ta  e 

球笼防尘罩 220 330 01 85

Top Diameter : 26.8 mm
Bottom Diameter : 82.3 mm
Height : 106.4 mm
  

适用品牌

 • 奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 C级四门轿车(W203) 2000/05-2007/12
C级四门轿车(W203) C 240 4-matic (203.081)M 112.916   25971256Saloon 2002-2007
C级四门轿车(W203) C 280 4-matic (203.092)M 272.941   29961706Saloon 2005-2007
C级四门轿车(W203) C 320 4-matic (203.084)M 112.953   31991606Saloon 2002-2007
C级四门轿车(W203) C 350 4-matic (203.087)M 272.970   34982006Saloon 2005-2007
奔驰 C级旅行车(S203) 2001/03-2007/08
C级旅行车(S203) C 240 4-matic (203.281)M 112.916   25971256Estate 2002-2007
C级旅行车(S203) C 280 4-matic (203.292)M 272.941   29961706Estate 2005-2007
C级旅行车(S203) C 320 4-matic (203.284)M 112.953   31991606Estate 2002-2007
C级旅行车(S203) C 350 4-matic (203.287)M 272.970   34982006Estate 2005-2007
奔驰 E级四门轿车(W211) 2002/03-2009/03
E级四门轿车(W211) E 240 4-matic (211.080)M 112.917   25971306Saloon 2003-2008
E级四门轿车(W211) E 280 CDI 4-matic (211.084)OM 642.921   29871406Saloon 2005-2008
E级四门轿车(W211) E 320 4-matic (211.082)M 112.954   31991656Saloon 2003-2008
E级四门轿车(W211) E 350 4-matic (211.087)M 272.964   34982006Saloon 2005-2008
E级四门轿车(W211) E 500 4-matic (211.083)M 113.969   49662258Saloon 2003-2008
E级四门轿车(W211) E 500 4-matic (211.090)M 273.962   54612858Saloon 2006-2008
奔驰 E级旅行车(S211) 2003/02-2009/07
E级旅行车(S211) E 240 4-matic (211.280)M 112.917   25971306Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 280 CDI 4-matic (211.284)OM 642.921   29871406Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 320 4-matic (211.282)M 112.954   31991656Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 350 4-matic (211.287)M 272.964   34982006Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 500 4-matic (211.283)M 113.969   49662258Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 500 4-matic (211.290)M 273.962   54612858Estate 2006-2009
奔驰 S级四门轿车(W220) 1998/09-2005/08
S级四门轿车(W220) S 350 4-matic (220.087, 220.187)M 112.975   37241806Saloon 2003-2005
S级四门轿车(W220) S 430 4-matic (220.083, 220.183)M 113.948   42662058Saloon 2002-2005
S级四门轿车(W220) S 500 4-matic (220.084, 220.184)M 113.966   49662258Saloon 2002-2005

适用发动机

 • 奔驰 M 112.916
 • 奔驰 M 112.917
 • 奔驰 M 112.953
 • 奔驰 M 112.954
 • 奔驰 M 112.975
 • 奔驰 M 113.948
 • 奔驰 M 113.966
 • 奔驰 M 113.969
 • 奔驰 M 272.941
 • 奔驰 M 272.964
 • 奔驰 M 272.970
 • 奔驰 M 273.962
 • 奔驰 OM 642.921

参考号

厂商 号码 号码
FEBEST 1617P-2** 1617P2**
OE 203 330 04 ** 20333004**
OE 220 330 01 ** 22033001**
厂商 号码 号码
OE A 203 330 04 ** A20333004**
OE A 220 330 01 ** A22033001**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347