t a  e 
参考号 零件 参数
3RG : 70106 Clamp, silencer
3RG : 70303 Clamp, silencer Weight: 0.132 kg
3RG : 70603 Clamp, silencer Outer diameter: 34 mmInner Diameter: 54 mm
3RG : 70713 Clamp, silencer Weight: 0.058 kg
1
4
条记录,分
1
页显示
按品牌拼音首字母查找:

   尺寸/参数

   标注 名称 尺寸范围 单位
       

   联系客服

   客服电话:020-36390347