ta  e 

动力转向管 8D0 422 887 AC

  

适用品牌

 • 奥迪

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奥迪
奥迪 A4四门轿车(8D2,B5) 1994/11-2001/12
A4四门轿车(8D2,B5) S4 quattroAGB   26711956Saloon 1997-2001
奥迪 A4旅行车(8D5,B5) 1994/11-2001/09
A4旅行车(8D5,B5) RS4 quattroAZR   26712806Estate 2000-2001
A4旅行车(8D5,B5) S4 quattroAGB   26711956Estate 1997-2001
奥迪 A6四门轿车(4B,C5) 1997/01-2005/08
A6四门轿车(4B,C5) 2.7 TAJK   26711696Saloon 1999-2005
A6四门轿车(4B,C5) 2.7 T quattroAJK   26711696Saloon 1997-2005
A6四门轿车(4B,C5) 2.7 T quattroBES   26711846Saloon 2001-2005
奥迪 A6旅行车(4B,C5) 1997/11-2005/01
A6旅行车(4B,C5) 2.7 TAJK   26711696Estate 1999-2005
A6旅行车(4B,C5) 2.7 T quattroAJK   26711696Estate 1997-2005
A6旅行车(4B,C5) 2.7 T quattroBES   26711846Estate 2001-2005
奥迪 ALLROAD (4BH, C5)旅行轿车 2000/05-2005/08
ALLROAD (4BH, C5)旅行轿车 2.7 quattroAPB  BEL   26711876Estate 2000-2005
ALLROAD (4BH, C5)旅行轿车 2.7 T quattroBES   26711846Estate 2000-2005

适用发动机

 • 奥迪 AGB
 • 奥迪 AJK
 • 奥迪 APB
 • 奥迪 AZR
 • 奥迪 BEL
 • 奥迪 BES

参考号

厂商 号码 号码
MEYLE 159 202 00** 15920200**
厂商 号码 号码
OE 8D0 422 8** AC 8D04228**AC
关闭
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注名称尺寸范围单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347