Estate 2015-
C-CLASS T-Model (S205) C 160 (205.275)M 264.915   1497954T-Model 2019-
C-CLASS T-Model (S205) C 180 (205.240)M 274.910   15951154Estate 2014-
C-CLASS T-Model (S205) C 180 (205.276)M 264.915   14971154T-Model 2019-
C-CLASS T-Model (S205) C 180 FlexM 274.910   15951154Estate 2015-
C-CLASS T-Model (S205) C 200 (205.242)M 274.920   19911354Estate 2015-
C-CLASS T-Model (S205) C 200 (205.280)M 264.920   19911504T-Model 2018-
C-CLASS T-Model (S205) C 200 4-matic (205.243)M 274.920   19911354Estate 2015-
C-CLASS T-Model (S205) C 200 EQ Boost (205.277)M 264.915   14971354Estate 2018-
C-CLASS T-Model (S205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.278)M 264.915   14971354Estate 2018-
C-CLASS T-Model (S205) C 250 (205.245)M 274.920   19911554Estate 2014-
C-CLASS T-Model (S205) C 300 (205.248)M 274.920   19911804Estate 2015-
C-CLASS T-Model (S205) C 300 (205.283)M 264.920   19911904Estate 2018-
C-CLASS T-Model (S205) C 300 4-matic (205.249)M 274.920   19911804Estate 2015-2018
C-CLASS T-Model (S205) C 300 4-matic (205.284)M 264.920   19911904T-Model 2018-
C-CLASS T-Model (S205) C 300 e (205.253)M 274.920   19911554T-Model 2019-
C-CLASS T-Model (S205) C 300 e (205.253)M 274.920   19912354T-Model 2019-
C-CLASS T-Model (S205) C 300 EQ Boost (205.283)M 264.920   19911904T-Model 2019-
C-CLASS T-Model (S205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.284)M 264.920   19911904T-Model 2019-
C-CLASS T-Model (S205) C 350 e (205.247)M 274.920   19911554Estate 2015-
C-CLASS T-Model (S205) C 350 e (205.247)M 274.920   19912054Estate 2015-
奔驰 CLA (C118) 2019/03-
CLA (C118) AMG CLA 35 4-matic (118.351)M 260.920   19912254 2019-
CLA (C118) CLA 220 (118.344)M 260.920   19911404 2019-
CLA (C118) CLA 220 4-matic (118.345)M 260.920   19911404 2019-
CLA (C118) CLA 250 (118.346)M 260.920   19911654 2019-
CLA (C118) CLA 250 4-matic (118.347)M 260.920   19911654 2019-
奔驰 CLA Coupe (C117) 2013/01-
CLA Coupe (C117) CLA 180 (117.342)M 270.910   1595904Coupe 2017-
CLA Coupe (C117) CLA 200 19911354Coupe 2016-
CLA Coupe (C117) CLA 200 (117.343)M 270.910   15951154Coupe 2017-
CLA Coupe (C117) CLA 200 (117.343)M 270.910   15951104Coupe 2018-
CLA Coupe (C117) CLA 200 FlexM 270.910   15951154Coupe 2013-
CLA Coupe (C117) CLA 220 (117.345)M 270.920   19911354Coupe 2016-
CLA Coupe (C117) CLA 220 4-matic (117.347)M 270.920   19911354Coupe 2017-
CLA Coupe (C117) CLA 250 (117.344)M 270.920   19911554Coupe 2013-
CLA Coupe (C117) CLA 250 (117.350)M 270.920   19911604Coupe 2015-
CLA Coupe (C117) CLA 250 4-matic (117.351)M 270.920   19911604Coupe 2015-
CLA Coupe (C117) CLA 260 4-matic (117.346)M 270.920   19911554Coupe 2014-
奔驰 CLA Shooting Brake (X117) 2015/01-
CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 (117.942)M 270.910   1595904Estate 2015-
CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 (117.943)M 270.910   15951154Estate 2015-
CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 4-matic (117.947)M 270.920   19911354Estate 2016-
CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 (117.944)M 270.920   19911554Estate 2015-
CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.946)M 270.920   19911554Estate 2015-
CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.951)M 270.920   19911604Estate 2015-
奔驰 CLA Shooting Brake (X118) 2019/06-
CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 35 4-matic (118.651)M 260.920   19912254Shooting Brake 2019-
CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 (118.644)M 260.920   19911404Shooting Brake 2019-
CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 (118.646)M 260.920   19911654Shooting Brake 2019-
CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 4-matic (118.647)M 260.920   19911654Shooting Brake 2019-
奔驰 CLS (C218) 2010/10-
CLS (C218) CLS 260 (218.336)M 274.920   19911554Coupe 2015-
奔驰 CLS (C257) 2017/12-
CLS (C257) CLS 260 EQ Boost (257.344)M 264.915   14971354 2020-
CLS (C257) CLS 300 (257.348)M 264.920   19911904 2018-
CLS (C257) CLS 350 EQ Boost (257.350)M 264.920   19912204Coupe 2018-
CLS (C257) CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351)M 264.920   19912204Coupe 2018-
奔驰 E-CLASS (W212) 2009/01-
E-CLASS (W212) E 180 (212.040)M 274.910   15951154Saloon 2013-2015
E-CLASS (W212) E 200 (212.034)M 274.920   19911354Saloon 2013-
E-CLASS (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148)M 271.860   17961354Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 200 NGT (212.035)M 274.920   19911154Saloon 2013-
E-CLASS (W212) E 250 (212.036)M 274.920   19911554Saloon 2013-
E-CLASS (W212) E 260 CGI (212.047, 212.147)M 271.860   17961504Saloon 2009-2013
奔驰 E-CLASS (W213) 2016/01-
E-CLASS (W213) E 180 (213.040)M 274.910   15951154Saloon 2017-
E-CLASS (W213) E 200 (213.042)M 274.920   19911354Saloon 2016-
E-CLASS (W213) E 200 (213.080)M 264.920   19911454Saloon 2018-
E-CLASS (W213) E 200 4-matic (213.043)M 274.920   19911354Saloon 2016-
E-CLASS (W213) E 200 EQ Boost (213.080)M 264.920   19911454 2019-
E-CLASS (W213) E 200 EQ Boost 4-matic (213.087)M 264.920   19911454 2019-
E-CLASS (W213) E 250 (213.045)M 274.920   19911554Saloon 2016-
E-CLASS (W213) E 260 EQ Boost (213.077)M 264.915   14971354 2019-
E-CLASS (W213) E 260 EQ Boost 4-matic (213.078)M 264.915   14971354 2019-
E-CLASS (W213) E 300 (213.048)M 274.920   19911804Saloon 2016-
E-CLASS (W213) E 300 (213.048)M 274.920   19911904 2019-
E-CLASS (W213) E 300 (213.083)M 264.920   19911904 2019-
E-CLASS (W213) E 300 4-matic (213.049)M 274.920   19911804Saloon 2016-
E-CLASS (W213) E 300 e (213.053)M 274.920   19911554Saloon 2018-
E-CLASS (W213) E 300 e (213.053)M 274.920   19912354 2018-
E-CLASS (W213) E 300 e 4-matic (213.054)M 274.920   19911554Saloon 2020-
E-CLASS (W213) E 300 e 4-matic (213.054)M 274.920   19912354Saloon 2020-
E-CLASS (W213) E 300 EQ Boost (213.083)M 264.920   19911904 2019-
