ta  e 

动力转向管 32 41 6 850 100

  

适用品牌

 • 宝马

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
宝马
宝马 1系敞篷车(E88) 2008/03-2013/12
1系敞篷车(E88) 135 iN55 B30 A   29792406Convertible 2008-2013
1系敞篷车(E88) 135 iN54 B30 A   29792256Convertible 2008-2013
宝马 1系双门轿跑车(E82) 2006/10-2013/10
1系双门轿跑车(E82) 135 iN54 B30 A   29792256Coupe 2007-2013
1系双门轿跑车(E82) MN54 B30 A   29792506Coupe 2011-2012
宝马 3系四门轿车(E90) 2004/02-2011/12
3系四门轿车(E90) 335 iN54 B30 A   29792206Saloon 2006-2011
3系四门轿车(E90) 335 iN54 B30 A  N55 B30 A   29792406Saloon 2006-2011
3系四门轿车(E90) 335 iN54 B30 A   29792256Saloon 2006-2011
3系四门轿车(E90) 335 iN54 B30 A   29792246Saloon 2006-2011
宝马 3系敞蓬车(E93) 2006/05-2013/12
3系敞蓬车(E93) 335 iN54 B30 B   29792256Convertible 2006-2013
宝马 3系双门跑车(E92) 2005/01-2013/12
3系双门跑车(E92) 335 iN54 B30 A   29792256Coupe 2005-2013
宝马 3系旅行车(E91) 2004/12-2012/06
3系旅行车(E91) 335 iN54 B30 A  N55 B30 A   29792406Estate 2006-2012
3系旅行车(E91) 335 iN54 B30 A   29792256Estate 2006-2012

适用发动机

 • 宝马 N54 B30 A
 • 宝马 N54 B30 B
 • 宝马 N55 B30 A

参考号

厂商 号码 号码
MEYLE 359 202 00** 35920200**
OE 32 41 6 771 8** 324167718**
厂商 号码 号码
OE 32 41 6 850 1** 324168501**
VAICO V20-33** V2033**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347