t a  e 
参考号 零件 参数
PE Automotive : 008.820-00A Screen, parking assist
PE Automotive : 008.821-00A Screen, parking assist
PE Automotive : 008.822-00A Screen, parking assist
PE Automotive : 008.836-00A Screen, parking assist Height: 18 mmØ: 66 mmWeight: 0.22 kg
1
4
条记录,分
1
页显示
按品牌拼音首字母查找:

   尺寸/参数

   标注 名称 尺寸范围 单位
       

   联系客服

   客服电话:020-36390347