E-CLASS (W213) E 350 4-matic (213.086)M 264.920   19911904Saloon 2019-
E-CLASS (W213) E 350 e (213.050)M 274.920   19911554Saloon 2016-
E-CLASS (W213) E 350 e (213.050)M 274.920   19912104Saloon 2016-
E-CLASS (W213) E 350 e (213.050)M 274.920   19912354 2019-
E-CLASS (W213) E 350 EQ Boost (213.085)M 264.920   19912204Saloon 2018-
奔驰 E-CLASS All-Terrain (S213) 2017/01-
E-CLASS All-Terrain (S213) E 200 EQ Boost (213.279)M 264.920  M 264.915   19911454All-Terrain 2020-
奔驰 E-CLASS Convertible (A207) 2010/01-
E-CLASS Convertible (A207) E 200 (207.434)M 274.920   19911354Convertible 2013-
E-CLASS Convertible (A207) E 200 CGI (207.448)M 271.860   17961354Convertible 2010-
E-CLASS Convertible (A207) E 250 (207.436)M 274.920   19911554Convertible 2013-
E-CLASS Convertible (A207) E 250 CGI (207.447)M 271.860   17961504Convertible 2010-
奔驰 E-CLASS Convertible (A238) 2017/06-
E-CLASS Convertible (A238) E 200 (238.442)M 274.920   19911354Convertible 2017-
E-CLASS Convertible (A238) E 200 4-matic (238.443)M 274.920   19911354Convertible 2017-
E-CLASS Convertible (A238) E 200 EQ Boost (238.480)M 264.920   19911454 2019-
E-CLASS Convertible (A238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.487)M 264.920   19911454 2019-
E-CLASS Convertible (A238) E 260 (238.480)M 264.920   19911454Convertible 2021-
E-CLASS Convertible (A238) E 260 4-matic (238.487)M 264.920   19911454Convertible 2021-
E-CLASS Convertible (A238) E 260 EQ Boost (238.477)M 264.915   14971354 2019-
E-CLASS Convertible (A238) E 260 EQ Boost 4-matic (283.478)M 264.915   14971354 2019-
E-CLASS Convertible (A238) E 300 (238.448)M 274.920   19911804Convertible 2017-
E-CLASS Convertible (A238) E 300 (238.483)M 264.920   19911904 2019-
E-CLASS Convertible (A238) E 300 EQ Boost (238.483)M 264.920   19911904 2019-
E-CLASS Convertible (A238) E 350 EQ Boost (238.485)M 264.920   19912204Convertible 2017-
奔驰 E-CLASS Coupe (C207) 2009/01-
E-CLASS Coupe (C207) E 200 (207.334)M 274.920   19911354Coupe 2013-
E-CLASS Coupe (C207) E 200 CGI (207.348)M 271.860   17961354Coupe 2010-
E-CLASS Coupe (C207) E 250 CGI (207.347)M 271.860   17961504Coupe 2009-2012
E-CLASS Coupe (C207) E 260 (207.336)M 274.920   19911554Coupe 2014-
奔驰 E-CLASS Coupe (C238) 2016/12-
E-CLASS Coupe (C238) E 200 (238.342)M 274.920   19911354Coupe 2016-
E-CLASS Coupe (C238) E 200 4-matic (238.343)M 274.920   19911354Coupe 2017-
E-CLASS Coupe (C238) E 200 EQ Boost (238.380)M 264.920   19911454 2019-
E-CLASS Coupe (C238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.387)M 264.920   19911454 2019-
E-CLASS Coupe (C238) E 260 (238.380)M 264.920   19911454Coupe 2021-
E-CLASS Coupe (C238) E 260 4-matic (238.387)M 264.920   19911454Coupe 2021-
E-CLASS Coupe (C238) E 260 EQ Boost (238.377)M 264.915   14971354 2019-
E-CLASS Coupe (C238) E 260 EQ Boost 4-matic (238.378)M 264.915   14971354 2019-
E-CLASS Coupe (C238) E 300 (238.348)M 274.920   19911804Coupe 2016-
