t a  e 
参考号 零件 参数
PE Automotive : 090.498-00A Chock Holders Surface: Primed Weight: 0.88 kgWidth: 160 mmDIN / ISO: DIN 76051
PE Automotive : 090.498-10A Chock Holders Surface: Zinc-coated Weight: 0.99 kgWidth: 160 mmDIN / ISO: DIN 76051
PE Automotive : 090.498-20A Chock Holders Surface: Primed Weight: 0.5 kgWidth: 120 mmDIN / ISO: DIN 76051
PE Automotive : 090.498-30A Chock Holders Surface: Zinc-coated Weight: 0.53 kgWidth: 120 mmDIN / ISO: DIN 76051
PE Automotive : 090.499-00A Chock Holders Surface: Primed Weight: 1.4 kgWidth: 200 mmDIN / ISO: DIN 76051
PE Automotive : 090.499-10A Chock Holders Surface: Zinc-coated Weight: 1.41 kgWidth: 200 mmDIN / ISO: DIN 76051
PE Automotive : 090.504-00A Chock Holders Height: 135 mmSurface: Primed Weight: 1.08 kgWidth: 110 mm
PE Automotive : 090.505-00A Chock Holders Height: 280 mmSurface: Primed Weight: 1.43 kgWidth: 150 mm
PE Automotive : 090.506-00A Chock Holders Height: 170 mmSurface: Primed Weight: 1.72 kgWidth: 170 mm
PE Automotive : 090.507-00A Chock Holders Height: 195 mmSurface: Primed Weight: 2.11 kgWidth: 190 mm
PE Automotive : 090.509-20A Chock Holders Material: Plastic Weight: 0.05 kgWidth: 90 mm
1
11
条记录,分
1
页显示
按品牌拼音首字母查找:

   尺寸/参数

   标注 名称 尺寸范围 单位
       

   联系客服

   客服电话:020-36390347