ta  e 

拉杆球头 42566600

Front Axle
  

适用品牌

 • 依维柯

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
依维柯
依维柯 欧洲之星卡车 1993/01-2002/02
欧洲之星卡车 LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FPF3AE0681E   103002876Platform / Chassis 1999-2002
欧洲之星卡车 LD 190 E 40F3AE0681B   103002946Platform / Chassis 2000-2002
欧洲之星卡车 LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FPF3AE0681D   103003166Platform / Chassis 1999-2002
欧洲之星卡车 LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FPF3AE0681E   103002876Platform / Chassis 1999-2002
欧洲之星卡车 LD 260 E 40F3AE0681B   103002946Platform / Chassis 2000-2002
欧洲之星卡车 LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FPF3AE0681D   103003166Platform / Chassis 1993-2002
欧洲之星卡车 LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FPF3AE0681D   10300316Platform / Chassis 1993-2002
欧洲之星卡车 LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/PF3AE0681E   103002876Truck Tractor 1999-2002
欧洲之星卡车 LD 440 E 39 TX, LD 440 E 39 TX/PF3AE0681E   103002876Truck Tractor 1999-
欧洲之星卡车 LD 440 E 40 TF3AE0681B   103002946Truck Tractor 2000-2002
欧洲之星卡车 LD 440 E 40 TX/PF3AE0681B   103002946Truck Tractor 2001-2002
欧洲之星卡车 LD 440 E 43 T/PF3AE0681D   103003166Truck Tractor 1993-2002
欧洲之星卡车 LD 440 E 43 TX/PF3AE0681D   103003166Truck Tractor 1999-2002
欧洲之星卡车 LD 440 E 48 T/PF3BE0681E   128803536Truck Tractor 2001-2002
依维柯 艾乌罗代克MH卡车 1998/01-
艾乌罗代克MH卡车 190 E 24 KF2BE0681D   77901806Dump Truck 1998-
艾乌罗代克MH卡车 190 E 24, 190 E 24 /PF2BE0681D   77901806Platform / Chassis 1998-
艾乌罗代克MH卡车 190 E 27, 190 E 27 /PF2BE0681F   77902006Platform / Chassis 1998-
艾乌罗代克MH卡车 190 E 30, 190 E 30 /PF2BE0681E   77902186Platform / Chassis 2000-
艾乌罗代克MH卡车 190 E 31 KF2BE0681B   77902286Dump Truck 1998-
艾乌罗代克MH卡车 190 E 31, 190 E 31 /PF2BE0681B   77902286Platform / Chassis 1998-
艾乌罗代克MH卡车 190 E 35, 190 E 35 /P, 190 E 35 /FPF2BE0681A   77902596Platform / Chassis 1998-
艾乌罗代克MH卡车 260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PTF2BE0681D   77901806Platform / Chassis 1999-
艾乌罗代克MH卡车 260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PTF2BE0681D   7790180Platform / Chassis 1999-
艾乌罗代克MH卡车 260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PTF2BE0681F   77902006Platform / Chassis 1999-
艾乌罗代克MH卡车 260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PTF2BE0681F  F2BE0681C   7790200Platform / Chassis 1999-
艾乌罗代克MH卡车 260 E 30 Y/PSF2BE0681E   77902186Platform / Chassis 2000-
艾乌罗代克MH卡车 260 E 30 Y/PSF2BE0681E   7790218Platform / Chassis 2000-
艾乌罗代克MH卡车 260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PTF2BE0681B   77902286Platform / Chassis 1999-
艾乌罗代克MH卡车 260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PTF2BE0681B   7790228Platform / Chassis 1999-
