t a  e 
 • 首页
 • 第三方数据
 • Switch, wipe interval control
 • BK8402607

第三方数据BERGKRAFT : BK8402607

Switch, wipe interval control | BERGKRAFT : BK8402607

 • 24 V
 • Flip Switch Control

参考号

厂商 号码
DT 2.2500*
厂商 号码
DT Spare Parts 2.2500*
厂商 号码
SAMPA 032.38*

OE号码

品牌 号码
VOLVO 1578 70*
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注 名称 尺寸范围 单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347