t a  e 
参考号 零件 参数
ROTA : 2059601 Mounting, leaf spring Height: 200 mmØ1/ Ø2: 214 X 160 mm
ROTA : 2059602 Mounting, leaf spring Height: 200 mmØ1/ Ø2: 214x160 mm
ROTA : 2059763 Mounting, leaf spring Fitting Position: Rear Axle Bore Ø: 107 mmØ: 154 mmThickness: 170 mm
ROTA : 2077217 Mounting, leaf spring Height: 150 mmØ1/ Ø2: 160 X 116 mm
ROTA : 2078214 Mounting, leaf spring Height: 120 mmØ: 95 mm
ROTA : 2138110 Mounting, leaf spring Height: 162 mmØ1/ Ø2: 199 X 144.25 mm
ROTA : 2138111 Mounting, leaf spring Height: 121 mmØ1/ Ø2: 200 X 119 mm
ROTA : 2138112 Mounting, leaf spring Height: 142 mmØ1/ Ø2: 265.5 X 153 mm
ROTA : 2138113 Mounting, leaf spring Height: 142 mmØ1/ Ø2: 265.5 X 153 mm
1
9
条记录,分
1
页显示
按品牌拼音首字母查找:

   尺寸/参数

   标注 名称 尺寸范围 单位
       

   联系客服

   客服电话:020-36390347