ta  e 

连杆 270 030 08 20

  

适用品牌

 • 奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 A-CLASS (W176) 2012/06-
A-CLASS (W176) A 160 (176.041)M 270.910   1595754Hatchback 2015-
A-CLASS (W176) A 180 (176.042)M 270.910   1595904Hatchback 2012-
A-CLASS (W176) A 200 (176.043)M 270.910   15951154Hatchback 2012-
奔驰 B-CLASS (W246, W242) 2011/10-
B-CLASS (W246, W242) B 160 (246.241)M 270.910   1595754Hatchback 2015-
B-CLASS (W246, W242) B 180 (246.242)M 270.910   1595904Hatchback 2012-
B-CLASS (W246, W242) B 200 (246.243)M 270.910   15951154Hatchback 2012-
奔驰 C级四门轿车(W204) 2007/01-2014/01
C级四门轿车(W204) C 180 CGI (204.031)M 274.910   15951154Saloon 2008-2014
奔驰 C-CLASS (W205) 2013/07-
C-CLASS (W205) C 160 (205.044)M 274.910   1595954Saloon 2015-
C-CLASS (W205) C 180 (205.040)M 274.910   15951154Saloon 2014-
C-CLASS (W205) C 180 (205.040)M 274.910   15951104Saloon 2018-
奔驰 C-CLASS Convertible (A205) 2016/06-
C-CLASS Convertible (A205) C 180 (205.440)M 274.910   15951154Convertible 2016-
奔驰 C-CLASS Coupe (C204) 2011/01-
C-CLASS Coupe (C204) C 180 (204.331)M 274.910   15951154Coupe 2013-
奔驰 C-CLASS Coupe (C205) 2015/10-
C-CLASS Coupe (C205) C 180 (205.340)M 274.910   15951154Coupe 2015-
C-CLASS Coupe (C205) C 180 (205.340)M 274.910   15951104Coupe 2018-
奔驰 C级旅行车(S204) 2007/08-2014/08
C级旅行车(S204) C 180 (204.231)M 274.910   15951154Estate 2012-2014
奔驰 C-CLASS T-Model (S205) 2014/09-
C-CLASS T-Model (S205) C 160 (205.244)M 274.910   1595954Estate 2015-
C-CLASS T-Model (S205) C 180 (205.240)M 274.910   15951154Estate 2014-
奔驰 CLA Coupe (C117) 2013/01-
CLA Coupe (C117) CLA 180 (117.342)M 270.910   1595904Coupe 2017-
CLA Coupe (C117) CLA 200 (117.343)M 270.910   15951154Coupe 2017-
CLA Coupe (C117) CLA 200 (117.343)M 270.910   15951104Coupe 2018-
奔驰 CLA Shooting Brake (X117) 2015/01-
CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 (117.942)M 270.910   1595904Estate 2015-
CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 (117.943)M 270.910   15951154Estate 2015-
奔驰 E-CLASS (W212) 2009/01-
E-CLASS (W212) E 180 (212.040)M 274.910   15951154Saloon 2013-2015
奔驰 E-CLASS (W213) 2016/01-
E-CLASS (W213) E 180 (213.040)M 274.910   15951154Saloon 2017-
奔驰 GLA-CLASS (X156) 2013/12-
GLA-CLASS (X156) GLA 180 (156.942)M 270.910   1595904Closed Off-Road Vehicle 2015-
GLA-CLASS (X156) GLA 200 (156.943)M 270.910   15951154Closed Off-Road Vehicle 2014-
GLA-CLASS (X156) GLA 200 (156.943)M 270.910   15951104Closed Off-Road Vehicle 2018-
奔驰 SLC (R172) 2016/01-
SLC (R172) 180 (172.431)M 274.910   15951154Convertible 2016-

适用发动机

 • 奔驰 M 270.910
 • 奔驰 M 274.910

参考号

厂商 号码 号码
ET ENGINETEAM OM00** OM00**
IPSA CO0086** CO0086**
OE 270 030 00 ** 27003000**
OE 270 030 03 ** 27003003**
OE 270 030 04 ** 27003004**
OE 270 030 05 ** 27003005**
厂商 号码 号码
OE 270 030 08 ** 27003008**
OE A 270 030 03 ** A27003003**
OE A 270 030 04 ** A27003004**
OE A 270 030 05 ** A27003005**
OE A 270 030 08 ** A27003008**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347