艾乌罗代克MH卡车 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TNF2BE0681A   77902596Platform / Chassis 1999-
艾乌罗代克MH卡车 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TNF2BE0681A   7790259Platform / Chassis 1999-
艾乌罗代克MH卡车 400 E 31 TP, 440 E 31 T, 440 E 31 TPF2BE0681B   77902286Truck Tractor 1998-
艾乌罗代克MH卡车 400 E 35 TP, 440 E 35 T, 440 E 35 T/P, 440 E 35 T/FPF2BE0681A   77902596Truck Tractor 1998-
艾乌罗代克MH卡车 440 E 35 TX/PF2BE0681A   77902596Truck Tractor 2000-
依维柯 艾乌罗代克MP卡车 1992/01-
艾乌罗代克MP卡车 190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FPF3AE0681E   103002876Platform / Chassis 1999-
艾乌罗代克MP卡车 190 E 40 /PF3AE0681B   103002946Platform / Chassis 2001-
艾乌罗代克MP卡车 190 E 43, 190 E 43 /PF3AE0681D   103003166Platform / Chassis 2001-
艾乌罗代克MP卡车 240 E 388460.41L.5020   95002766Platform / Chassis 1992-
艾乌罗代克MP卡车 240 E 428210.42L.400   137983096Platform / Chassis 1992-
艾乌罗代克MP卡车 260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 260 E 39 Y/FP, 260 E 39 Y/FSF3AE0681E   103002876Platform / Chassis 1999-
艾乌罗代克MP卡车 260 E 40F3AE0681B   103002946Platform / Chassis 2001-
艾乌罗代克MP卡车 260 E 43 Y, 260 E 43 Y/PF3AE0681D   103003166Platform / Chassis 1999-
艾乌罗代克MP卡车 440 E 39 T, 440 E 39 T/P, 440 E 39 T/FP-CTF3AE0681E   103002876Truck Tractor 1999-
艾乌罗代克MP卡车 440 E 39 TX/PF3AE0681E   103002876Truck Tractor 1999-
艾乌罗代克MP卡车 440 E 40 T/PF3AE0681B   103002946Truck Tractor 2000-
艾乌罗代克MP卡车 440 E 40 TX/PF3AE0681B   103002946Truck Tractor 2001-
艾乌罗代克MP卡车 440 E 43 T, 440 E 43 T/PF3AE0681D   103003166Truck Tractor 1999-
艾乌罗代克MP卡车 440 E 43 TX/PF3AE0681D   103003166Truck Tractor 1999-
依维柯 斯特拉里斯卡车 2002/02-
斯特拉里斯卡车 AD 190S27, AT 190S27F2BE0681C   77902006Platform / Chassis 2003-
斯特拉里斯卡车 AD 190S27, AT 190S27F2BE0681F   77902006Municipal Vehicle 2004-
斯特拉里斯卡车 AD 190S30F2BE0681E   77902186Municipal Vehicle 2004-
斯特拉里斯卡车 AD 190S31, AT 190S31F2BE3681C   77902286Municipal Vehicle 2004-
斯特拉里斯卡车 AD 190S33, AT 190S33F2BE3681B   77902436Municipal Vehicle 2007-
斯特拉里斯卡车 AD 190S35F2BE0681A   77902596Municipal Vehicle 2004-
斯特拉里斯卡车 AD 190S36, AT 190S36F2BE3681A   77902656Municipal Vehicle 2007-
斯特拉里斯卡车 AD 190S40, AT 190S40F3AE0681B   103002946Platform / Chassis 2003-
斯特拉里斯卡车 AD 190S43, AT 190S43F3AE0681D   103003166Platform / Chassis 2003-
斯特拉里斯卡车 AD 190S45, AT 190S45F3AE3681A   103003316Platform / Chassis 2006-
斯特拉里斯卡车 AD 260S27 CNG, AT 260S27 CNGF2B CNG   77902006Platform / Chassis 2008-
斯特拉里斯卡车 AD 260S27 CNG, AT 260S27 CNGF2BE0641   7790200Platform / Chassis 2008-
斯特拉里斯卡车 AD 260S27, AT 260S27F2BE0681F   77902006Municipal Vehicle 2004-
斯特拉里斯卡车 AD 260S27, AT 260S27F2BE0681F   7790200Municipal Vehicle 2004-
斯特拉里斯卡车 AD 260S30, AT 260S30F2BE0681E   77902186Platform / Chassis 2005-
斯特拉里斯卡车 AD 260S31, AT 260S31F2BE0681B   77902286Platform / Chassis 2003-
