t a  e 
 • 首页
 • 第三方数据
 • 自动变速器油底壳垫
 • 300 241 1401

第三方数据MEYLE : 300 241 1401

自动变速器油底壳垫 | MEYLE : 300 241 1401

 • 4 档自动变速箱
 • 热固性塑料
 • 软木
 • 带固定材料
 • GM
 • 12
 • 4L30E

适用车型

车型 发动机 排量 功率 类型 年份
宝马
宝马  3 (E36) 316 i M40 B16 (164E1) 1596 73 4 Saloon 1990-1993
宝马  3 (E36) 316 i M43 B16 (164E2) 1596 75 4 Saloon 1993-1998
宝马  3 (E36) 316 i M43 B16 (164E2) 1596 75 4 Saloon 1990-1993
宝马  3 (E36) 318 i M40 B18 (184E1) 1796 83 4 Saloon 1990-1993
宝马  3 (E36) 318 i M43 B18 (184E2) 1796 85 4 Saloon 1993-1998
宝马  3 (E36) 318 is M42 B18 (184S1) 1796 103 4 Saloon 1993-1998
宝马  3 (E36) 318 is M44 B19 (194S1) 1895 103 4 Saloon 1995-1998
宝马  3 (E36) 325 td M51 D25 (256T1) 2497 85 6 Saloon 1991-1998
宝马  3 (E46) 316 i M43 B19 (194E1) 1895 77 4 Saloon 1998-2005
宝马  3 (E46) 316 i M43 B16 (164E3) 1596 77 4 Saloon 2000-2005
宝马  3 (E46) 316 i N42 B18 A,N46 B18 A 1796 85 4 Saloon 2002-2005
宝马  3 (E46) 318 i M43 B19 (194E1) 1895 87 4 Saloon 1998-2001
宝马  3 (E46) 318 i N42 B20 A,N46 B20 A 1995 105 4 Saloon 2001-2005
宝马  3 Compact (E36) 316 i M43 B16 (164E2) 1596 75 4 Hatchback 1994-2000
宝马  3 Compact (E36) 316 i M43 B19 (194E1) 1895 77 4 Hatchback 1998-2000
宝马  3 Compact (E36) 318 ti M42 B18 (184S1) 1796 103 4 Hatchback 1994-1995
宝马  3 Compact (E36) 318 ti M44 B19 (194S1) 1895 103 4 Hatchback 1995-2000
宝马  3 Convertible (E36) 318 i M43 B18 (184E2) 1796 85 4 Convertible 1994-1999
宝马  3 Coupe (E36) 316 i M43 B16 (164E2) 1596 75 4 Coupe 1993-1999
宝马  3 Coupe (E36) 318 is M42 B18 (184S1) 1796 103 4 Coupe 1992-1995
宝马  3 Coupe (E36) 318 is M44 B19 (194S1) 1895 103 4 Coupe 1995-1999
宝马  3 Touring (E36) 318 i M43 B18 (184E2) 1796 85 4 Estate 1995-1999
宝马  5 (E34) 518 i M43 B18 (184E2) 1796 85 4 Saloon 1989-1995
宝马  5 (E34) 518 i M40 B18 (184E1) 1796 83 4 Saloon 1989-1995
宝马  5 (E34) 520 i M20 B20 (206KA) 1990 95 6 Saloon 1988-1991
宝马  5 (E34) 520 i 24V M50 B20 (206S1),M50 B20 (206S2) 1991 110 6 Saloon 1989-1995
宝马  5 (E34) 525 i M20 B25 (256K1) 2494 125 6 Saloon 1988-1991
宝马  5 (E34) 525 i 24V M50 B25 (256S2) 2494 141 6 Saloon 1989-1995
宝马  5 (E34) 525 tds M51 D25 (256T1) 2503 105 6 Saloon 1991-1995
宝马  5 Touring (E34) 525 tds M51 D25 (256T1) 2503 105 6 Estate 1991-1997
宝马  Z3 Coupe (E36) 2.8 i M52 B28 (286S1) 2793 142 6 Coupe 1997-2000
宝马  Z3 Roadster (E36) 1.9 i M44 B19 (194S1) 1895 103 4 Convertible 1995-1999
宝马  Z3 Roadster (E36) 1.9 i M43 B19 (194E1) 1895 87 4 Convertible 1998-2003
宝马  Z3 Roadster (E36) 1.9 i M43 B19 (194E1) 1895 85 4 Convertible 1999-2003
宝马  Z3 Roadster (E36) 2.0 i M52 B20 (206S4) 1991 110 6 Convertible 1999-2003
宝马  Z3 Roadster (E36) 2.8 i M52 B28 (286S1) 2793 142 6 Convertible 1997-2000

参考号

厂商 号码
TOPRAN 500 78*

OE号码

品牌 号码
BMW 24 11 1 421 59*
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注 名称 尺寸范围 单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347