E-CLASS Coupe (C238) E 300 (238.383)M 264.920   19911904 2018-
E-CLASS Coupe (C238) E 300 EQ Boost (238.383)M 264.920   19911904 2019-
E-CLASS Coupe (C238) E 350 4-matic (238.386)M 264.920   19912204 2018-
E-CLASS Coupe (C238) E 350 EQ Boost (238.385)M 264.920   19912204Coupe 2017-
奔驰 E-CLASS T-Model (S212) 2009/08-
E-CLASS T-Model (S212) E 200 (212.234)M 274.920   19911354Estate 2012-
E-CLASS T-Model (S212) E 200 CGI (212.248)M 271.860   17961354Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 250 (212.236)M 274.920   19911554Estate 2012-
E-CLASS T-Model (S212) E 250 CGI (212.247)M 271.860   17961504Estate 2009-
奔驰 E-CLASS T-Model (S213) 2016/07-
E-CLASS T-Model (S213) E 200 (213.242)M 274.920   19911354Estate 2016-
E-CLASS T-Model (S213) E 200 4-matic (213.243)M 274.920   19911354Estate 2017-
E-CLASS T-Model (S213) E 200 EQ Boost (213.280)M 264.920   19911454T-Model 2019-
E-CLASS T-Model (S213) E 200 EQ Boost 4-matic (213.287)M 264.920   19911454T-Model 2019-
E-CLASS T-Model (S213) E 250 (213.245)M 274.920   19911554Estate 2016-
E-CLASS T-Model (S213) E 300 e (213.253)M 274.920   19911554T-Model 2020-
E-CLASS T-Model (S213) E 300 e (213.253)M 274.920   19912354T-Model 2020-
E-CLASS T-Model (S213) E 300 EQ Boost (213.283)M 264.920   19911904T-Model 2019-
奔驰 G-CLASS (W463) 2018/01-
G-CLASS (W463) G 350 (463.210)M 264.920   19911904SUV 2020-
奔驰 GLA (H247) 2020/02-
GLA (H247) AMG GLA 35 4-matic (247.751)M 260.920   19912254 2020-
GLA (H247) GLA 250 (247.746)M 260.920   19911654 2020-
GLA (H247) GLA 250 4-matic (247.747)M 260.920   19911654 2020-
奔驰 GLA-CLASS (X156) 2013/12-
GLA-CLASS (X156) GLA 180 (156.942)M 270.910   1595904Closed Off-Road Vehicle 2015-
GLA-CLASS (X156) GLA 200M 270.920   19911354Closed Off-Road Vehicle 2014-
GLA-CLASS (X156) GLA 200 (156.943)M 270.910   15951154Closed Off-Road Vehicle 2014-
GLA-CLASS (X156) GLA 200 (156.943)M 270.910   15951104Closed Off-Road Vehicle 2018-
GLA-CLASS (X156) GLA 200 FlexM 270.910   15951154Closed Off-Road Vehicle 2015-
GLA-CLASS (X156) GLA 220 (156.945)M 270.920   19911354Closed Off-Road Vehicle 2017-
GLA-CLASS (X156) GLA 220 4-matic (156.947)M 270.920   19911354Closed Off-Road Vehicle 2015-
GLA-CLASS (X156) GLA 250 (156.944)M 270.920   19911554Closed Off-Road Vehicle 2013-
GLA-CLASS (X156) GLA 250 (156.944)M 270.920   19911654SUV 2020-
GLA-CLASS (X156) GLA 250 Flex (156.944)M 270.920   19911554SUV 2015-
GLA-CLASS (X156) GLA 250 Flex 4-matic (156.946)M 270.920   19911554SUV 2015-
GLA-CLASS (X156) GLA 260 4-matic (156.946)M 270.920   19911554Closed Off-Road Vehicle 2014-
奔驰 GLB (X247) 2019/08-
GLB (X247) AMG GLB 35 4-matic (247.651)M 260.920   19912254SUV 2019-
GLB (X247) GLB 250 (247.646)M 260.920   19911654SUV 2019-
GLB (X247) GLB 250 4-matic (247.647)M 260.920   19911654SUV 2019-
奔驰 GLC (X253) 2015/06-
GLC (X253) 200 (253.942)M 274.920   19911354Closed Off-Road Vehicle 2016-