斯特拉里斯卡车 AD 260S31, AT 260S31F2BE0681B  F2BE3681C   7790228Platform / Chassis 2003-
斯特拉里斯卡车 AD 260S31, AT 260S31F2BE3681C   77902286Municipal Vehicle 2004-
斯特拉里斯卡车 AD 260S31, AT 260S31F2BE3681C   7790228Municipal Vehicle 2004-
斯特拉里斯卡车 AD 260S33, AT 260S33F2BE3681B   77902436Platform / Chassis 2006-
斯特拉里斯卡车 AD 260S33, AT 260S33F2BE3681B   77902436Platform / Chassis 2006-
斯特拉里斯卡车 AD 260S33, AT 260S33F2BE3681B   7790243Platform / Chassis 2006-
斯特拉里斯卡车 AD 260S33, AT 260S33F2BE3681B   77902436Municipal Vehicle 2007-
斯特拉里斯卡车 AD 260S33, AT 260S33F2BE3681B   7790243Municipal Vehicle 2007-
斯特拉里斯卡车 AD 260S35, AT 260S35, AD 260S36, AT 260S36F2BE0681A   77902596Platform / Chassis 2003-
斯特拉里斯卡车 AD 260S35, AT 260S35, AD 260S36, AT 260S36F2BE0681A  F2BE3681A   7790259Platform / Chassis 2003-
斯特拉里斯卡车 AD 260S36, AT 260S36F2BE3681A   77902656Municipal Vehicle 2007-
斯特拉里斯卡车 AD 260S36, AT 260S36F2BE3681A   7790265Municipal Vehicle 2007-
斯特拉里斯卡车 AD 260S40, AT 260S40F3AE0681B   103002946Platform / Chassis 2003-
斯特拉里斯卡车 AD 260S40, AT 260S40F3AE0681B  F3AE0681H   10300294Platform / Chassis 2003-
斯特拉里斯卡车 AD 260S42, AT 260S42F3AE3681B   10300310Platform / Chassis 2006-
斯特拉里斯卡车 AD 260S42, AT 260S42, AS 260S42F3AE3681B   103003106Platform / Chassis 2007-
斯特拉里斯卡车 AD 260S42, AT 260S42, AS 260S42F3AE3681B   10300310Platform / Chassis 2007-
斯特拉里斯卡车 AD 260S43, AT 260S43F3AE0681D   103003166Platform / Chassis 2003-
斯特拉里斯卡车 AD 260S43, AT 260S43F3AE0681D   10300316Platform / Chassis 2003-
斯特拉里斯卡车 AD 260S45, AT 260S45F3AE3681A   103003316Platform / Chassis 2006-
斯特拉里斯卡车 AD 260S45, AT 260S45, AS 260S45F3AE3681A   103003316Platform / Chassis 2007-
斯特拉里斯卡车 AD 260S45, AT 260S45, AS 260S45F3AE3681A   10300331Platform / Chassis 2007-
斯特拉里斯卡车 AD 440S31, AT 440S31F2BE0681B   77902286Truck Tractor 2003-
斯特拉里斯卡车 AD 440S33, AT 440S33F2BE3681B   77902436Truck Tractor 2006-
斯特拉里斯卡车 AD 440S35, AT 440S35, AD 440S36, AT 440S36F2BE0681A   77902596Truck Tractor 2003-
斯特拉里斯卡车 AD 440S40, AT 440S40F3AE0681B   103002946Truck Tractor 2003-
斯特拉里斯卡车 AD 440S40, AT 440S40F3AE0681B   103002946Truck Tractor 2003-
斯特拉里斯卡车 AD 440S40, AT 440S40F3AE0681B   103002946Truck Tractor 2003-
斯特拉里斯卡车 AD 440S42, AT 440S42F3AE3681B   103003106Truck Tractor 2006-
斯特拉里斯卡车 AD 440S43, AT 440S43F3AE0681D   103003166Truck Tractor 2003-
斯特拉里斯卡车 AD 440S43, AT 440S43F3AE0681D   103003166Truck Tractor 2003-
斯特拉里斯卡车 AD 440S45, AT 440S45F3AE3681A   103003316Truck Tractor 2006-
斯特拉里斯卡车 AS 190S40F3AE0681B   103002946Platform / Chassis 2002-
斯特拉里斯卡车 AS 190S45F3AE3681A   103003316Platform / Chassis 2006-
斯特拉里斯卡车 AS 190S48F3BE0681E   128803536Platform / Chassis 2002-
斯特拉里斯卡车 AS 260S40F3AE0681B   103002946Platform / Chassis 2002-
斯特拉里斯卡车 AS 260S40F3AE0681B  F3AE0681H   10300294Platform / Chassis 2002-
