ta  e 

涨紧轮总成修理包 102 200 00 36

  

适用品牌

 • 奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 190四门轿车(W201) 1982/10-1993/08
190四门轿车(W201) 2.0 (201.023)M 102.924   1996754Saloon 1986-1990
190四门轿车(W201) E 1.8 (201.018)M 102.910   1797804Saloon 1990-1993
190四门轿车(W201) E 2.0 (201.024)M 102.961   1996834Saloon 1985-1986
190四门轿车(W201) E 2.3-16M 102.983   22981254Saloon 1985-1987
190四门轿车(W201) E 2.5-16M 102.990   24981504Saloon 1988-1993
奔驰 双门跑车(C124) 1987/03-1993/06
双门跑车(C124) 230 CE (124.043)M 102.982   22981004Coupe 1987-1992
奔驰 G级 SUV (W461) 1989/09-
G级 SUV (W461) 230 GE (461.238, 461.239)M 102.979   2298904Closed Off-Road Vehicle 1989-1996
G级 SUV (W461) 230 GE (461)M 102.996   2298924Closed Off-Road Vehicle 1993-2000
奔驰 G级 SUV (W463) 1989/09-
G级 SUV (W463) 230 GE (463.224, 463.225)M 102.989   2298934Closed Off-Road Vehicle 1990-1993
奔驰 G级越野车(W463) 1989/09-
G级越野车(W463) 230 GE (463.204)M 102.989   2298934Open Off-Road Vehicle 1990-1993
奔驰 康比旅行车(S124) 1985/09-1993/12
康比旅行车(S124) 200 T (124.080)M 102.922   1996804Estate 1985-1989
康比旅行车(S124) 200 TEM 102.962   1996904Estate 1988-1989
康比旅行车(S124) 230 TE (124.083)M 102.982   22981004Estate 1985-1992
奔驰 四门轿车(W124) 1984/12-1993/08
四门轿车(W124) 200 (124.020)M 102.922   1996804Saloon 1985-1990
四门轿车(W124) 200 E (124.021)M 102.963   1996904Saloon 1988-1989
四门轿车(W124) 230 E (124.023)M 102.982   22981004Saloon 1985-1993
奔驰 T1箱式车(601) 1977/05-1996/02
T1箱式车(601) 210 2.3M 102.942   2298704Box 1982-1996
T1箱式车(601) 210 2.3M 102.945   2298774Box 1989-1996
奔驰 T1巴士(601) 1977/05-1996/02
T1巴士(601) 210 2.3M 102.945   2298774Bus 1989-1996
奔驰 T1/TN 1977/01-1995/06
T1/TN 410 229870Van / Estate 1982-1995
奔驰 T2/LN1卡车 1986/03-1994/12
T2/LN1卡车 510 229970Platform / chassis 1986-1994

适用发动机

 • 奔驰 M 102.910
 • 奔驰 M 102.922
 • 奔驰 M 102.924
 • 奔驰 M 102.942
 • 奔驰 M 102.945
 • 奔驰 M 102.961
 • 奔驰 M 102.962
 • 奔驰 M 102.963
 • 奔驰 M 102.979
 • 奔驰 M 102.982
 • 奔驰 M 102.983
 • 奔驰 M 102.989
 • 奔驰 M 102.990
 • 奔驰 M 102.996

参考号

厂商 号码 号码
FEBI BILSTEIN 0242* 0242*
OE 102 200 00 ** 10220000**
OE 102 200 02 ** 10220002**
厂商 号码 号码
SWAG 10 03 10** 100310**
TOPRAN 400 1** 4001**
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 02.19.0** 02190**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347