ta  e 

变速杆防尘罩 309 268 00 96

  

适用品牌

 • 奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 O 309巴士 1968/01-1989/02
O 309巴士 O 309 DOM 314.948   3780634Bus 1970-1989
奔驰 T1/TN 1977/01-1995/06
T1/TN 407 D 239853Platform / chassis 1981-1989
奔驰 T2/L卡车 1968/01-1995/12
T2/L卡车 LF 408 G 219755General Purpose Vehicle 1972-1974
T2/L卡车 LF 409 G 230766General Purpose Vehicle 1975-1982
T2/L卡车 LK 408 G 219063Dump Truck 1968-1974
T2/L卡车 LK 408 G, LK 409 230766Dump Truck 1975-1982
T2/L卡车 LK 408 G, LK 409 229970Dump Truck 1982-1983
T2/L卡车 LKO 508 DG 378063General Purpose Vehicle 1972-1977

适用发动机

 • 奔驰 OM 314.948

参考号

厂商 号码 号码
MEYLE 034 026 00** 03402600**
OE 309 268 00 ** 30926800**
厂商 号码 号码
OE 309 268 01 ** 30926801**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347