GLC (X253) 200 4-matic (253.943)M 274.920   19911354Closed Off-Road Vehicle 2016-
GLC (X253) 200 EQ Boost (253.980)M 264.920   19911454SUV 2019-
GLC (X253) 200 EQ Boost 4-matic (253.981)M 264.920   19911454SUV 2019-
GLC (X253) 250 CNG 4-matic (253.946)M 274.920   19911554SUV 2015-2019
GLC (X253) 250 Flexfuel 4-matic (253.946)M 274.920   19911554SUV 2015-2019
GLC (X253) 260 4-matic (253.946)M 274.920   19911554Closed Off-Road Vehicle 2015-
GLC (X253) 300 (253.948)M 274.920   19911804Closed Off-Road Vehicle 2016-
GLC (X253) 300 4-matic (253.949)M 274.920   19911804Closed Off-Road Vehicle 2015-
GLC (X253) 300 4-matic (253.949)M 274.920   19911774Closed Off-Road Vehicle 2015-
GLC (X253) 300 e 4-matic (253.953)M 274.920   19911554SUV 2019-
GLC (X253) 300 e 4-matic (253.953)M 274.920   19912354SUV 2019-
GLC (X253) 300 EQ Boost (253.983)M 264.920   19911904SUV 2020-
GLC (X253) 300 EQ Boost 4-matic (253.984)M 264.920   19911904SUV 2019-
GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954)M 274.920   19911554Closed Off-Road Vehicle 2016-
GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954)M 274.920   19912354Closed Off-Road Vehicle 2016-
奔驰 GLC Coupe (C253) 2016/06-
GLC Coupe (C253) 200 (253.342)M 274.920   19911354Closed Off-Road Vehicle 2016-
GLC Coupe (C253) 200 4-matic (253.343)M 274.920   19911354Closed Off-Road Vehicle 2016-
GLC Coupe (C253) 200 EQ Boost (253.380)M 264.920   19911454Coupe 2019-
GLC Coupe (C253) 200 EQ Boost 4-matic (253.381)M 264.920   19911454Coupe 2019-
GLC Coupe (C253) 250 4-matic (253.346)M 274.920   19911554Coupe 2016-
GLC Coupe (C253) 260 4-matic (253.381)M 264.920   19911454Coupe 2019-
GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.349)M 274.920   19911804Coupe 2016-
GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.384)M 264.920   19911904Coupe 2019-
GLC Coupe (C253) 300 e 4-matic (253.353)M 274.920   19911554Coupe 2019-
GLC Coupe (C253) 300 e 4-matic (253.353)M 274.920   19912354SUV 2019-
GLC Coupe (C253) 300 EQ Boost 4-matic (253.384)M 264.920   19911904Coupe 2019-
GLC Coupe (C253) 350 e 4-matic (253.354)M 274.920   19911554Coupe 2016-
GLC Coupe (C253) 350 e 4-matic (253.354)M 274.920   19912354Coupe 2016-
奔驰 GLE SUV (C167) 2020/07-
GLE SUV (C167) 2.0 GLE 350 4-maticM 264.920   19911904SUV 2020-
奔驰 GLE (W167) 2018/10-
GLE (W167) GLE 350 (167.148)M 264.920   19911904SUV 2019-
GLE (W167) GLE 350 4-matic (167.149)M 264.920   19911904SUV 2019-
GLE (W167) GLE 350 e 4-matic (167.154)M 274.920   19911554SUV 2020-
GLE (W167) GLE 350 e 4-matic (167.154)M 274.920   19912454SUV 2020-
奔驰 GLE Coupe (C167) 2019/11-
GLE Coupe (C167) GLE 350 e 4-matic (167.354)M 274.920   19911554Coupe 2020-
GLE Coupe (C167) GLE 350 e 4-matic (167.354)M 274.920   19912454Coupe 2020-
奔驰 GLK-CLASS (X204) 2008/06-
GLK-CLASS (X204) 200 (204.934)M 274.920   19911354Closed Off-Road Vehicle 2013-2015
GLK-CLASS (X204) 250 (204.936)M 274.920   19911554Closed Off-Road Vehicle 2013-2015
