ta  e 

BREMI 火花塞胶套 13211 A1

  

适用品牌

 • 欧宝

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
欧宝
欧宝 雅特F 旅行版 1991/09-1998/01
雅特F 旅行版 2.0 i 16VC 20 XE   19981104Estate 1993-1998
欧宝 雅特F 两厢 1991/09-1998/01
雅特F 两厢 2.0 GSI 16VC 20 XE   19981104Hatchback 1991-1998
欧宝 佳丽(卡利布拉)A双门跑车(85_) 1989/08-1997/07
佳丽(卡利布拉)A双门跑车(85_) 2.0 i 16VC 20 XE   19981104Coupe 1990-1994
佳丽(卡利布拉)A双门跑车(85_) 2.0 i 16V 4x4C 20 XE   19981104Coupe 1990-1994

适用发动机

 • 欧宝 C 20 XE

参考号

厂商 号码 号码
BERU 03004131** 03004131**
厂商 号码 号码
BREMI 1321* A* 1321*A*
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347