ta  e 

驱动轴支撑轴承 26 12 2 283 046

  

适用品牌

 • 宝马

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
宝马
宝马 3系四门轿车(E90) 2004/02-2011/12
3系四门轿车(E90) M3S65 B40   39993098Saloon 2007-2011
3系四门轿车(E90) M3 CRTS65 B44 A   43613318Saloon 2011-2011
宝马 3系敞蓬车(E93) 2006/05-2013/12
3系敞蓬车(E93) M3S65 B40   39993098Convertible 2007-2013
宝马 3系双门跑车(E92) 2005/01-2013/12
3系双门跑车(E92) MS65 B40   39993098Coupe 2007-2013
3系双门跑车(E92) M GTSS65 B44 A   43613318Coupe 2007-2013

适用发动机

 • 宝马 S65 B40
 • 宝马 S65 B44 A

参考号

厂商 号码 号码
FEBI BILSTEIN 4947* 4947*
OE 26 12 2 283 0** 261222830**
厂商 号码 号码
SWAG 20 94 94** 209494**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347