GLK-CLASS (X204) 250 4-matic (204.937)M 274.920   19911554Closed Off-Road Vehicle 2013-2015
奔驰 S-CLASS (W222, V222, X222) 2013/05-
S-CLASS (W222, V222, X222) S 320 L EQ Boost (222.150)M 264.920   19912204 2018-
奔驰 SLC (R172) 2016/01-
SLC (R172) 180 (172.431)M 274.910   15951154Convertible 2016-
SLC (R172) 200 (172.434)M 274.920   19911354Convertible 2016-
SLC (R172) 260 (172.435)M 274.920   19911554 2018-
SLC (R172) 300 (172.438)M 274.920   19911804Convertible 2016-
奔驰 SLK (R172) 2011/01-
SLK (R172) 200 (172.434)M 274.920   19911354Convertible 2015-
SLK (R172) 200 (172.448)M 271.861   17961354Convertible 2011-
SLK (R172) 250 (172.447)M 271.861   17961504Convertible 2011-
SLK (R172) 300 (172.438)M 274.920   19911804Convertible 2015-
奔驰 V-CLASS (W447) 2014/03-
V-CLASS (W447) V 250 (447.813, 447.815)M 274.920   19911554MPV 2014-
奔驰 VITO Box (W447) 2014/10-
VITO Box (W447) 2.0 (447.603)M 274.920   19911554Box 2015-
奔驰 VITO Tourer (W447) 2014/10-
VITO Tourer (W447) 119 Flex 19911354Bus 2015-
VITO Tourer (W447) 2.0 (447.603)M 274.920   19911554Bus 2015-
北京奔驰
北京奔驰 A-CLASS (W177) 2018/11-
A-CLASS (W177) A 220 L 4-matic (177.045)M 260.920   19911404 2019-
A-CLASS (W177) AMG A 35 L 4-matic (177.951)M 260.920   19912254 2019-
北京奔驰 C级 (W204) 2008/01-
C级 (W204) C 180 (204.049)M 271.820   17961154Saloon 2013-2014
C级 (W204) C 180 CGI (204.049)M 271.820   17961154 2012-2014
C级 (W204) C 200 CGI (204.048)M 271.860   17961354 2010-2012
C级 (W204) C 260 (204.047)M 271.860   17961504 2013-2014
C级 (W204) C 260 CGI (204.047)M 271.860   17961504Saloon 2009-2014
北京奔驰 C-CLASS (W205) 2014/08-
C-CLASS (W205) C 180 L (205.141)M 274.910   15951154Saloon 2014-
C-CLASS (W205) C 200 (205.042)M 274.920   19911354Saloon 2015-
C-CLASS (W205) C 200 4-matic (205.043)M 274.920   19911354Saloon 2015-
C-CLASS (W205) C 200 L (205.142)M 274.920   19911354Saloon 2014-
C-CLASS (W205) C 200 L (205.176)M 264.915   14971154 2019-
C-CLASS (W205) C 200 L 4-matic (205.143)M 274.920   19911354Saloon 2015-
C-CLASS (W205) C 260 EQ Boost (205.077)M 264.915   14971354 2018-
C-CLASS (W205) C 260 EQ Boost 4-matic (205.078)M 264.915   14971354 2018-
C-CLASS (W205) C 260 L (205.145)M 274.920   19911554Saloon 2014-
C-CLASS (W205) C 260 L EQ Boost (205.177)M 264.915   14971354 2018-
C-CLASS (W205) C 260 L EQ Boost 4-matic (205.178)M 264.915   14971354 2018-
C-CLASS (W205) C 300 (205.048)M 274.920   19911804 2015-
C-CLASS (W205) C 300 (205.083)M 264.920   19911904 2018-
C-CLASS (W205) C 300 L (205.148)M 274.920   19911804Saloon 2015-
C-CLASS (W205) C 300 L (205.183)M 264.920   19911904 2018-
C-CLASS (W205) C 350 eL (205.147)M 274.920   19912054Saloon 2015-
C-CLASS (W205) C 350 eL (205.147)M 274.920   19911554Saloon 2015-
北京奔驰 E-CLASS (W212) 2010/06-
E-CLASS (W212) E 180 L (212.133) 19911254Saloon 2014-
E-CLASS (W212) E 200 L (212.134)M 274.920   19911354Saloon 2014-
