ta  e 

雾灯开关 93740-25000

  

适用品牌

 • 现代

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
现代
现代 雅绅特两厢 (LC) 1999/09-2005/11
雅绅特两厢 (LC) 1.3G4E-A   1341554Hatchback 2000-2005
雅绅特两厢 (LC) 1.3G4E-A   1341614Hatchback 2000-2005
雅绅特两厢 (LC) 1.3G4E-A   1341634Hatchback 2000-2005
雅绅特两厢 (LC) 1.3G4EH   1341624Hatchback 2002-2005
雅绅特两厢 (LC) 1.5G4EB   1495664Hatchback 2000-2005
雅绅特两厢 (LC) 1.5G4EC-G   1495754Hatchback 2000-2005
雅绅特两厢 (LC) 1.5 CRDiD3-EA   1493603Hatchback 2002-2005
现代 雅绅特四门轿车 (LC) 1999/09-2006/12
雅绅特四门轿车 (LC) 1.3G4E-A   1341554Saloon 2000-2005
雅绅特四门轿车 (LC) 1.3G4E-A   1341634Saloon 2000-2005
雅绅特四门轿车 (LC) 1.5G4EB   1495664Saloon 2000-2005
雅绅特四门轿车 (LC) 1.5 CRDiD3-EA   1493603Saloon 2002-2005

适用发动机

 • 现代 D3-EA
 • 现代 G4E-A
 • 现代 G4EB
 • 现代 G4EC-G

参考号

厂商 号码 号码
ERA 6622** 6622**
厂商 号码 号码
OE 93740-250** 93740250**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347