ta  e 

排油塞 11 13 1 704 397

Thread Size : M12 x 1.5

  

适用品牌

 • 宝马

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
宝马
宝马 1系两厢车(E81) 2006/09-2011/12
1系两厢车(E81) 116 iN45 B16 A   1596854Hatchback 2007-2011
1系两厢车(E81) 120 iN42 B20 A   19951204Hatchback 2006-2011
宝马 5系四门轿车(E39) 1995/09-2003/07
5系四门轿车(E39) 535 iM62 B(35 8 S1)   34981738Saloon 1996-1999
5系四门轿车(E39) 535 iM62 B(35 8 S2)   34981808Saloon 1999-2003
5系四门轿车(E39) 540 iM62 B44   43982108Saloon 1996-2003
宝马 5系旅行车(E34) 1991/11-1997/01
5系旅行车(E34) 530 i V8M60 B30   29971608Estate 1992-1997
5系旅行车(E34) 540 iM60 B40   39822108Estate 1993-1997
宝马 5系旅行车(E39) 1996/09-2004/05
5系旅行车(E39) 540 iM62 B44   43982108Estate 1997-2004
宝马 7系四门轿车(E32) 1986/09-1994/10
7系四门轿车(E32) 730 i,iL V8M60 B30   29971608Saloon 1992-1994
7系四门轿车(E32) 740 i,iL V8M60 B40   39822108Saloon 1992-1994
宝马 7系四门轿车(E38) 1994/06-2001/11
7系四门轿车(E38) 728 i,iLM52 B28   27931426Saloon 1995-2001
7系四门轿车(E38) 730 i,iLM60 B30   29971558Saloon 1994-2001
7系四门轿车(E38) 730 i,iLM60 B30   29971608Saloon 1994-2001
7系四门轿车(E38) 735 i, iLM62 B(35 8 S1)   34981738Saloon 1996-1998
7系四门轿车(E38) 740 i,iLM60 B40   39822108Saloon 1994-2001
7系四门轿车(E38) 740 i,iLM62 B44   43982108Saloon 1996-2001
7系四门轿车(E38) 750 i, iLM73 B54   537924012Saloon 1998-2001
宝马 8系双门跑车(E31) 1990/04-1999/12
8系双门跑车(E31) 840 CiM62 B44   43982108Coupe 1996-1999
8系双门跑车(E31) 840 iM60 B40   39822108Coupe 1993-1996
8系双门跑车(E31) 850 i,CiM70 B50   498822012Coupe 1990-1994

适用发动机

 • 宝马 M52 B28
 • 宝马 M60 B30
 • 宝马 M60 B40
 • 宝马 M62 B(35 8 S1)
 • 宝马 M62 B(35 8 S2)
 • 宝马 M62 B44
 • 宝马 M70 B50
 • 宝马 M73 B54
 • 宝马 N42 B20 A
 • 宝马 N45 B16 A

参考号

厂商 号码 号码
OE 11 13 1 704 3** 111317043**
OE 11 13 1 742 9** 111317429**
厂商 号码 号码
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 08.10.0** 08100**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347