E-CLASS (W212) E 200 L CGI (212.148)M 271.860   17961354Saloon 2011-2012
E-CLASS (W212) E 260 L (212.136)M 274.920   19911554Saloon 2014-
E-CLASS (W212) E 260 L CGI (212.147)M 271.860   17961504Saloon 2013-2014
北京奔驰 E-CLASS (W213) 2016/01-
E-CLASS (W213) E 200 (213.042)M 274.920   19911354Saloon 2016-
E-CLASS (W213) E 200 4-matic (213.043)M 274.920   19911354Saloon 2016-
E-CLASS (W213) E 200 L (213.142)M 274.920   19911354Saloon 2016-
E-CLASS (W213) E 200 L 4-matic (213.143)M 274.920   19911354Saloon 2016-
E-CLASS (W213) E 260 L (213.180)M 264.920   19911454Saloon 2021-
E-CLASS (W213) E 260 L 4-matic (213.187)M 264.920   19911454Saloon 2021-
E-CLASS (W213) E 260 L EQ Boost (213.177)M 264.915   14971354 2019-
E-CLASS (W213) E 260 L EQ Boost 4-matic (213.178)M 264.915   14971354 2019-
E-CLASS (W213) E 300 (213.048)M 274.920   19911804Saloon 2016-
E-CLASS (W213) E 300 e L (213.153)M 274.920   19911554 2019-
E-CLASS (W213) E 300 L (213.148)M 274.920   19911804Saloon 2016-
E-CLASS (W213) E 300 L (213.183)M 264.920   19911904 2019-
E-CLASS (W213) E 350 e L (213.155)M 274.920  EM0012   19911554Saloon 2021-
E-CLASS (W213) E 350 L EQ Boost 4-matic (213.186)M 264.920   19912204 2019-
北京奔驰 GLA (X156) 2015/04-
GLA (X156) 200 (156.943)M 270.910   15951154Closed Off-Road Vehicle 2015-
GLA (X156) 220 4-matic (156.947)M 270.920   19911354Closed Off-Road Vehicle 2015-
GLA (X156) 260 4-matic (156.946)M 270.920   19911554Closed Off-Road Vehicle 2015-
北京奔驰 GLC (X253) 2015/11-
GLC (X253) 200 4-matic (253.943) 19911354Closed Off-Road Vehicle 2015-
GLC (X253) 200 L 4-matic (253.143)M 274.920   19911354 2019-
GLC (X253) 260 4-matic (253.946) 19911554Closed Off-Road Vehicle 2015-
GLC (X253) 260 L 4-matic (253.146)M 274.920   19911554 2018-
GLC (X253) 260 L 4-matic (253.181)M 264.920   19911454 2019-
GLC (X253) 300 4-matic (253.949) 19911804Closed Off-Road Vehicle 2015-
GLC (X253) 300 L (253.149)M 274.920   19911804 2018-
GLC (X253) 300 L 4-matic (253.184)M 264.920   19911904 2019-
北京奔驰 GLK SUV (X204) 2012/04-
GLK SUV (X204) 200 (204.394)M 274.920   19911354Closed Off-Road Vehicle 2014-
GLK SUV (X204) 260 4-matic (204.934)M 274.920   19911554Closed Off-Road Vehicle 2013-
福建奔驰
福建奔驰 V-CLASS (W447) 2016/03-
V-CLASS (W447) V 260 / V 260 LM 274.920   19911554MPV 2016-
福建奔驰 VITO Bus (W447) 2016/09-
VITO Bus (W447) 2.0M 274.920   19911554Bus 2016-

适用发动机

 • 奔驰 M 260.920
 • 奔驰 M 264.915
 • 奔驰 M 264.920
 • 奔驰 M 270.910
 • 奔驰 M 270.920
 • 奔驰 M 271.820
 • 奔驰 M 271.860
 • 奔驰 M 271.861
 • 奔驰 M 274.910
 • 奔驰 M 274.920
 • 北京奔驰 EM0012
 • 北京奔驰 M 260.920
 • 北京奔驰 M 264.915
 • 北京奔驰 M 264.920
 • 北京奔驰 M 270.910
 • 北京奔驰 M 270.920
 • 北京奔驰 M 271.820
 • 北京奔驰 M 274.910
 • 北京奔驰 M 274.920
 • 福建奔驰 M 274.920

参考号

厂商 号码 号码
ELRING 284.3** 2843**
OE 000 997 38 ** 00099738**
OE 023 997 06 ** 02399706**
厂商 号码 号码
OE A 000 997 38 ** A00099738**
OE A 023 997 06 ** A02399706**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347