ta  e 

管接头 220 832 00 15

  

适用品牌

 • 奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 S级四门轿车(W220) 1998/09-2005/08
S级四门轿车(W220) S 280 (220.063, 220.163)M 112.922   27991506Saloon 1998-2005
S级四门轿车(W220) S 320 (220.065, 220.165)M 112.944   31991656Saloon 1998-2005
S级四门轿车(W220) S 320 CDI (220.025, 220.125)OM 648.960   32221506Saloon 2002-2005
S级四门轿车(W220) S 320 CDI (220.026, 220.126)OM 613.960   32221456Saloon 1999-2002
S级四门轿车(W220) S 350 (220.067, 220.167)M 112.972   37241806Saloon 2002-2005
S级四门轿车(W220) S 350 4-matic (220.087, 220.187)M 112.975   37241806Saloon 2003-2005
S级四门轿车(W220) S 400 CDI (220.028, 220.128)OM 628.960   39961848Saloon 2000-2005
S级四门轿车(W220) S 400 CDI (220.028, 220.128)OM 628.960   39961918Saloon 2003-2005
S级四门轿车(W220) S 430 (220.070, 220.170)M 113.941   42662058Saloon 1998-2005
S级四门轿车(W220) S 430 4-matic (220.083, 220.183)M 113.948   42662058Saloon 2002-2005
S级四门轿车(W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875)M 113.960   49662258Saloon 1998-2005
S级四门轿车(W220) S 500 4-matic (220.084, 220.184)M 113.966   49662258Saloon 2002-2005
S级四门轿车(W220) S 55 AMG (220.073, 220.173)M 113.986   54392658Saloon 1999-2005
S级四门轿车(W220) S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174)M 113.991   54393688Saloon 2002-2005
S级四门轿车(W220) S 600 (220.176)M 275.950   551336812Saloon 2002-2005
S级四门轿车(W220) S 63 AMGM 137.980   625832612Saloon 2001-2005
S级四门轿车(W220) S 65 AMG (220.179)M 275.980   598045012Saloon 2004-2005
奔驰 S-CLASS双门跑车(C215) 1999/03-2006/12
S-CLASS双门跑车(C215) CL 500 (215.375)M 113.960   49662258Coupe 1999-2006
S-CLASS双门跑车(C215) CL 55 AMG (215.373)M 113.986   54392658Coupe 1999-2006
S-CLASS双门跑车(C215) CL 55 AMG Kompressor (215.374)M 113.991   54393688Coupe 2002-2006
S-CLASS双门跑车(C215) CL 600 (215.376)M 275.950   551336812Coupe 2002-2006
S-CLASS双门跑车(C215) CL 600 (215.378)M 137.970   578627012Coupe 1999-2006
S-CLASS双门跑车(C215) CL 63 AMGM 137.980   625832612Coupe 2001-2006
S-CLASS双门跑车(C215) CL 65 AMG (215.379)M 275.980   598045012Coupe 2003-2006

适用发动机

 • 奔驰 M 112.922
 • 奔驰 M 112.944
 • 奔驰 M 112.972
 • 奔驰 M 112.975
 • 奔驰 M 113.941
 • 奔驰 M 113.948
 • 奔驰 M 113.960
 • 奔驰 M 113.966
 • 奔驰 M 113.986
 • 奔驰 M 113.991
 • 奔驰 M 137.970
 • 奔驰 M 137.980
 • 奔驰 M 275.950
 • 奔驰 M 275.980
 • 奔驰 OM 613.960
 • 奔驰 OM 628.960
 • 奔驰 OM 648.960

参考号

厂商 号码 号码
OE 220 832 00 ** 22083200**
OE A 220 832 00 ** A22083200**
厂商 号码 号码
VAICO V30-16** V3016**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347