斯特拉里斯卡车 AS 260S40F3AE0681B   103002946Platform / Chassis 2005-
斯特拉里斯卡车 AS 260S43F3AE0681D   103003166Platform / Chassis 2002-
斯特拉里斯卡车 AS 260S43F3AE0681D   10300316Platform / Chassis 2002-
斯特拉里斯卡车 AS 260S43F3AE0681D   103003166Platform / Chassis 2005-
斯特拉里斯卡车 AS 260S48F3BE0681E   128803536Platform / Chassis 2002-
斯特拉里斯卡车 AS 260S48F3BE0681E   12880353Platform / Chassis 2002-
斯特拉里斯卡车 AS 260S54F3BE0681A   128803976Platform / Chassis 2002-
斯特拉里斯卡车 AS 260S54F3BE0681A   128803976Platform / Chassis 2002-
斯特拉里斯卡车 AS 260S54F3BE0681A   128803976Platform / Chassis 2002-
斯特拉里斯卡车 AS 440S40F3AE0681B   103002946Truck Tractor 2002-
斯特拉里斯卡车 AS 440S40F3AE0681B   103002946Truck Tractor 2002-
斯特拉里斯卡车 AS 440S40F3AE0681H   103002946Truck Tractor 2002-
斯特拉里斯卡车 AS 440S42F3AE3681B   103003106Truck Tractor 2006-
斯特拉里斯卡车 AS 440S42F3AE3681B   103003106Truck Tractor 2006-
斯特拉里斯卡车 AS 440S43F3AE0681D   103003166Truck Tractor 2002-
斯特拉里斯卡车 AS 440S43F3AE0681D   103003166Truck Tractor 2002-
斯特拉里斯卡车 AS 440S45F3AE3681A   103003316Truck Tractor 2006-
斯特拉里斯卡车 AS 440S45, AT 440S45F3AE3681A   103003316Truck Tractor 2006-
斯特拉里斯卡车 AS 440S45, AT 440S45F3AE3681A   103003316Truck Tractor 2006-
斯特拉里斯卡车 AS 440S48F3BE0681E   128803536Truck Tractor 2002-
斯特拉里斯卡车 AS 440S48F3BE0681E   128803536Truck Tractor 2002-
斯特拉里斯卡车 AS 440S48F3BE0681E   128803536Truck Tractor 2002-
斯特拉里斯卡车 AS 440S48F3BE0681E   128803536Truck Tractor 2002-
斯特拉里斯卡车 AS 440S50, AT 440S50F3B3681B   128823686Truck Tractor 2006-
斯特拉里斯卡车 AS 440S54F3BE0681A   128803976Truck Tractor 2002-
斯特拉里斯卡车 AS 440S54F3BE0681A   128803976Truck Tractor 2002-
斯特拉里斯卡车 AS 440S54F3BE0681A   128803976Truck Tractor 2002-
斯特拉里斯卡车 AS 440S54, ES 440S54F3BE0681A   128803976Truck Tractor 2002-
斯特拉里斯卡车 AS 440S54, ES 440S54F3BE0681A   12880397Truck Tractor 2002-
斯特拉里斯卡车 AS 440S56, AT 440S56F3B3681A   128824126Truck Tractor 2006-
斯特拉里斯卡车 AT 440S33 CNGF2GE0682A  F2BE0641   7790243Truck Tractor 2013-
斯特拉里斯卡车 AT 440S42F3AE3681B   103003106Truck Tractor 2006-
斯特拉里斯卡车 AT 440S43F3AE0681D   103003166Truck Tractor 2003-
斯特拉里斯卡车 AT 440S43F3AE0681D   103003166Truck Tractor 2003-
斯特拉里斯卡车 AT 440S45F3AE3681A   103003316Truck Tractor 2006-
斯特拉里斯卡车 ES 440S48F3BE0681E   128803536Truck Tractor 2004-

适用发动机

 • 依维柯 8210.42L.400
 • 依维柯 8460.41L.5020
 • 依维柯 F2B CNG
 • 依维柯 F2BE0641
 • 依维柯 F2BE0681A
 • 依维柯 F2BE0681B
 • 依维柯 F2BE0681C
 • 依维柯 F2BE0681D
 • 依维柯 F2BE0681E
 • 依维柯 F2BE0681F
 • 依维柯 F2BE3681A
 • 依维柯 F2BE3681B
 • 依维柯 F2BE3681C
 • 依维柯 F2GE0682A
 • 依维柯 F3AE0681B
 • 依维柯 F3AE0681D
 • 依维柯 F3AE0681E
 • 依维柯 F3AE0681H
 • 依维柯 F3AE3681A
 • 依维柯 F3AE3681B
 • 依维柯 F3B3681A
 • 依维柯 F3B3681B
 • 依维柯 F3BE0681A
 • 依维柯 F3BE0681E

参考号

厂商 号码 号码
OE 425666** 425666**
厂商 号码 号码
TRW JTE40** JTE40**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347