t a  e 
参考号 零件 参数
PE Automotive : 011.224-00A Seal Weight: 0.0172 kgØ: 54.5 mmThickness: 1 mm
PE Automotive : 011.225-00A Seal Weight: 0.036 kgØ: 54.5 mmThickness: 2 mm
PE Automotive : 090.405-10A Seal Surface: Zinc-coated Weight: 0.2 kg
PE Automotive : 090.641-30A Seal Weight: 0.08 kg
PE Automotive : 011.224-00A Seal Weight: 0.0172 kgØ: 54.5 mmThickness: 1 mm
PE Automotive : 011.225-00A Seal Weight: 0.036 kgØ: 54.5 mmThickness: 2 mm
PE Automotive : 090.405-10A Seal Surface: Zinc-coated Weight: 0.2 kg
PE Automotive : 090.641-30A Seal Weight: 0.08 kg
1
8
条记录,分
1
页显示
按品牌拼音首字母查找:

   尺寸/参数

   标注 名称 尺寸范围 单位
       

   联系客服

   客服电话:020-36390347